РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 69
монография Пламен Данев, Данаил Господинов, Мария Николова. Взаимодействия между нагрятото изделие, охлаждащи среда и средство за закаляване. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 428, ISBN 978-954-337-161-7.
статия Aprahamian B., V. Zaharieva, M. Nikolova. Nanostructured sintered metal electrical contacts - types, production technologies, properties and application.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2014, No 14, pp. 165-168, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Multilayered Nanostructured PVD Coatings Deposited on Electrical Contacts – Structure and Properties.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 177-180, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Influence of the Nanostructured Multilayered Architecture on the Mechanical Properties of TiN-type Coatings.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 173-176, ISSN 1313-8995.
статия B. Aprahamian, M. Marinova, J. Argirov, M.Nikolova, E.Yankov, V.Zaharieva. IMPROVEMENT OF THE PERFORMANCE OF ELECTRICAL BUSBARS BY APPLICATION OF MAGNETRON SPUTTERED COATINGS.// Nanoscience & Nanotechnology: Nanostructured materials application and innovation transfer, 2018, No in press
статия Bohos АPRAHAMIAN, Vanya ZAHARIEVA, Мaria NIKOLOVA, Meline APRAHAMIAN. Electrical wear and transient resistance of contact rivets of electrical apparatus covered with nanostructured multilayer coatings of Ti/TiN typе.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2017, No 17, pp. 36-39, ISSN 1313-8995.
статия Bohos АPRAHAMIAN, Мaria NIKOLOVA, Vanya ZAHARIEVA, Emil YANKOV. Protective TiN Coatings Deposited on Copper and Aluminum Medium Voltage Busbars of Electrical Distribution Boards.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2016, No 16, pp. 44-46, ISSN 1313-8995.
статия Danev Pl. S., Balcheva M., Nikolova M. Pl. Оxy-carbonitration in vacuum of High-Strenght Ferrito-Perlite Cast Iron GGG 50.// Journal of the Technical University Sofia, branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”,, 2009, No Vol. 14, pp. 97-103
статия Dikova Ts., M. Nikolova, E. Yankov. ADHESION ANALYSIS OF TITANIUM OXIDE NANOCOATINGS ON TITANIUM SURFACE.// Scientific Technical Journal Material Science – Nonequilibrium Phase Transformations, 2016, No 1, pp. 46-51, ISSN 2367-749X.
статия Gospodinov D., M. Nikolova, P. Danev. Influence of External Factors on the Cooling Ability of Vacuum Quenching Oils.// АSTM International, Materials Performance and Characterization, Advances in Methods; Quenchants, and Equipment for Hardening Steel, 2014, No Vol. 3, pp. DOI: 10.1520/MPC2013, ISSN 2165-3992. (SJR rank: 0.123 /2014, http://www.scimagojr.com)
статия M P Nikolova, A Genov, S Valkov, E Yankov, D Dechev, N Ivanov, R. Bezdushnyi, P Petrov. Application of TiN/TiO2 coatings on stainless steel: composition and mechanical reliability.// IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series, 2018, No 992 (1), pp. 012032 (SJR rank: 0.24 /2017, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130053&tip=sid&clean=0)
статия M. P. Nikolova and E. H. Yankov. Corrosion Study of Ti5Al4V and Ti6Al4V in Different Simulated Body Fluids.// Materials Design and Applications II, Advanced Structured Materials 98, 2018, No in press (SJR rank: 0.19 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100222542&tip=sid&clean=0)
статия M. P. Nikolova, E. Yankov, T. Hikov, D. Dechev, N. Ivanov, S. Parchorov, V. Zaharieva, P. Petrov. Comparison of the Corrosion Behavior of Differently Deposited PVD TiN/TiO2 Coatings on Electron Beam Modified Ti5Al4V Alloy.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), 2018, No in press (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
статия M. P. Nikolova, E.Yankov, D. Nikolov, D. Tonev, V. Zaharieva, M. Ormanova, S. Valkov, T. Hikov, P. Petrov. Influence of the Chemical Composition, Structure and Heat Treatment on the Topography and Mechanical Properties of Ti5Al4V and Ti6Al4V after Electron Beam Surface Treatment.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), 2018, No in press (SJR rank: 0.2 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700200831&tip=sid&clean=0)
статия M. Йорданов, Б. Табакова, В. Димитрова, М. Николова. Получаване и изследване на едно- и многослойни покрития на циркониева основа, нанесени върху стомани за едноканални палцови фрези.// Машиностроителна техника и технологии, Варна, 2016, брой 1, стр. 83-86, ISSN 1312-0859.
статия M.P. Nikolova, P.S. Danev, I.D. Dermendjiev, D.D. Gospodinov. Vacuum Oxy-nitrocarburization of Ultra Fine Electrolytic Iron.// Procedia Engineering Vol.10, 11th International Conference on Mechanical Behavior of Materials (ICM11), 2011, No 10, pp. 2447–2452, ISSN 18777058. (SJR rank: 0.504 /2011, http://www.scimagojr.com)
статия Mourad Khechba, Beddiaf Zaidi, Chander Shekhar, Maria P. Nikolova. Effect of annealing temperature on the microhardness of tungsten carbide coatings deposited by RF sputtering.// European Mechanical Science, 2018, No 2(1), pp. 17-19, ISSN 2587-1110.
статия Nikolov D., M. Nikolova. RESEARCH ON THE OPTIMUM TEMPERATURE REGIME FOR VACUUM OXY-NITROCARBURIZING OF AISI D2 STEEL.// Scientific Technical Journal, 2015, No 3, pp. 29-33, ISSN 2367-749X.
статия Nikolova M., M. Yordanov, I. Dermendzhiev. Mechanical Properties of Biocompatible (Ti,Al,V)N/TiOx Coating for Titanium Implants.// Indian Journal of Applied Research, 2015, No Vol.5, Iss.4, pp. 248-250, ISSN 2249-555X.
статия Nikolova M., P. Danev, I. Dermendzhiev. Structure, Mechanical and Tribological Properties of Vacuum Oxy-nitrocarburized 42CrMo4 Steel.// Journal of Materials Science and Technology, 2013, No Vol. 21, №2, pp. 84-96
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.