РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
статия Dikova, Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova, B. Galunska. Investigation of the Electro-Chemical Corrosion of Laser Melted Layers of Stainless Steel in Articial Saliva.// Advances in Materials and Processing Technologies, 2015, No 1, ISSN 2374-068X (Print).
статия Haralanova T.,M.Ilieva, C.Girginov. A STUDY ON THE CORROSION OF MILD STEEL IN A SOLUTION WITH ADDED ORGANIC COMPOUND.// proceedings volume 55 book 10.1. chemical technologies, 2016, No 10.1., pp. 68-73, ISSN 1311-3321.
статия M. Ilieva, R. Radev. Effect of severe plastic deformation by ECAP on corrosion behaviour of aluminium alloy AA 7075.// Archives of Materials Science and Engineering, 2016, No 81(2), pp. 55-61, ISSN 18972764. (SJR rank: 0.294 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19500157808&tip=sid&clean=0)
статия Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (SJR rank: 0.812 /2011, SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank. Retrieved January 17, 2013, from http://www.scimagojr.com)
статия Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
статия Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков. Структура, микротвърдост и корозионно-защитни свойства на покрития Cr-C/Cr-N/Cr, отложени върху стомана 9ХС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1312-8612.
статия Илиева М., Д. Цанева, Р. Шишков, М. Балчева. Защитни многослойни хром-карбидни и хром-нитридни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
статия Йорданов М., Д. Цанева, Пл. Петров, М. Илиева. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с магнетронно отложени покрития от CrN.// Механика на машините, 2002, брой 44, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
статия Петров Пл., Р. Русев, Д. Цанева, М. Илиева, М. Йорданов. Нови възможности за повишаване на корозионната устойчивост на желязото след газово карбонитриране в среда от амоняк и въглероден двуокис по метода CARBONIT.// Известия на съюза на учените – Варна, 2006, брой 2'2003, 1'20, стр. 11-19, ISSN 1310-5833.
статия Цанева Д., П. Чобанов, М. Илиева. Влияние на повърхностното модифициране (азотиране и нанасяне на покритие от TiN) върху корозионното поведение на стомана 4Х5МФС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 33-36, ISSN 1312-8612.
доклад Dikova Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova. Electrochemical corrosion of laser melted layers of stainless steel in Ringer solution. IN: 6TH International Congress of Metallurgists of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 2014
доклад Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
доклад Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, St. Dimitrov. EFFECT OF THE PROCESS PARAMETERS ON MECHANICAL PROPERTIES OF TITANIUM ALLOY TI-6AL-4V WELDS. IN: 56th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, 2017, Ruse, 2017, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. WELDING OF GRADE 1 TITANIUM BY HOLLOW CATHODE ARC DISCHARGE IN VACUUM. IN: International Scientific Conference Industry 4.0, 18 - 21 JUNE 2018, VARNA, BULGARIA, 2018, pp. 39-41, ISBN 2535-0153.
доклад Minev R, M Ilieva, J Kettle, GM Lalev, SS Dimov, I Dermendziev, R Shishov. FIB milling and characterization of CrC coatings on tool steel substrate. IN: Third International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, Borovetz, Bulgaria, 2007, ISBN 9781904445531.
доклад Дочев Д., Д. Цанева, М. Илиева. Структура и корозионнозащитни свойства на магнетронно отложени покрития от неръждаема стомана. В: Научна конференция – РУ & СУ’11, Русе, 2011
доклад Илиева М. Изследване на инхибиторните свойства на D-Panthenol 75%W при корозия на неръждаема стомана X5CrNi18-10 в хлор-съдържащи среди. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, 2016
доклад Илиева М. Устойчивост на питингова корозия на алуминиева сплав АА7075 след равноканално ъглово пресоване. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, Русе, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева М., В. Захариева, М. Николова, Д. Дочев, Р. Шишков. Изследване на възможността за получаване на многослойни покрития TiC/Cr-N... чрез последователна работа на ЕДИ и МР изпарители в инсталация ВИМ-МР/ЕДИ. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 213-217, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева М., В.Захариева. Защитни свойства на покрития Ti/Ti-C/Ti-N И Cr/Cr-C/Cr-N, отложени върху стомана 9ХС чрез магнетронно разпрашване. В: 25 Научна Юбилейна Конференция МТФ на ТУ-София 2007, ТУ София,МТФ, 2007, ISBN 978-954-438-5.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.