РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 11 от общо 11
студия Ивелина Жечкова. Колокациите в английски език-теоретичен обзор. Русе, Издателски център при РУ " Ангел Кънчев", 2012, стр. 104, ISBN 9789547592971.
доклад Жечкова, И. Интеграция и взаимозависимости при обучението в четене, писане, говорене и слушане. В: Сборник с доклади от кръгла маса на тема „Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес”, гр. Варна, Наука и икономика-Икономически университет, 2009, стр. 3, ISBN 978-954-21-0425-4.
доклад Жечкова, И. Английските заемки в български език. В: Майски научни четения- при Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, 2008, стр. 2
доклад Жечкова, И. Диктовката в чуждоезиковото обучение. В: Майски научни четения- при Русенски университет”Ангел Кънчев”- Филиал Силистра, Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, 2008, стр. 2
доклад Жечкова, И. Към въпроса за транскрипция или транслитерация на антропонимите при предаването им от английски на български език. В: Майски научни четения, Русенски университет”Ангел Кънчев”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, 2007, стр. 3
доклад Жечкова, Ив. Лингвистичната компетентност и ролята на езиковите изрази за развитие на интеркултурна компетентност. изнесен на конференция Майски научни четения, филиал Силистра, 2016г. пред печат. В: Майски научни четения, Русе, Университетско издателство, 2016
доклад Жечкова, Ив. Английските колокации и тяхното преподаване. В: Научни Трудове, том 52, Русе, Университетско издателство, 2013
доклад Жечкова, Ив. Езикови особености на колокациите в английски език. В: Научни Трудове, том 51, Русе, Университетско издателство, 2012
доклад Жечкова,Ив. Models of Intercultural Communicative Competence, Linguistic competence and the role of language expressions for developing intercultural competence, 2016, пред печат. В: Сборник с доклади The Best Paper, Русе, Университетско издателство, 2016
доклад Жечкова,Ив. Развитие на интеркултурната компетентност. В: Кръгла маса " Християнството-език и менталност", организирана от Научен център" Св. Дазий Доростолски" при филиал-Силистра на Русенски университет"Ангел Кънчев", Известия, книга 7, Силистра, 2015, стр. 8, ISBN 954-759-146-0.
доклад Жечкова,Ив. Интеркултурната компетентност и комуникативната езикова компетентност в контекста на Общата Европейска Езикова Рамка. В: Научни Трудове, том 53, Русе, Университетско издателство, 2014
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.