РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 82
статия Jeliazov P. M.Kostova,V.Djurov. Possibilitics for Appliance of Artificial Intelligence Using the Radioholographic Method in the Systems for Recognition.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 56-60, ISSN 0861-0797.
статия Jeliazov P., M. Kostova. Possibilitics for Appliance of Artificial Intelligence Using the Radioholographic Method in the Systems for Recognition.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 56-60, ISSN 0861-0797.
статия Zhelyazov М. P. METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF RADIO-EMITTING OBJECTS.// Journal Scientific and Аpplied Research, 2012, No 1
статия Zhelyazov М. P. ALGORITHM FOR INFORMATION PROTECTION IN THE AUTOMATED SYSTEMS.// Journal Scientific and Аpplied Research, 2012, No Volume 1
статия Желязов П., В.И.Джуров. Радиохолографски метод за формиране на изображения с помоща на антена с точкова апертура.// Известия-на Съюза на учените -Русе, 2000, брой 1, стр. 191-194
доклад Jeliazov M.P., T.I. Petrova. Calculation of probability of a mistake at the optimum and suboptimum not coherent carried reception. IN: Сборник трудове на ЮНС ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Varna, 2008
доклад Jeliazov M.P., T.I.Petrova, Definition of parameters of movement of the removed object of the known form. , Varna 2008. Definition of parameters of movement of the removed object of the known form. IN: Сборник трудове на ЮНС МУ ТУ, Варна, 2008
доклад Джуров В, М. Костова, М. Желязов. Синтезиране на квазиоптимални алгоритми за апроксимация на нелинейни обекти. В: Сборник доклади ЮНС 2002, ВВВУ “Г. Бенковски”, Долна Митрополия, 2002, стр. 254-260
доклад Желязов М.П., В.М.Желязова. Управляеми усилватели с подобрени параметри. В: Сборник научни доклади на юбилеен международен конгрес наука, образование, технологии, Шумен, Университетско издателство, 2012, стр. 217-221, ISBN 978-954-577-654-0.
доклад Желязов М.П., Петко М. Желязов. Expert system for taking decisions for complex images. IN: НТК ВВАУПВО “П. Волов”, Шумен, 2000
доклад Желязов М. П. , В. М. Жeлязова. Измерване на малки изменения на разликата във фазите в СВЧ диапазон. В: СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Шумен, НВУ, 2010, стр. 41 - 49
доклад Желязов М. П., А. Н. Муратова. Вариант за корекция на изкривяванията от нестабилност на честотата на дискретизация. В: Сборник трудове на НВУ “В. Левски”, Долна Митрополия, 2007
доклад Желязов М. П., А. Н. Муратова. Оптимално съвместно откриване и оценка на продължителността на сигнала. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
доклад Желязов М. П., А. Н. Муратова. Варианти на методи за защита на спътниковите комуникации от неоторизиран достъп с използване на антенни решетки на борда на изкуствени спътници на Земята. В: Сборник трудове на НС в ИКИ-БАН, Варна, 2005
доклад Желязов М. П.,А. Н. Муратова. Оценка точността на синхронизация по шумова извадка на пачка импулси. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
доклад Желязов М., В. Джуров, М. Костова. Многочестотните радиохолографски методи като елемент от системи за разпознаване. В: Сборник научни трудове , Юбилейна научна сесия, ВВВУ Г. Бенковски, 2001, стр. 66-71
доклад Желязов М., М. Костова, В. Джуров. Един критерий за адаптиране на антенните системи при пространствено- временна обработка на радиолокационните сигнали. В: Научни трудове, Том 38, серия 3, РУ „А.Кънчев”, 2001, стр. 173-175, ISBN 1311-3321.
доклад Желязов М.П. Устройства за борба със смущения в радиолокационните станции. В: СБОРНИК НАУЧНИ ДОКЛАДИ на ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ"40 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ – КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА", София, ИКИТ - БАН, 2012
доклад Желязов М.П. , В. М. Желязова. Измерване на малки изменения на разликата във фазите в СВЧ диапазон. В: Сборник трудове на НС НВУ “В. Левски”, Шумен, 2006
доклад Желязов М.П. , В.М.Желязова. Възможности за мониторинг на хидрометеори с радиолокационна станция от милиметров диапазон. В: Сборник научни доклади на втора юбилейна маждународна научна конференция 2011 посветена на, Шумен, 2011, стр. 29-32, ISBN 978-954-8557-11-5.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.