РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
статия Владимирова-Петрова, М. "Пресечни точки на компетентностите при петгодишните деца от подготвителна група”.// “Образование”, 2011, брой 2, стр. 225-235, ISSN 978-954-680-706-9.
статия Владимирова-Петрова, М. Формирането на социални компетентности при децата от предучилищна възраст – условие за безпроблемно приобщаване към училищните условия.// сп. “Образование и технологии”, 2010, брой 1, стр. 84-86, ISSN 1314-1791.
доклад Владимирова-Петрова М., Георгиева С. "Свободата да бъдеш себе си като философия на възпитанието – възможна парадигма за подкрепяща среда". В: сб. “Водим бъдещето за ръка”, Ловеч, изд. “Инфовижън”, 2010, стр. 188-190, ISBN 978954-8105-09-5.
доклад Владимирова-Петрова, М. Адаптацията на 3-4-годишните деца към живота в детската градина – резултат от социални умения. В: сб. “Иновации в образованието”, Варна, изд. "Фабер", 2010, ISBN 978-954-400-298-5.
доклад Георгиева С. М Владимирова-Петрова. Хронология и перспектива на идеята за социалната компетентност при деца от предучилищното детство. В: сб. Съвременно образование, мисия и визии, Благоевград, УИ “Н. Рилски, 2010, стр. 225-235
доклад Георгиева С. М. Владимирова-Петрова. "Ролята на семейството като фактор за нравствено възпитание чрез запознаване с библейски добродетели. В: сб. “Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция”, София, ИК “Образование”, 2010, стр. 404-411, ISBN 978-954-40.
доклад Георгиева, С., М. Владимирова-Петрова. "Социални умения на деца от средното детство (връзка със самооценката)". В: сб. “Традиция и модерност в българската наука и образование”, Силистра, изд. РУ, 2011, стр. 273-292, ISBN 978-954-8467-42-1.
доклад Петрова, М. "Обогатяване на социалната компетентност на 5-6 годишните чрез религиозното възпитание". В: Сб "Девети Светиниколаевски православни образователни четения", Бургас, Изд. "Димант", 2011, стр. 112-116, ISBN 1313-9541.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.