РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 14 от общо 14
статия Андонов, К., К. Коев, М. Дачева, А. Кръстева, В. Кирчев. Тенденции в развитието на енергетиката в световен и национален план.// Енергетика, 2007, брой 5, стр. 3-11
статия Коев, К., К. Андонов, А. Кръстева, М. Дачева, Д. Димов. Енергия от възобновяеми енергийни източници – развитие и перспективи.// Енергетика, 2008, брой 2-3, стр. 52-60
статия Кръстева, А., Д. Иванова, М. Дачева. Обобщен модел за оценка енергийната ефективност на водоснабдителни и напоителни системи.// Селскостопанска техника, 2007, брой 1, стр. 26-31
доклад Григоров И.А.,М.Т.Дачева,П.Г.Пенев. Критерии за оценка ефективността при избора на когенераторна система. В: Ру-ФС 12, Русе, 2012
доклад Дачева М., Ив. Григоров, П. Пенев. Обследване на енергийната ефективност на детска ясла. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010
доклад Ив. Григоров, П. Пенев, М. Дачева, Ив. Гунев. Устройства за плавно пускане и спиране на АД. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
доклад Коев К., А. Кръстева, М. Дачева, И. Григоров. Изследване енергопотреблението в индустриални обекти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9, Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 137-143, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К., А. Кръстева, М. Дачева, Ив. Григоров. Изследване електропотреблението в индустриални обекти. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
доклад Кръстева А., Ив.Гунев, П. Пенев, Ив. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки н машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, 2008., Русе, 2008
доклад Кръстева, А., И. Гунев, П. Г.Пенев, И. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки на машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, Русе, т.47, серия 9, 2008, стр. 174-177
доклад Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров. Цифровизация на наземното радио и телевизионно излъчване в Република България. В: Научни трудове на РУ, 2011, Русе, 2011
доклад Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Наземно телевизионно разпръскване след цифровизацията. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010
доклад Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Използване на литиево-йонни елементи за изграждане на автономни захранващи източници и мерки за безопасност при експлоатацията им.. В: Научни трудове на РУ,, Русе, 2008
доклад Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Използване на литиево-йонни елементи за изграждане на автономни захранващи източници и мерки за безопасност при експлоатацията им. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.