РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 34
монография Павлов, В., И. Георгиев. Оптимизационни методи с MATLAB. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 150, ISBN 978-954-337-318-5.
статия Djurov V, M.Kostova. I.Georgiev. A MATHEMATICAL MODEL SYSTEM FOR RADIOLOCATIONAL IMAGE RECONSTRUCTION OF DYNAMIC OBJECT WITH LOW RADIOLOCATIONAL VISIBILITY.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2012, No 9, pp. 35-40, ISSN 1314-3077.
статия Georgiev I J Kandilarov. Immersed interface finite element method for diffusion problem with localized terms.// Proceedings of the Union of Scientist–Ruse, 2015, No 12, pp. 23-32, ISSN 1314 - 3077.
статия Georgiev, I., J. Kandilarov. IMMERSED INTERFACE FINITE ELEMENT METHOD FOR DIFFUSION PROBLEM WITH LOCALIZED TERMS.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, MATHEMATICS, 2015, No 12
статия Karakoleva, S., I. Georgiev, S. Georgiev, P. Zlatarov. RESULTS FROM COMPUTER MATHEMATICS EDUCATION FOR MOTIVATED STUDENTS AT RUSE UNIVERSITY.// PROCEEDINGS OF THE UNION OF SCIENTISTS – RUSE, MATHEMATICS, 2015, No 12, pp. 48-57, ISSN 1314-3077.
статия Kostova M.P., I. Georgiev. APPLICATION OF MATLAB SOFTWARE FOR DIGITAL IMAGE PROCESSING.// PROCEEDINGS of the Union of Scientists - Ruse, 2013, No 10, pp. 145-153., ISSN 1314-3077.
статия Pavlov, V., I. Georgiev. Branch-and-Bound Technique in Economics.// Journal of International Scientific Publications: Economy and Business, 2012, No 6, pp. 34-42, ISSN 1313-2555.
статия Zaharieva Sn., Mutkov V., Georgiev I. Electronic measurement system for monitoring of geometrical parameters of rolling shaped metal profiles” (Еlektroniczny system pomiarowy do kontroli parametrów geometrycznych profili produkowanych na.// Journal of Electronics, Poland, 2012, No 1, pp. 95-98
статия Zheleva I. Georgiev M. Filipova, D. Menseidov. Mathematicalmodeling of the heat transfer during pyrolysis process used for end-of-life tires treatment.// AIP Conference Proceedings 1895, 030008, 2017, No 10.1063/1.50 (SJR rank: 0.164 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=aip+conference+proceedings%29)
статия Zheleva I. I.Georgiev M.Filipova. Identification of the influence of the heating upon the heat transfer during pyrolysis process used for End-of-Life tires treatmen.// MATEC Web of Conferences 145, 2018, No 03016 (SJR rank: 1.3 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Климентов Кл., И. Георгиев, П. Русев, Г. Попов, Б. Костов. Моделиране на процесите в работното колело на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес.// Топлотехника, 2010, брой 1, стр. 27-30
доклад Georgiev I., J. Kandilarov. Immersed FEM for Elliptic Interface Problems with Non-homogeneous Jump Condition of Special Type. IN: Scientific Conference of University of Rousse, 2011, University of Rousse, 2011
доклад Georgiev I., J. Kandilarov. An Immersed Interface FEM for 1D Elastic Continuum Vibrations Under a Traveling Load. IN: American Institute of Physics CP V. 1301, New York,USA, 2010, pp. 379-386
доклад Georgiev I., J. Kandilarov. An immersed interface FEM for elliptic problems with local own sources. IN: American Institute of Physics CP series 1186, New York, USA, 2009, pp. 335-342
доклад Georgiev, I. . A Rothe-immersed Interface Method for an elliptic-parabolic Interface Problem. IN: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2008, том 47, серия 5.1, Русе, 2008
доклад I. Georgiev, J. Kandilarov. A new immersed interface FEM for elliptic problems with discontinuous coefficients and nonlinear local own sources. IN: Annual Conference of University of Ruse 29-30.10.2009, University of Ruse, 2009
доклад Велева, Е. Ив. Георгиев. Обучението по Медицинска статистика за специалности Кинезитерапия и Ерготерапия в Русенски университет. В: Математика и математическо образование, Доклади на 43-та пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец, април, 2014, стр. 227 - 233, ISBN 1313-3330.
доклад Георгиев, И. FEM for elliptic problems with special jump conditions. IN: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’09, Русе, 2009
доклад Георгиев, И. Г., С. Р. Караколева. Mоделиране и числено решаване на задача за обем на непълна бъчва. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, том 52, серия 6.1, Русе, Издателски център на Русенски университет „Ангел Кънчев", 2013, стр. 32-36, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, И. Г., С. Р. Караколева. Решаване на Транспортна задача с MATLAB. В: Студентска научна сесия, СНС’09, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, 2009, стр. 30-35, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.