РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 45
статия Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева, М. Маринов. Лабораторно изследване на двукамерни разходомери за течни горива.// Селскостопанска техника, 2007, брой 6, стр. 24-29, ISSN 0037-1718.
статия Белоев, Х.И., М.Д.Михайлов, С.Г. Стоянов. Опитна уредба и методика за изследване влиянието на смущенията върху работата на дисковите ботуши.// Селскостопанска техника, 2001, брой 5, стр. 33-39, ISSN 0037-1718.
статия Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Програми за проектиране на зъбни брани с персонален компютър..// Селскостопанска техника, София, 1997, брой 2-3, стр. 33-35, ISSN 0037-1718.
статия М. Михайлов, Л. Йорданов Л., В. Витков. Развитие на електронните системи в зърнокомбайните.// Селскостопанска техника, 2008, брой 2, стр. 13-16, ISSN 0037-1718.
статия Стоянов, С.Г., Х.И.Белоев, М.Д.Михайлов. Оптимизиране на параметрите на механизъм за окачване и задълбаване на дискови ботуши.// Селскостопанска техника, 2002, брой 1, стр. 11-17, ISSN 0037-1718.
доклад Mihaylov M., Tzv. Pavlov. Design and development of IT services for resource saving in social housing. IN: EE&AE’2013 International Scientific Conference, Ruse, 2013, pp. 285-290, ISBN 1311-9974.
доклад Mitev, G., J. Demirev, V. Tconev, B. Kolev, Ch. Vezirov, M. Mihaylov. Development of Masters Degree (MSc) Virtual Core Curricula at the Rousse University, Offering Agricututal Engineering Education(Развитие на учебния план за ОКС "Магистър" на специалност "Аграрно ин. В. В: Proceedings of 4th USAEE Workshop - Leuven, Leuven, Belgium, USAEE, 2004, стр. 31-37, ISBN 960-92379-3-2.
доклад Petrov G., C. Vezirov, M. Mihaylov. Bulgarian Agricultural Mechanization, Industry and Agriculture – some Tendencies in the End of the 20th Century. IN: Proceedings of Agricultural Mechanization Issues of Priorities in the new developtment stage, Hanoi, 2001, Nanoi, Vietnam, 2002
доклад Vezirov Ch. М. Mihaylov, А.Atanasov, P.Radeva. Creating of syllabus for information technology in agriculture.. IN: V. International Scientific PhD. Student's Conference, Slovakia, 2010
доклад Yordanov L., M. Mihaylov, Vl. Vitkov. Advanced Microprocessor System with Serial Memory for Harvester Testing. IN: Proceedings of CompSysTech`07, Rousse, Bulgaria, 2007, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-5, ISBN 978-954-9641-50-9.
доклад Батанов С., М. Михайлов, Н. Станчева. Режимометриране на товарни автомобили по разход на гориво в реални условия на работа. В: Сборник доклади от конференция МотоАуто’2008, Русе, 2008, стр. 23-26, ISBN 1313-5031.
доклад Батанов С., Н. Михайлов, Н. Станчева, Хр. Белоев. Резултати от режимометрирането на земеделски комбайни в реални условия на работа. В: Научна конференция на Русенски университет ”Ангел Кънчев”, том.47, серия 1.1, Русе, 2008, стр. 103–108, ISBN 1311-3321.
доклад Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева. Изпитване и усъвършенстване на системи за оценка на енергийната ефективност на мобилни машини. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Печатна база на РУ, 2009, стр. 77-81, ISBN 1311-3321.
доклад Батанов Ст., М. Михайлов, Н. Станчева, С. Стоянов. Приложение на бази данни в информационни системи за контрол енергийната ефективност на мобилни машини. В: XV научно-техническа конференция с международно участие ЕКОВАРНА’2009, Варна, 2009, стр. 209-215, ISBN 954-20-00030.
доклад Бойкова, П., Г.В. Митев, М. Михайлов. Водната ерозия и деградация на земеделските земи. В: Сборник доклади от СНС на РУ, 2008, Печатна база към РУ, 2008, стр. 12-19, ISBN 1311-3321.
доклад Везиров Ч., М.Михайлов, Д.Кехайов. Переспективи на сътрудничеството в Югоизточна Европа между инженерите в земеделието. В: Научни трудове на Аграрен университет Пловдив, т. XLVI, кн.5, Пловдив, 2000, стр. 79 - 82
доклад Даскалов, Д., Ж. Демирев, Х. Белоев, М. Михайлов, Е. Спирин. Автоматизирана система за технологично изследване на земеделски машини.. В: Юбилейна научна конференция, ТУ-София, филиал-Сливен, 1997, стр. 66-70
доклад Демирев, В., Б. Колев, М. Михайлов. Изчисляване на плужна работна повърхнина по конкретна методика. В: Научни трудове на Русенски университет "А. Кънчев", Русе, Издателски център при РУ, 2016
доклад Демирев, Ж., М. Михайлов, Х. Белоев. Проектиране на плужна работна повърхнина с помоща на персонален компютър.. В: Юбилейна научна конференция, ТУ-София, филиал-Сливен, 1997, стр. 61-65
доклад Иванова, В., Г.В. Митев, М. Михайлов. Земеделското проиводство и опазване на околната среда. В: Сборник доклади от СНС на РУ, РУ, Печатна база към РУ, 2008, стр. 7-12, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.