РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 14 от общо 14
монография Царевски В., В. Иванова, Т. Хубенова, М. Тонев, Р. Къновски. Капиталовият пазар в България. В., ВСУ, 2009, ISBN 978-954-715-413-1.
студия Хубенова Т., В. Иванова, В. Царевски. Тенденции в развитието на българския пазар на ценни книжа в условията на членство в ЕС. В: Годишник на ВСУ Варна, т.13/2007 г.. В., ВСУ, 2007, ISBN 1310-800 Х.
статия Царевски, В. Глобалната финансова-икономическа криза- възможни въпроси и отговори.// Икономическа мисъл, 2010, брой 3
статия Царевски, В. Валутно-финансови проблеми на съвременната българска икономика.// Родопи, 2009, брой 5-6
статия Царевски, В. Международное сотрудничество: финансовие аспекти.// Бизнес контакти, 2007, брой 4
доклад Т. Хубенова, В. Иванова, В. Царевски. Капиталовите пазари в България. В: ВСУ, В, 2008
доклад Царевски, В. Структурни проблеми на външно-търговския стокообмен.. В: Конференция на СИБ, С., 2011
доклад Царевски, В. Проблеми на структурата на българския износ.. В: Конференция на ИИИ на БАН, С., 2011
доклад Царевски, В. Някои специфични аспекти на глобалната финансово-икономическа криза.. В: Конференция на СИБ, С., 2011
доклад Царевски, В. Развитие на търговско-икономическите отношения между България и Русия.. В: България и Русия- в миналото, настоящето и бъдещето., С., 2009
доклад Царевски, В. Проблеми на платежния баланс на България.. В: Конференция в ИИ на БАН, С., 2009
учебник Царевски, В. Международни финанси. В., ВСУ, 2010, ISBN 978-954-715-462-9.
учебник Царевски, В. Финанси на ЕС. В., ВСУ, 2008, ISBN в електронна форм.
учебник Царевски, В. Капиталови пазари и финансиране. ВТ, ВТУ, 2007, ISBN в електронна форм.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.