РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 62
монография Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.
статия Aprahamian B., V. Zaharieva, M. Nikolova. Nanostructured sintered metal electrical contacts - types, production technologies, properties and application.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2014, No 14, pp. 165-168, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Multilayered Nanostructured PVD Coatings Deposited on Electrical Contacts – Structure and Properties.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 177-180, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Influence of the Nanostructured Multilayered Architecture on the Mechanical Properties of TiN-type Coatings.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 173-176, ISSN 1313-8995.
статия Bohos АPRAHAMIAN, Vanya ZAHARIEVA, Мaria NIKOLOVA, Meline APRAHAMIAN. Electrical wear and transient resistance of contact rivets of electrical apparatus covered with nanostructured multilayer coatings of Ti/TiN typе.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2017, No 17, pp. 36-39, ISSN 1313-8995.
статия Bohos АPRAHAMIAN, Мaria NIKOLOVA, Vanya ZAHARIEVA, Emil YANKOV. Protective TiN Coatings Deposited on Copper and Aluminum Medium Voltage Busbars of Electrical Distribution Boards.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2016, No 16, pp. 44-46, ISSN 1313-8995.
статия Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl. Оxy-carbonitration in vacuum of High-Strenght Ferrito-Perlite Cast Iron GGG 50.// Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”,, 2009, No Vol. 14, pp. 97-103
статия Dikova Ts., M. Nikolova, E. Yankov. ADHESION ANALYSIS OF TITANIUM OXIDE NANOCOATINGS ON TITANIUM SURFACE.// Scientific Technical Journal Material Science – Nonequilibrium Phase Transformations, 2016, No 1, pp. 46-51, ISSN 2367-749X.
статия Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and Characterization, Advances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, pp. DOI: 10.1520/MPC2013, ISSN 2165-3992. (SJR rank: 0.123 /2014, http://www.scimagojr.com)
статия M P Nikolova, A Genov, S Valkov, E Yankov, D Dechev, N Ivanov, R. Bezdushnyi, P Petrov. Application of TiN/TiO2 coatings on stainless steel: composition and mechanical reliability.// IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series, 2018, No 992 (1), pp. 012032 (SJR rank: 0.24 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130053&tip=sid&clean=0)
статия M. Йорданов, Б. Табакова, В. Димитрова, М. Николова. Получаване и изследване на едно- и многослойни покрития на циркониева основа, нанесени върху стомани за едноканални палцови фрези.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2016, брой 1, стр. 83-86, ISSN 1312-0859.
статия M.P. Nikolova, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011, http://www.scimagojr.com)
статия Mourad Khechba, Beddiaf Zaidi, Chander Shekhar, Maria P. Nikolova. Effect of annealing temperature on the microhardness of tungsten carbide coatings deposited by RF sputtering.// European Mechanical Science, 2018, No 2(1), pp. 17-19, ISSN 2587-1110.
статия Nikolov D., M. Nikolova. RESEARCH ON THE OPTIMUM TEMPERATURE REGIME FOR VACUUM OXY-NITROCARBURIZING OF AISI D2 STEEL.// Scientific Technical Journal, 2015, No 3, pp. 29-33, ISSN 2367-749X.
статия Nikolova M., M. Yordanov, I. Dermendzhiev. Mechanical Properties of Biocompatible (Ti,Al,V)N/TiOx Coating for Titanium Implants.// Indian Journal of Applied Research, 2015, No Vol.5, Iss.4, pp. 248-250, ISSN 2249-555X.
статия Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Structure, Mechanical and Tribological Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized 42CrMo4 Steel.// Journal of Materials Science and Technology, 2013, No Vol. 21, №2, pp. 84-96
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100379736&tip=sid&clean=0)
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Peter, NIKOLOV Danail, VALKOV Stefan, ZAHARIEVA Vanya, ORMANOVA Maria. Phase and mechanical changes of Ti5AL4V alloy after heat treatment in vacuum.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1899-1904, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2016, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100379736&tip=sid&clean=0)
статия Nikolova Maria, Danail Nikolov, Bora Derin, Emil Yankov. Effect of Vacuum Oxy-nitrocarburizing on the Microstructure of Tool Steels: An Experimental and Modelling Study.// MATEC web of Conferences, 4th International Conference On Computing And Solutions In Manufacturing Engineering - CoSME'16, 79403011 DOI: 10.1051/matecconf/20179403011, 2017, No 94, ISSN 2261-236X. (SJR rank: 0.13 /2016, http://www.scimagojr.com)
статия Nikolova, M. BIOCOMPATIBLE NANOCOMPOSITE TiN/TiO2 COATINGS ОN cpTi PRODUCED BY Arc PVD METHOD.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 62-65, ISSN 1313-8995.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.