РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 13 от общо 13
статия Попов Д., П. Машков, Й. Димов. Отражателна и поглъщателна способност на система метална подложка – диелектричен слой.// Известия на съюза на учените – Русе, 2002, брой серия 5 том2, стр. стр. 104 – 108
доклад Димитър Попов, Йордан Димов. Възможност за използване, на взаимното превръщане и преориентацията на цветните центрове в алкалните халогениди за оптически запис на информацията. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2011, том 50, серия 10, Русе, 2011, стр. 81-85, ISBN ISSN 131103321.
доклад Димов Й.Н. Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел "Оптика" от учебната дисциплина "Физика". В: Научни трудове, Том 51, Серия 10, Филиал Силистра, Майски научни четения, Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 97 - 101, ISBN 1311 - 3321.
доклад Димов Йордан, Димитър Попов. Коментар върху обемното топлинно разширение на телата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 119-122
доклад Димов, Й. Използване на линейно поляризирана светлина, при изработване на безконтактен резистор с променливо съпротивление. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 92-96
доклад Йордан Димов. Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел „Оптика“ от учебната дисциплина „Физика“. В: НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ Том 51, Серия 10, научната конференция РУ&СУ’12, Русе, 2012, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
доклад Попов Д., П. Машков, Й. Димов. Електродвижещи сили. Електродвижещо напрежение. В: Научни трудове на РУ 2004, Bulgaria, 2004, стр. т. 41, с. 6.1, 2004,
доклад Попов Д., П. Машков, Й. Димов, Димитров Е. Насочена излъчвателна способност на телата. В: Научни трудове на РУ, том 38, серия 9, Bulgaria, 2001, стр. стр. 55 – 57
доклад Попов Димитър, Йордан Димов. Безкрайно малкото в математиката и достатъчно малкото във физиката. В: Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2010, стр. 101-106
доклад Попов Димитър, Йордан Димов. Кинетика на преориентация на центрове при осветяване с неполяризирана светлина. В: Научни трудове на Русенския университет, том 48, серия 10, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 136-141
доклад Попов Димитър, Йордан Димов. Кинетика на преориентация на неизотропни цветни центрове. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 9, Русе, Печатна база на РУ, 2008, стр. 132-137
доклад Чернева, Л., Димов Йордан. Програмен пакет за анализ на нелинейни звена и нелинейни системи за автоматично регулиране. В: сборник „Научни Трудове” том 45, серия 7.2, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 157-160
доклад Чернева, Л., Йордан Димов. Програмен пакет за анализ на линейна непрекъсната САР. В: Научни Трудове том 45, серия 7.2, Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 114-117
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.