РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 17 от общо 17
статия Borisov S., J. Raychev, G. Hristov, I. Beloev, P. Zahariev. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2017, No 1-2/2017, pp. 1-9, ISSN 0861-4717.
доклад Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of Educational Three Dimensional Computer Game by Using Virtual Reality Utilities. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
доклад Hristov G., J. Raychev, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Development of educational games using 3D models of historical locations, objects and artefacts. IN: The 27th EAEEIE Annual Conference, Grenoble, France, 2017
доклад Kinaneva D., J. Raychev, G. Hristov. Designing and Developing of Educational Internet of Things Prototype Platform. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
доклад Kyuchukova D., J. Raychev, G. Hristov, P. Zahariev, S. Borisov. Experimental evaluation and analysis of the traffic parameters within a VPN network. IN: Scientific Forum, Sinaia, Romania, 2015
доклад Raychev J., D. Kinaneva, G. Hristov, P. Zahariev. Development and Integration of Educational Software Defined Networking Platform in Computer Networking Classes. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
доклад Raychev J., G. Hristov, D. Kyuchukova, P. Zahariev. Workflow for Development of a Virtual Museum That Will Provide Better Way for Learning the Cultural Heritage. IN: 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
доклад Tsvetkova I., D. Kinaneva, G. Hristov, J. Raychev, P. Zahariev. A Complex Workflow for Development of Interactive and Impressive Educational Content Using Capabilities of Animated Augmented Reality Trends. IN: 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Olhao, Algarve, Portugal, 2018
доклад Борисов С., Й. Райчев, Г.Христов, П. Захариев. Възможности за подобряване характеристиките на протоколи за телеметрично предаване на данни от безпилотни летателни апарати. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
доклад Гюрецов Ц., Й. Райчев, Г. Христов, П. Захариев. Сигурност в интернет на нещата. В: 24-та Национална конференция - Телеком, София, 2016
доклад Пенчева В., И. Белоев, С. Борисов, Й. Райчев, Д. Кючукова, Г. Христов, П. Захариев. Приложение на безпилотните летателни апарати за дигитализация и 3D реконструкция на археологически комплекси. В: Научна конференция - „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“, ВА „Г.С.Раковски“, София, 2016
доклад Райчев, Й., под научното ръководство на гл.ас. инж. А. Бороджиева. Синтез и анализ на заграждащи активни биквадратни филтри от втори ред с използването на MATLAB и MicroCAP. В: Студентска научна сесия – СНС'2012; Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС'12; Русенски университет "Ангел Кънчев, Русе, 2012, стр. 49-54, ISBN 1311-3321.
книга Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Artefacts and Monuments from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-51-3.
книга Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Fortresses from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-52-0.
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for awareness raising about the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и повишаване нивото на осведоменост за Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20A.pdf, pp. 22
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.