РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 44
статия Kristina Zaharieva, Ognyan Sherbanov, Teodora Nedeva. ACTIONS OF MEDICAL SPECIALIST IN FEBRILE STATES DURING CHILDHOOD.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2017, No 6(22), pp. 22-27, ISSN ISSN 2413-1032.
статия Sherbanov O., Nedeva T., Zaharieva K. ORPHAN DISEASE PROGERIA AND SOME CONSIDERATIONS FOR ANESTHESIA.// BULLETIN OF MODERN SCIENCE, 2017, No 5, pp. 75 - 81, ISSN ISSN 2410- 2563.
статия Zaharieva K., T. Nedeva, O. Sherbanov. A STUDY OF STUDENTS ACQUAINTANCE WITH OBESITY AS A RISK FACTOR FOR HYPERTENSION.// International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, 2016, No № 7(11), Vol, pp. 5-10, ISSN 2413-1032.
статия Захариева К. Разходка в света на витамините.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
статия Захариева К. Физическата активност фактор свързан с превенцията на хипертоничната болест.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
статия Захариева К Г Михайлова. Необходимост от повишаване нивото на знания и умения на болните от захарен диабет по отношение на хранителния режим.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
статия ЗАХАРИЕВА К Г Христова. Медико-социални аспекти в педиатрията - деца в риск.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
статия Захариева К Д Замбева. Алкохолът рисков фактор за развитие на чернодробна цироза.// Варненски медицински форум том 4, 2015, брой 3
статия Захариева, К., Д. Замбева, К. Велчева. Гърчови прояви в детска възраст.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
статия Захариева, К., К. Велчева. Медицинската педагогика определяща мястото на болния в учебния процес.// Известия, 2015, брой 5, ISSN ISBN 1311-1078.
доклад Stefanova T., S. Nunev, B. Todorova, I. Serbezova, D.Georgieva, K.Zaharieva, K.Velcheva. Multidisciplinary Team as Educational Technology : Conception of the Building. IN: Международна педадагогическа конференция, Kiper, 2011
доклад Velcheva K К Zaharieva. Obesity in Bulgarian adolescents at the age from 11 to 17 years. IN: ScieConf, Decembar 16-18, Slovak Republi, 2015
доклад Zaharieva K. Functional tests of cardiovascular system as a way to determine the need for improving health of students from the University of Ruse. IN: ScieConf Slovak Republic May 25 29, Slovak Republic, 2015
доклад Георгиева Д, Кр. Захариева. Промяна в нагласите и моделите на комуникация между медицинска сестра и пациент.. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, Русенски университет,, Русенски университет, Русе, 2011
доклад Георгиева Д., Захариева К. Афекто - въздействащ компонент на комуникативното послание. Избор на думи при общуването.. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009,, 2009
доклад Георгиева Д.,Кр.Захариева. Роля на медицинската сестра в мултидисциплинарния екип за предоставяне на извънболнични здравни грижи. В: Сборник статии от Националната конференция на БАПЗГ, Шумен,, 2011
доклад Даниел Монов Геновева Рагьовска Кристина Захариева. Оценка и самооценка на знанията по дезинфекция на медицинските и здравните специалисти. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016 том 55 серия 8.3, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 2016, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Захариевa K., Манукян В.,. Социална работа с деца в риск. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 2009, том 48, серия 8.1, 2009
доклад Захариева К. Мотивация за изследване информираността на студентите от РУ Ангел Кънчев за долекарската помощ. В: Сборник научни трудове Национален военен университет, Велико Търново, 2015
доклад Захариева К. Физичската активност фактор за превенция на наднорменото тегло затлъстяване. В: Седма международна научна концеренция Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, София, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.