РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 84
монография Кирова, М. Екологични аспекти в иновационната фирмена политика. Русе, РУ “Ангел Кънчев", 2003, ISBN 954-9972-44-5.
монография Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, стр. 229, ISBN 00000000000.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-34-8.
студия Кирова, М. Управление на търговски потоци с парникови газове. Русе, Примакс, 2008, стр. 180-196, ISBN 978-954-9972-85-6.
студия Кирова, М. Модел за анализ на материалните потоци в единичен процес. Русе, Примакс, 2006, стр. 83-97, ISBN 954-9972-70-4.
студия Кирова, М. Интегриране на рекламата с някои елементи на промоционния микс за повишаване ефективността на индустриалните фирми. Русе, РУ, 2001, стр. 36-84, ISBN 954-9972-26-7.
студия Кирова, М. Значение на зелената енергия, управлението на отпадъците и рециклирането за устойчиво развитие на МСП в туризма. Русе, Примакс, 2012, стр. 395-424, ISBN 978-954-8675-51-2.
студия Кирова, М. Иновационният процес – основен фактор за конкурентоспособност на фирмата. Русе, AGroup, 2011, стр. 49-65, ISBN 978-954-8039-06-2.
студия Кирова, М. Критерии за оценка потенциала на иновациите. Русе, Примакс, 2009, стр. 33-55, ISBN 978-954-9972-93-1.
студия Кирова, М. Концепцията „Зелен маркетинг” в машиностроенето. Русе, Примакс, 2007, стр. 127-165, ISBN 978-954-9972-77-1.
студия Кирова, М. Оценката на жизнения цикъл – инструмент за определяне на екологичните аспекти на продукта. Русе, Примакс, 2004, стр. 81-106, ISBN 954-9972-51-8.
студия Кирова, М.,. Организационната култура – устойчиво развитие и иновации. Русе, Примакс, 2005, стр. 61-78, ISBN 954-9972-61-5.
статия Ivanova V., M. Kirova. Evaluation of the Potential for Development of the Economic Cooperation in Euro-region Ruse-Giurgiu after the end of the Programming Period 2007-2013.// Review of International Comparative Management, 2017, No 5, pp. 502-514, ISSN 1582-3458.
статия Kirova, M. Graphical Presentation of Risk Assessment in Management Decision Making Process.// The 7-th International Scientific Conference Business and Management `2012 – Selected Papers, 2012, No 1, pp. 386-391, ISSN 2029-4441.
статия Kirova, M. Comparison and assessment of innovation projects for achieving sustainable development in the small manufacturing business environment.// Economic Herald of National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”, 2010, No 1
статия Kirova, M. Management of Motivation Opportunities during the Introduction of a New Product.// Review of Management and Economic Engineering, 2009, No 5, pp. 8, ISSN 1583-624X.
статия Kirova, M. A NEW APPROACH TO IDENTIFY RISKS IN INNOVATIONS, BASED ON THEIR GRAPHIC TIME COMPARISONS.// PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE November 1st-2nd, BUCHAREST, ROMANIA, Web of Science, 2018, No 1
статия Kirova, M. Effective Combination of the Performance Characteristics of the Innovations.// Business and Management’2010 - Selected Papers, 2010, No 1, pp. 399–406, ISSN 2029-4441.
статия Kirova, M., P. Velikova. Risk management method for small photovoltaic plants.// Management and Marketing, 2016, No Volume 11, pp. 498–512, ISSN 1842-0206. (SJR rank: 0.159 /2015, Scimago Journal & Country Rank, Scopus, Web of Science)
статия Kirova, M., S. Ruskova. Barriers to the Innovation Activities of the Companies.// Analele Universitatii “Eftimie Murgu” – Studii Economice, Anul XV, 2009, No 1, pp. 210-215, ISSN 1584-0972.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.