РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 17 от общо 17
студия Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев, Явор Стефанов. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.
статия Kalmukov, Y. Automatic Clustering of Papers in Thematic Fields and Working Sessions.// TEM Journal, 2017, No 6(2), pp. 315-325, ISSN ISSN 2217-8309.
статия Kalmukov, Y. Describing Papers and Reviewers’ Competences by Taxonomy of Keywords.// Computer Science and Information Systems, 2012, No 9(2), pp. 763-789, ISSN 1820-0214. (Impact factor: 0.55 /2012, Thomson Reuters)
статия Kalmukov, Y. Architecture of a Conference Management System Providing Advanced Paper Assignment Features.// International Journal of Computer Applications, 2011, No 34(3), pp. 51-59, ISSN 0975 – 8887.
статия Kalmukov, Y., B. Rachev. Comparative Analysis of Existing Methods and Algorithms for Automatic Assignment of Reviewers to Papers.// Information Technologies and Control, 2010, No 2, pp. 20-31, ISSN 1312-2622.
доклад Kalmukov, Y. Analysis and experimental study of an algorithm for automatic assignment of reviewers to papers. IN: ACM ICPS Vol. 285, N.Y., USA, ACM Press, 2007
доклад Kalmukov, Y. An algorithm for automatic assignment of reviewers to papers. IN: Proceedings of CompSysTech’06, Ruse, 2006
доклад Вълова, И., Й. Калмуков. Оптимизация на SQL заявки. В: Научна конференция на РУ & СУ’13, Русе, България, 2013, стр. 174-180, ISBN 1311-3321.
доклад Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти. В: Научна конференция – РУ & СУ’11 секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Вълова, И., Й. Калмуков. Специализирани търсещи машини в Интернет пространството – основни принципи и архитектура. В: Научна конференция – РУ & СУ’08, секция Компютърни системи и технологии, Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2008, стр. 154-159
доклад Вълова, И., Й. Калмуков, А. Смрикаров. Web базирана система за анализ на публикационната дейност на академичния състав. В: Научна конференция – РУ & СУ’12, Русе, Издателски център при РУ, 2012, стр. 201-210, ISBN 1311-3321.
доклад Калмуков, Й. Защита на документи, публикувани в Интернет, от неправомерен външен достъп. В: „Дни на науката 2011”, Велико Търново, 2011, стр. 442-451, ISBN 1314-2283.
доклад Калмуков, Й., Б. Рачев, А. Смрикаров. Относно необходимостта от създаването на web-базирана система за поддръжка на научни конференции. В: Научни трудове на юбилейната научна конференция на РУ&СУ'05, Русе, Издателски център при РУ, 2005
учебник Калмуков, Й., И. Вълова. Програмни Технологии в Интернет - Въведение в PHP и MySQL. Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 2011, ISBN 978-954-712-498-1.
патенти и др. Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти, Сертификат за авторски права, No 03.11.2011,2011.
патенти и др. Калмуков,Й., Б.Рачев, А.Смрикаров. WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Сертификат за авторски права, No 137,2005.
патенти и др. Смрикаров,А., Г.Иванова, Т.Георгиев, Й.Калмуков. ВИРТУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕДИ, Сертификат за авторски права, No 140,2006.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.