РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 61
монография Михайлова, Л. Отчетността като информационна база на планирането в малките и средните предприятия. Русе, Авангард принт, 2011, стр. 103, ISBN 978-954-337-119-8.
студия Михайлова, Л. Основни въпроси на управлението на клъстерни образувания. Русе, Примакс, 2007, стр. 23-37, ISBN 978-954-9972-58-6.
студия Михайлова, Л. Иновативни аспекти на вътрешния контрол върху стопанските операции в предприятията от сферата на здравеопазването. Русе, Примакс, 2004, стр. 137–178, ISBN 954-9972-51-8.
студия Папазов, Е., Михайлова, Л. Българският бизнес в динамични условия – тенденции и възможности за развитие. Русе, Издателски център на РУ „Ангел Кънчев”, 2011, стр. 206-216, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Папазов, Е., Михайлова, Л. Условия и предпоставки за иновативно управление на семейни ферми: опитът на немската провинция Северен Рейн - Вестфалия. Русе, Примакс, 2009, стр. 57-79, ISBN 978-954-9972-93-1.
статия Bilgi, I., Mihaylova, L., Papazov, E. Internal control activities in small Turkish companies.// Management: Journal of Contemporary Management Issues, 2017, No 22, pp. 69-83, ISSN 1331-0194. (SJR rank: 0.223 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21233&tip=sid&clean=0)
статия Ghinea, V., Mihaylova, L., Papazov, E. Organizational Culture Dynamics. Complex Systems Dynamics.// Quality – access to success, 2015, No 147, Vol. 16, pp. 99-105, ISSN 1582-2559-SCOPUS. (SJR rank: 0.22 /2014, http://www.scimagojr.com)
статия Mihaylova, L. Systematisation of Corporate Planning.// Review of international comparative management, 2011, No 1, Vol. 12, pp. 165-171, ISSN 1582-3458.
статия Mihaylova, L., Papazov, E. Using Accounting Information for Strategic Decision-Making in a Multi-Segmented Company.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2018, No Vol. 7 (1), pp. 21-33, ISSN 2300-1240. (SJR rank: 100 /2016, Index Copernicus)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Methodological Problems Of Entrepreneurship Education in Bulgarian Universities.// Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education, 2012, No 2, Vol. 2, pp. 73-79, ISSN p-2146-796X.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Interaction between tactical and operational planning: evidence from the Bulgarian corporate reality.// Review of Management and Economic Engineering, 2010, No 5, Vol. 9, pp. 7, ISSN 1583-624X.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Information Provision for Strategic Planning in Bulgarian SMEs.// Review of international comparative management, 2010, No 4, Vol. 11, pp. 575-581, ISSN 1582-3458.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Adapting the growth-share model for planning purposes in SMEs.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2009, No 1, pp. 268-276, ISSN 1314-0167.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Starting-up an own business.// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 50-56, ISSN 1314-0167.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. The Company 'Kraft Foods' in the labyrinth of Bulgarian business (Case study).// Journal in Entrepreneurship and Innovation, 2009, No 1, pp. 184-194, ISSN 1314-0167.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Accountancy-Based Sources of Information for Planning Purposes in SMEs.// Copernican Journal of Finance & Accounting, 2016, No 5(1), pp. 173-183, ISSN 2300-3065. (Impact factor: 8 /2014, Index Copernicus)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Using Key “Blue Ocean” Tools for Strategy Rethinking of a SME: A Case from the Bulgarian Knitwear Industry.// Economics and Business, 2016, No 29, pp. 104-110, ISSN 1407-7337. (Impact factor: 0 /2016, ProQues)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Organization of Management Accounting Information in the Context of Corporate Strategy.// Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, No 213, pp. 309-313, ISSN 1877-0428. (SJR rank: 0.156 /2014, ELSEVIER)
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Approaches to Strategy - Driven Sectoral Competition Analysis of Business Organizations.// Perspectives of Business and Entrepreneurship Development (Selected Papaers), Brno University of Technology (Indexed in Web of Science), 2015, No 1, pp. 80-89, ISSN 978-80-214-5227-5.
статия Papazov, E., Mihaylova, L. Using systematic planning tools for strategy rethinking of SMEs in hard times.// The Annals of “Eftimie Murgu” University - Fascicle Economic studies, 2012, No 1, Vol. 7, pp. 427-438, ISSN 1584-0972.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.