РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 28
статия Dikova, Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova, B. Galunska. Investigation of the Electro-Chemical Corrosion of Laser Melted Layers of Stainless Steel in Articial Saliva.// Advances in Materials and Processing Technologies, 2015, No 1, ISSN 2374-068X (Print).
статия Haralanova T.,M.Ilieva, C.Girginov. A STUDY ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN A SOLUTION WITH ADDED ORGANIC COMPOUND.// proceedings volume 55 book 10.1. chemical technologies, 2016, No 10.1., pp. 68-73, ISSN 1311-3321.
статия M. Ilieva, R. Radev. Effect of severe plastic deformation by ECAP on corrosion behaviour of aluminium alloy AA 7075.// Archives of Materials Science and Engineering, 2016, No 81(2), pp. 55-61, ISSN 18972764. (SJR rank: 0.294 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19500157808&tip=sid&clean=0)
статия Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (SJR rank: 0.812 /2011, SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved January 17, 2013, from http://www.scimagojr.com)
статия Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
статия Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков. Структура, микротвърдост и корозионно-защитни свойства на покрития Cr-C/Cr-N/Cr, отложени върху стомана 9ХС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1312-8612.
статия Илиева М., Д. Цанева, Р. Шишков, М. Балчева. Защитни многослойни хром-карбидни и хром-нитридни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
статия Йорданов М., Д. Цанева, Пл. Петров, М. Илиева. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с магнетронно отложени покрития от CrN.// Механика на машините, 2002, брой 44, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
статия Петров Пл., Р. Русев, Д. Цанева, М. Илиева, М. Йорданов. Нови възможности за повишаване на корозионната устойчивост на желязото след газово карбонитриране в среда от амоняк и въглероден двуокис по метода CARBONIT.// Известия на съюза на учените – Варна, 2006, брой 2'2003, 1'20, стр. 11-19, ISSN 1310-5833.
статия Цанева Д., П. Чобанов, М. Илиева. Влияние на повърхностното модифициране (азотиране и нанасяне на покритие от TiN) върху корозионното поведение на стомана 4Х5МФС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 33-36, ISSN 1312-8612.
доклад Dikova Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova. Electrochemical corrosion of laser melted layers of stainless steel in Ringer solution. IN: 6TH International Congress of Metallurgists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2014
доклад Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, St. Dimitrov. EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V WELDS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Minev R, M Ilieva, J Kettle, GM Lalev, SS Dimov, I Dermendziev, R Shishov. FIB milling and characterization of CrC coatings on tool steel substrate. IN: Third International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Borovetz, Bulgaria, 2007, ISBN 9781904445531.
доклад Дочев Д., Д. Цанева, М. Илиева. Структура и корозионнозащитни свойства на магнетронно отложени покрития от неръждаема стомана. В: Научна конференция – РУ & СУ’11, Русе, 2011
доклад Илиева М. Изследване на инхибиторните свойства на D-Panthenol 75%W при корозия на неръждаема стомана X5CrNi18-10 в хлор-съдържащи среди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
доклад Илиева М. Устойчивост на питингова корозия на алуминиева сплав АА7075 след равноканално ъглово пресоване. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева М., В. Захариева, М. Николова, Д. Дочев, Р. Шишков. Изследване на възможността за получаване на многослойни покрития TiC/Cr-N... чрез последователна работа на ЕДИ и МР изпарители в инсталация ВИМ-МР/ЕДИ. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 213-217, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева М., В.Захариева. Защитни свойства на покрития Ti/Ti-C/Ti-N И Cr/Cr-C/Cr-N, отложени върху стомана 9ХС чрез магнетронно разпрашване. В: 25 Научна Юбилейна Конференция МТФ на ТУ-София 2007, ТУ София,МТФ, 2007, ISBN 978-954-438-5.
доклад Илиева М., Д. Цанева. Изследване на многослойни покрития хромов карбид / хромов нитрид. В: Трудове на МНК "Прогресивни машиностроителни технологии", АМТЕСН’ 2005, том 44, серия 2, 2005, Русе, РУ "Ангел Кънчев"-Русе, 2005, стр. 48-53
доклад Илиева М., Д. Цанева, Д. Дочев. Оценка на корозионно-защитната способност на едно- и многослойни покрития, нанесени върху стомана У12. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, 2012
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.