РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 27
монография Велчева, K., В. Дущков. ПУБЕРТЕТ И СОЦИУМ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, pp. 124, ISBN 978 619 7071 97 9.
монография Велчева, К., В. Душков. ПУБЕРТЕТ – АКСЕЛЕРАЦИЯ. Университетски издателски център при Русенски университет Ангел Кънчев, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 138, ISBN 978 619 7071 97 9.
статия Stefanova, T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D. Georgieva, K. Zaharieva, K. Velcheva. Conception of the Building up a Multidisciplinary Team as Educational Technology.// Procedia − Social and Behavioral Sciences, Imprint:Elsevier, 2011, No Vol. 28, pp. 739-743, ISSN 1877-0428.
статия Велчева, К. Гръбначни изкривявания или неправилна стойка.// Варненски медицински форум, том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
статия Велчева, К. Вегетативни промени в пубертетния период.// Варненски медицински форум, том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
статия Велчева, К. Морфологично и функционално развитие на сърдечно-съдовата система.// Варненски медицински форум,том 4, 2015, брой прил.3, ISSN 2376-5500.
статия Досев, Св., К. Велчевя. В помощ на педиатрията с Есберитокса.// ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – Русе, Серия 4, МЕДИЦИНА И ЕКОЛОГИЯ Том 6, 2016, брой 6, 2016, брой 4, ISSN 1311-1078.
статия Захариева, К., Д. Замбева, К. Велчева. Гърчови прояви в детска възраст.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
статия Захариева, К., К. Велчева. Медицинската педагогика определяща мястото на болния в учебния процес.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
доклад Velcheva K К Zaharieva. Obesity in Bulgarian adolescents at the age from 11 to 17 years. IN: ScieConf, Decembar 16-18, Slovak Republi, 2015
доклад Велчев, К. Пубертета – рисков период от нормалното биологично и физиологично развитие на подрастващите. В: НК на РУ и СУ - 2013, Русе, РУ, 2013, стр. 4
доклад Велчева К. Разстройства в поведението през пубертетна възраст, свързани със склонността за употреба на алкохол - токсикомания. В: Сборник научни трудове, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN 1314-1937.
доклад Велчева К. Актуални проблеми на акцелерацията през пубертетна възраст. В: НК на РУ и СУ - 2012, Русе, РУ"Ангел Кънчев" Русе, 2012
доклад Велчева, К. Актуалност на проблема свързан с полово предавани болести. Необходимост от изготвяне на алгоритъм по здравни грижи за пациенти с полово предавани болести. В: Научни трудове на Русенския университет -2017, Русенския университет ,, Ангел Кънчев", 2017
доклад Велчева, К. Бременност, майчинство и аборти в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 70-74, ISBN 1311-3321.
доклад Велчева, К. Маргиналността на границата на девиантното поведение в пубертетния период.. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
доклад Велчева, К. Идеали за бъдещото развитие. В: Сборник научни трудове, Велико Търново, Национален военен университет, В.Т,, 2015, ISBN ISSN 1314-1937.
доклад Велчева, К. Ускорено морфологично и функционално развитие на дихателната система. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 54, серия 8.3, Русе, Издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 79-80, ISBN 1311-3321.
доклад Велчева, К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Велчева, К. Семейството като фактор при развитието в пубертетна възраст. В: Научни трудове на Русенския университет -2015, том 53, серия 8.3, Русе, 2014, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.