РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 11 от общо 11
студия Илиева Л. ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ – ИНОВАЦИЯ С ПЕРСПЕКТИВА ЗА УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРИЯ. Русе, Примакс, 2012, стр. 177-203, ISBN 9789548675260.
статия Andonov K, N. Nedev, L. Ilieva, L. Mihaylov, K. Martev. A Unified Model for Enhancing Photovoltaic Project Efficiency and Electricity Generation.// Екология и Бъдеще, 2013, No 3-4, pp. 3-17, ISSN 1312-0751.
статия Ilieva L. A Workbreakdown Structure and an Algorithm for Implementation of Photovoltaic Projects in Bulgaria.// Известия на Съюза на учените, 2015, No 12, pp. 67-80, ISSN 1311-106X.
статия Ilieva L., Iliev S. Feasibility assessment of a solar-powered charging station for electric vehicles in the North Central region of Bulgaria.// Renewable Energy and Environmental Sustainability, 2016, No 12, pp. 1-5, ISSN 2493-9439.
статия Velev M, L Ilieva, T Todorov. Modeling Photovoltaic Electricity Production in Bulgaria.// Entrepreneurship & Innovation Journal, 2012, No 4, pp. 75-87, ISSN 1314-0175.
статия Илиева Л. Покривни фотоволтаични електрически централи. Методология и реализация.// Енергиен форум, 2015, брой 15/16, стр. 97-101, ISSN 1313-2962.
доклад Илиев, П., Л. Илиева. Ценообразуване на жилищните кредити в България за периода 2005 - 2010 г.. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 49, серия 5.1, Икономика и мениджмънт, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева Л. Методически указания за анализ на потребността от човешки ресурси във фотоволтаичния отрасъл в България. В: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, 2012, стр. 76-83, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева, Л. Алгоритъм за оценка икономическата целесъобразност на инвестициите във фотоволтаични системи в България. В: X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'12", Созопол, България, 2012, стр. 861-871, ISBN 1310-3946.
доклад Илиева, Л. Подход за сравнение на икономическата целесъобразност на инвестициите във фотоволтаични системи и други енергийни технологии за условията на България. В: X Международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг'12", Созопол, България, 2012, стр. 872-881, ISBN 1310-3946.
доклад Илиева, Л. Анализ на състоянието на производството на енергия от фотоволтаични системи в България. В: Научни трудове на Русенски университет, Русе, 2010, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.