РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 39
монография Караганова, И. Дисплазия на тазобедрените стави. Превантивни мерки и ставна гимнастика. Плевен, Медиатех-Плевен, 2016, стр. 192, ISBN 978-619-207-060-1.
статия Karaganova I., S. Mindova. Bell’s palsy, Physical therapy and surface electromyography biofeedback.// The 4th International Virtual Conference on Advanced Scientific Results, 2016, No June, 6-10
статия Karaganova, I. Role of the physical therapy for sarcopenia. Prevention and treatment of sarcopenia in older people.// Medical and Health Sciences - Health sciences, 2015, No The 3rd Inte, pp. 281 - 284, ISSN 978-80-554-1059-3.
статия Mindova S., I. Karaganova, I. Stefanova. Procedural options for measuring muscle strength.// ACTA MEDICA BULGARICA, Central Medical Library, 2016, No vol. XLIII, pp. 80-85 (SJR rank: 0.21 /2016, https://www.researchgate.net/journal/0324-1750_Acta_Medica_Bulgarica)
статия Баракова, П., И. Караганова. Ефективност на ранната рехабилитация при деца с леки форми на тазобедрена дисплазия.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2013, брой 4, стр. 24 - 29, ISSN 1311 - 1078.
статия Караганова, И. Рискови фактори за развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените – Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 64 - 68, ISSN 1311 - 1078.
статия Караганова, И. Превантивни мерки и ставна гимнастика срещу развитието на дисплазия на тазобедрените стави.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 99 - 102, ISSN 1311 - 1078.
статия Караганова, И., С. Миндова, Д. Василева. Връзката между хиподинамия, саркопения и загуба на физическа функция.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2017, брой 7, стр. 48 - 55, ISSN 1311 - 1078.
статия Караганова, И., С. Миндова, И. Стефанова. Радиална нервна дисфункция – симптоми, функционална диагностика и физикална терапия.// Сп. Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 111-119, ISSN 1311 - 1078.
статия Миндова С., И. Караганова, И. Стефанова. Превенция на мускулно-скелетните смущения.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 51 - 54, ISSN 1311 - 1078.
статия Миндова С., И. Стефанова, И. Караганова. Кинезитерапевтично поведение при екзацербация на ХОББ.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2015, брой 5, стр. 111 - 115, ISSN 1311 - 1078.
статия Миндова, С., И. Караганова. Клинични синдроми при медианна невропатия (CTS). Кинезитерапевтични препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2016, брой 6, стр. 59-63, ISSN 1311 – 1078.
статия Миндова, С., И. Караганова. Критерии за употреба на мускулния тест – проблеми и препоръки.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 101 - 105, ISSN 1311 – 1078.
статия Миндова, С., И. Караганова. Съвременни възгледи за лечение на болковите синдроми в долната част на гърба.// Известия на Съюза на учените - Русе, Медицина и екология, 2014, брой 4, стр. 127 - 129, ISSN 1311 – 1078.
статия Стефанова Ив., И. Караганова, С. Миндова. Значенето на изометричните мускулни контракции в ранния възстановителен период след фрактури на проксималния край на бедрената кост при възрастни и стари хора.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, брой 6, стр. 84-88, ISSN 1311 - 1078.
доклад Karaganova, I. Resitance training with Tera-Band to reduce effects of sarcopenia in older people. IN: Научни трудове на Русенския университет – 2015, Том 54, Серия 8.1, Русе, Издателски център към Русенски университет, 2015, pp. 133 - 140, ISBN 1311- 3321.
доклад Ивелина Стефанова, Стефка Миндова, Ирина Караганова. Значението на кинезитерапията в профилактиката на остеопорозата. В: Научни трудове на Русенския университет, том 55, серия 8.1, Русе, 2016, стр. 90-94, ISBN 1311-3321.
доклад Караганова, И. Адаптирана физическа активност. Същност и перспективи. В: Годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет, 2015, стр. под печат
доклад Караганова, И. Медико-социални проблеми на стареенето и старостта. В: Годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. под печат
доклад Караганова, И. Равнопоставеност и равни шансове. Интеграция за хората с увреждания чрез спорт. В: Годишна университетска научна конференция с международно участие, Национален военен университет "Васил Левски", 2015, стр. под печат
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.