РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 14 от общо 14
монография Григорова К., К. Миронов. Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 118, ISBN 978-619-207-011-3.
статия Grigorova K. K. Mironov. The art of fast web: Reducing the size of RESTful web services response.// IPASJ International Journal of Computer Science, 2015, No 3, pp. 5 - 10, ISSN 2321-5992.
статия Grigorova K. K. Mironov. Comparison of business process modeling standarts.// International Journal of Engineering Sciences & Management Research, 2014, No 1, ISSN 2349-6193.
статия Grigorova K., Mironov K. The art of fast web: Increasing Database Performance for RESTful Applications.// International Journal of Computer Science and Software Engineering, 2015, No Volume 4, Is, pp. 88-92, ISSN 2409-4285.
статия Grigorova K., Mironov K. Bridging the Gap between Different Interfaces for Business Process Modeling.// International Journal of Computer and Information Engineering, 2015, No 2
доклад Grigorova K., K. Mironov. Graph-based approach for representing business process models in case of measuring business logic dependencies. IN: Proceedings of the Eleventh Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS), Genoa, Italy, 2017
доклад Mironov K, Vl. Kotsev. Solar Tracking System Using Computer Vision. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
доклад Mironov K. Web-based EPC to BPMN converter. IN: ICDD 2013, Sibiu, Romania, 2013, ISBN 2069-964X.
доклад Mironov K. Solar tracking algorithm using computer vision. IN: IES 2012, Vinnytsia, Ukraine, 2012
доклад Mironov K. Robotic Arm Playing Tic-Tac-Toe Game. IN: ICDD 2012, Sibiu, Romania, 2012, ISBN 2069-964X.
доклад Mironov K. Building and programming a robotic arm. IN: ICDD 2011, Sibiu, Romania, 2011, ISBN 2069-964X.
доклад Миронов К. Удостоверяване на самоличност в две стъпки за web приложения чрез RFID и SMS. В: Научна конференция на РУ, Русе, 2013, ISBN 1.
доклад Миронов К. Диалогов интерфейс за управление на роботизирана ръка. В: Научни трудове на РУ, том 49, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
доклад Миронов К. Web-services с помощта на JADE – визуализация чрез Applets. В: Сборник доклади на СНС'10,, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.