РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 189
монография Atanassov G.,I.Iliev,C.Chassoul. Industrial flue gas scrubbing from particulates with superimposed heat recovery by means of condensing economizers state of the art. Utrecht, Holland, Office for official publications of the European Community, 1995, pp. 130, ISBN 92-825-4007-3.
монография Илиев И. Методи и средства за ефективно оползотворяване на отпадъчна топлина от нископотенциални парогазови потоци. Русе, Университетски издателски център при РУ, 2013, стр. 152, ISBN 978-619-90013-9-4.
студия Terziev A., V.Kamburova, I.Iliev, M.Velikanov. Good practices in risk management in the field of energy efficiency and renewable energy projects in large infrastructure enterprises. Project code ROBG-23 (15.3.1.017) „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-B, Ruse university printing center, 2017, pp. 1-22, ISBN TBD.
статия Genbach A.A., Оlzhabaeva K.S, Iliev I.K. Boiling process in oil coolers on porous elements.// Thermal Science, 2016, No vol.20, 5, pp. 1777-1789, ISSN 2334-7163. (Impact factor: 1.093 /2016, Cite Factor)
статия Iliev I., St.Lazarov. Usage of Thermosyphon for Avoiding of Low Grade Corrosion on the Surfaces of Air Heaters and Increasing of Thermal Efficiency of Steam Generators “PK-38-4”.// TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF FLUID-FLOW MACHINERY,Polish Academy of Sciences, Gdansk, Poland, Special Issue Devote to Professor Krzysztof Jesionek Anniversary,, 2014, No 126, pp. 211-219, ISSN 0070-3205.
статия Iliev I., Uzuneanu K., Kamburova V., Voutev V. STUDY OF INTEGRAL CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF A HEAT EXCHANGER OF THERMOSYPHON TYPE WITH FINNED TUBES.// Thermal Science, 2016, No 5, vol.20, pp. 1227-1235, ISSN 0354-9836. (Impact factor: 1.093 /2016, ISI)
статия Iliev I.,A.Terziev, V.Kamburova. Combined Heat and Power Production trough Biomass Gasification with „Heat Pipe-Reformer”.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 128-131, ISSN ISSN-L 1222-4057.
статия Iliev I.,V Kambourova, A.Terziev, M.Venev. Heat waste recovery from exhaust gases of heavy fuel oil boiler by using heat exchangers with heat tubes.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2013, No 2, pp. 52-55, ISSN 1314-7773. (Impact factor: 0.412 /2013, GIF)
статия Kamburova V., I.Iliev, A.Terziev. Biogas Combined Heat and Power Production.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 132-134, ISSN ISSN-L 1222-4057.
статия Kolev Zh., P.Zlatev, V.Bobilov, I.Iliev, G.Genchev, P.Mushakov. Graph-Analytical Method for Estimation of Flows Distribution in Low-Pressure Gas Transport Systems.// Revista Termotehnica, 2013, No 1, pp. 21-24, ISSN 1222-4057.
статия Kамбурова В., М. Венев, И. Илиев, А. Терзиев. Математически модел на топлообменник с термосифони.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 45-48, ISSN 1314-2550.
статия Атанасов Г., И.Илиев, П.Мушаков. Стенд за изпитване на водни слънчеви инсталации.// ”Известия на Съюза на учените – Русе”, 1998, брой 1, стр. 66-69, ISSN 1311-106.
статия Венев М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев, Ст. Лазаров. Утилизация на отпадна топлина чрез оребрени термосифонни водонагреватели.// Топлотехника, 2014, брой 7, стр. 41-44, ISSN 1314-2550.
статия Дочев Я., И.Илиев, П. Граматиков. Начин на икономия на вторични енергийни ресурси при парни и водогрейни котли.// Енергетика, 1985, брой 5, стр. 28-30, ISSN 0324-1521.
статия Илиев И, Х.M. Христов, С.Лазаров, Г.Киров. Използване на технология с топлинни тръби за въздухонагреватели първа степен на парогенератори ПК-38-4 в ТЕЦ”Марица Изток-2” ЕАД.// Енергетика, 2005, брой 6, стр. 28-34, ISSN 0324-1521.
статия Илиев И. Направление "Топлотехника" на Русенския университет "Ангел Кънчев" отбелязва своя 60-годишен юбилей.// Енергетика, 2014, брой 6, стр. 69-70, ISSN 0324-1521.
статия Илиев И. Въздухонагревател с топлинни тръби за парогенератор ТГМ-96-Б с променлива горивна база.// Топлотехника, 2013, брой 5, стр. 3-6, ISSN 1314-2550.
статия Илиев И., Б.Онгар. К вопросу о термическом разложении биомассы в окислительной среде и о методах получения энергии из биомассы.// Топлотехника, 2015, брой 10, стр. 36-39, ISSN 1314-2550.
статия Илиев И., В.Камбурова, А.Терзиев. Някои аспекти при математическото моделиране на процесите в реактор с газифициращ кипящ слой.// Енергетика, 2013, брой 5, стр. 5-11, ISSN 0324-1521.
статия Илиев И., Камбурова В., Венев М. Изследване на интегралните характеристики на толообменник-утилизатор с оребрени термосифони.// Енергетика, 2015, брой 6, стр. 74-82, ISSN 0324-1521.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.