РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 25
статия Ivanka D. Tsvetkova, Plamen Z. Zahariev. A study on 3D printing technologies and their applications.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2016, No 9-10/2016, pp. 38-45, ISSN 0861-4717.
статия Tsvetkova, I. A study on the impact of the sensors density and their remaining energy on the accuracy of the localization methods used in WSN.// The union of scientists - Ruse, 2015, No Technical Sc, pp. 61-66, ISSN 1311-106X.
статия Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I.,. An Approach towards Balanced Energy Consumption in Hierarchical Cluster-based Wireless Sensor Networks.// Journal of Computing and Information Technology Vol.20, 2012, No 3, pp. 159-165, ISSN 1330-1136. (SJR rank: 0.146 /2012, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199727&tip=sid&clean=0)
доклад Tsvetkova I, P. Zahariev and D. Kyuchukova. Design, planning and establishing of a Remote Laboratory for Wireless networks and technologies. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014, pp. paper 14
доклад Tsvetkova I. COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS. IN: Proceedings of the International scientific student conference, Nitra, Slovakia, 2013, pp. 340-346
доклад Tsvetkova I. Analysis and study on the one-hop radio-based localization techniques for wireless sensor networks. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, vol. 51, book 3.2, Ruse, 2012, pp. 22-27, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Tsvetkova I., G. Hristov. Comparative Analysis of Intelligent Monitoring and Control System for Commercial and Industrial Sectors. IN: Scientific Forum, Sinaia, Romania, 2015, pp. 51-56
доклад Tsvetkova I., G. Hristov, P. Zahariev. A comparative analysis on shortest path routing algorithms for wireless multi-hop networks. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science 2015 (SFITES 2015), Kavala, Greece, 2015, pp. 25-28
доклад Tsvetkova I., Hristov G., Zahariev P., Iliev M.,. Classification and comparative analysis of localization approaches forWireless Sensor Networks. IN: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, V.Tarnovo, 2012, pp. 351-354, ISBN 978-619-167-003-1.
доклад Tsvetkova I., Y. Aleksandrov, G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Comparison of target tracking algorithms in hierarchical WSNs. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 309-313, ISBN ISSN: 2147-5105.
доклад Velikova D., I. Tsvetkova, Gr. Mihaylov. An Algorithm for Synthesis of Binary Phase Manipulated Signals with Almost Constant Periodic Auto – Correlation Function. IN: 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2014, York, England, 2014, pp. paper 29
доклад Zahariev P., G. Hristov, M. P. Iliev, I. Tsvetkova, Y. Aleksandrov. A method for adaptive cluster organization in WSN. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 302-308, ISBN ISSN: 2147-5105.
доклад Zahariev P., G. Hristov, M. P. Iliev, I. Tsvetkova. Extending The Lifetime Of Wireless Sensor Networks By Mechanisms For Routing The Information In More Energy Efficient Ways. IN: Proceedings of Mosharaka International Conference On Communications, Computers And Applications MIC-CCA 2011, Istanbul, Turkey, 2011, pp. 73-78
доклад Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I.,. An Approach towards Balanced Energy Consumption in Hierarchical Cluster-based Wireless Sensor Networks. IN: Proceedings of 34th International Conference on Information Technology Interfaces ITI’12, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2012, pp. 123-128
доклад Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I.,. Prolonging the Lifetime of Wireless Sensor Networks by Hierarchical Organization of the System in Clusters with Unequal Sizes. IN: Proceedings of 34th International Conference on Information Technology Interfaces ITI’12, Cavtat/Dubrovnic, Croatia, 2012, pp. 129-136
доклад Zahariev P., Hristov G., Tsvetkova I., Iliev M.,. Comparative analysis of routing approaches for wireless sensor networks. IN: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2012, V.Tarnovo, 2012, pp. 355-358, ISBN 978-619-167-003-1.
доклад Георги В. Христов, Пламен З. Захариев, Иванка Д. Цветкова. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ. В: Национална конференция Телеком 2013, София, 2013, стр. 84-91, ISBN ISSN:1314-2690.
доклад Иванка Д. Цветкова, Георги В. Христов, Пламен З. Захариев. АНАЛИЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА ЛОКАЛИЗАЦИЯ В БЕЗЖИЧНИ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ. В: Национална конференция Телеком 2013, София, 2013, стр. 51-58, ISBN ISSN:1314-2690.
доклад Иванка Д. Цветкова, Пламен З. Захариев. Сравнителен анализ на технологии за 3D репликиране на обекти. В: Национална конференция Телеком 2016, София, 2016, стр. 153-161, ISBN ISSN: 1314-2690.
доклад Иванка Цветкова. Изследване влиянието на броя на сензорните модули върху точността на локализиращите алгоритми в БСМ. В: Научни трудове на Русенски университет, том 52, серия 3.2, Печатна База при Русенски Университет, 2013, стр. 46-50, ISBN ISSN:1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.