РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 45
статия HADJIEV, KIRIL. INFLUENCES OF SI ENGINE PARAMETERS ON CREVICE FUEL LOSSES.// JOURNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA, 2008, No VI, pp. p.71-74, ISSN ISSN 1584-2665.
статия Iliev, S., K. Hadjiev. Analysis of engine speed effect on the four-stroke GDI engine performance.// Proceedings in manufacturing systems, 2012, No 7, pp. 229-234, ISSN 2067-9238.
статия Kiril Hadjiev, Svetoslav Babanov. Investigation of gasoline engine withhomogenous and stratified mixtures.// METIME, 2007, No 2, pp. 299-303, ISSN ISBN 978-973-1724.
статия Илиев, С., Хаджиев К. Алтернативните горива и удовлетворяването на екологичните норми.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2012, брой 0000, стр. 53 - 56, ISSN 1311-106X.
статия Хаджиев К., Илиев С. Изследване работата на бензинов двигател с бензино-бутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2011, брой 0000, стр. 36 - 38, ISSN 1311-10.
статия Хаджиев К., Х. Станчев, С. Илиев. Изследване необходимостта от корекции в управлението на двигателите при работа с бензинобутанолови смеси.// Известия на съюза на учените Русе, Серия: Технически науки, 2013, брой 0000, стр. 69 - 73, ISSN 1311-106X.
статия Хаджиев, К. Възможностите за повишаване ефективността на двигателите с принудително възпламеняване.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, 2010, брой year IV, Iss, стр. 7-9, ISSN ISSN 1313-0226..
доклад Iliev S., K. Hadjiev. Theoretical Study of Engine Performance Working on Methanol-Gasoline Blends. IN: Proceedings of the World Congress on Engineering 2014 Vol II, Imperial Colleague London, Newswood Limited International Association of Engineers, 2014, pp. 1459-1463, ISBN 978-988-19253-5-0.
доклад Iliev S., Stanchev H., Hadjiev K. Computer Simulation of a Model of an Internal Combustion Engine. IN: Automotive Engineering and Environment CAR2011, Pitesti, Romania, 2011
доклад Stanchev, H., Hadjiev, K., Abed Ali, A. Investigation of the Performance and Emissions of Gasoline Engine Operating on Butanol-Gasoline Fuel Blends. IN: ECOS: 2011, Novi Sad, Serbia, 2011, pp. 489 – 495
доклад Stankov, E., Hadjiev, K. DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGIES FOR METHANE-HYDROGEN FUEL MIXTURE FOR TRANSPORT VEHICLES AND ITS ROLE IN THE ECOLOGICAL STRATEGIES FOR THE URBAN BUS TRANSPORT. IN: SCIENTIFIC BULLETIN- UNIVERSITY OF PITESTI, Romania, 2007, pp. 199-204, ISBN 1453-1100.
доклад Иванов Р., Р.Русев, К.Хаджиев, Т.Тотев. Схеми за поддържане на налягането в спирачната система на товарен автомобил от външен източник на сгъстен въздух. В: Сб. доклади на НТК с международно участие "Транспорт, екология - устойчиво развитие", Варна, 2007, стр. 471-476
доклад Илиев С., Хаджиев К. Проблеми при двигателите с директно впръскване на бензин и възможни начини за решаването им. В: Научни трудове на РУ’2011, том 50, Русе, 2011, стр. 24 - 28, ISBN 1311-3321.
доклад Илиев, С., К.Хаджиев. Изследване работата на бензинов двигател при частични натоварвания и променлива степен на сгъстяване. В: Сборник доклади на XVIII научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА, Варна, ТУ-Варна, 2012, стр. 44-48, ISBN 954-20-00030.
доклад Илиев, С., Хаджиев К. Изследване работата на бензинов двигател с хибридна система за рециркулация. В: XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE Trans&Motauto 2013, Варна, 2013, стр. 32 - 34, ISBN 1310-3946.
доклад Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Изследване влиянието на пълнителната система върху мощностните и икономическите показатели на бензинов двигател. В: ЕКО Варна’2011, Варна, 2011, стр. 64 - 68, ISBN 954-20-00030.
доклад Илиев, С., Хаджиев, К., Станчев, Х. Определяне на оптималните фази на газоразпределение и влиянието им върху мощностните и икономически показатели на бензинов двигател. В: Trans&Motauto 2011, сп. Научни известия, Златни пясъци, 2011, стр. 28 - 30, ISBN 1310 - 3946.
доклад К. Хаджиев, И. Браянов. Приложение на двузонен термодинамичен модел за изследване на горивния процес в бензиновите двигатели със слойно смесообразуване. В: НТ на Ру, том 45, серия 2.1, Машиностроителни технологии и механика, Русе, 2006, стр. 211-214
доклад Михайлов М. ,В.Иванов, Е.Станков, К.Хаджиев, П.Тепавичаров. Клапан за подаване и дозиране на водород. В: Научни трудове на РУ"А.Кънчев", том 44, серия 4, Русе, 2005, стр. 89-95, ISBN 1311-3321.
доклад Николай Йорданов, Кирил Хаджиев, Емилиян Станков. Конструктивни особености на неразделни горивни уредби за дизеловите двигатели на автомобилите Volkswagen. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Русе, 2015, ISBN ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.