РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 49
монография Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, В. Гединач, М. Кирова, И. Костадинова, Св. Кунев, Б. Лечева, М. Маринов, Св. Маринова, О. Маслов, Е. Матвеева О. Олховая, А. Недялков, Д. Павлов, А. Петков, Св. Рускова, Б. Стойчева, Н, Тодоров, Цв. Христов. "Мениджмънт на бизнес процеси", раздел II. Мениджмънт на знанието. "Възможности за развитие на човешките ресурси в туризма на трансграничния регион". България, Primax, 2013, стр. 104-141, ISBN 978-954-867-5512.
студия Владимир Витлиемов, Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова. ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНА В ШПРИЦВАЩАТА И ЛЕЯРСКА ИНДУСТРИИ. ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ШПРИЦВАНЕ, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
студия Милко Маринов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАЛНА СРЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА БАЗИ ОТ ДАННИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ В СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ДОМАКИНСТВА. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА СЛЕДЕНЕ КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА, ПРИМАКС ООД, 2013, ISBN ISBN:978-954-8675.
студия Петков, А. и Бонева, М. CRM - решения за управление и подобряване на връзките с клиенти, раздел ІV, част 2 Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 323-356, ISBN 978-954-8675-51-2.
статия Marinov M. Using frames for knowledge representation in a CORBA-based distributed environment.// Knowledge-based systems, 2008, No 21, pp. 391-397, ISSN 0950-7051. (Impact factor: 2.947 /2015, ISI)
статия Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Interactive Tool Based on Priority Semantic Networks.// International Journal of Knowledge-Based Systems, 2005, No 18, pp. 71-77 (Impact factor: 2.947 /2015, ISI)
статия Marinov M. T., Zheliazkova I. I. An Approach to Designing Knowledge-Based Computer-Assisted Instruction Systems.// Journal Interactive Learning International, 1992, No 8, pp. 267-274
статия Marinov M., S. Stefanova. Localization of distributed data in a CORBA-based environment.// WSEAS Transactions on Information Science & Applications, 2008, No 6(5), pp. 1031-1040, ISSN 1790-0832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
статия Marinov, M. An interactive tool for frame representation.// Information Technologies & Control, 2003, No 1, pp. 16-19, ISSN 1312-2622.
статия Marinov, M., T. Pavlov. Rule-Based Decision Support Tools for Injection Moulding.// International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, 2015, No 19(2), pp. 97-107, ISSN 1327-2314. (SJR rank: 0.246 /2014, scopus)
статия Milko Marinov, Nicola Magaletti, Tsvetelin Pavlov, Fabian Gaus, Domenico Rotondi, Pavel Vitliemov, Slavina Ivanova. An Approach to Designing Distributed Knowledge-Based Software Platform for Injection Mould Industry.// WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS., 2010, No 7(11), pp. 1368-1382, ISSN 17900832. (SJR rank: 0.188 /2014, scopus)
статия Milko Marinov, Pavel Vitliemov, Elitsa Popova. Towards Big Data and Internet of Things as Key Aspects of Energy Efficiency.// TEM Journal, 2017, No 6(3), pp. 427-435, ISSN 2217-8309.
статия Navassardian S., M. Marinov, R. Pavlova. Investigations on the quality and efficiency of instructive computer-aided training.// British Journal of Educational Technology, 1995, No 2, pp. 109-121, ISSN 0007-1013.
статия Shah N., C. Tsai, M. Marinov, J. Cooper, P. Vitliemov, K. Chao. Ontological On-line Analytical Processing for Integrating Energy Sensor Data.// IETE Technical Review, 2009, No 26, pp. 375-387 (Impact factor: 0.888 /2014, IETE)
статия Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Микрокомпьютерный инструментальный комплекс для разработки обучающих курсов.// Журнал „Управляющие системы и машины", 1990, брой 1, стр. 116-119
статия Желязкова И. И., Маринов М. Т., Навасардян С. С. Интелигентни системи за обучение – методи за проектиране и практически реализации.// Сп. "Автоматика Изчислителна техника и Автоматизирани системи", 1988, брой 5, стр. 39-43
статия Маринов М. Т., Желязкова И. И., Георгиев Г. Т. Методи и инструментални средства за тестване на знания в АОС.// Сп. "Автоматика Изчислителна техника и Автоматизирани системи", 1990, брой 7, стр. 26-29
статия Маринов М., С. Навасардян. Обектно-ориентиран подход при изграждане на бази от данни.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 1, стр. 38-48, ISSN 0861-7562.
статия Маринов, М. Преобразуване на обектно-ориентиран модел на данните в релационна база данни.// “Автоматика и информатика”, 1998, брой 4, стр. 54-59, ISSN 0861-7562.
статия Маринов, М. Анализ на техниките на планиране, използвани в интелигентните системи.// “Автоматика и информатика”, 1997, брой 5-6, стр. 25-33, ISSN 0861-7562.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.