РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 92
статия Gjore Nakov, Viktorija Stamatovska, Ljupka Necinova, Nastia Ivanova, Stanka Damyanova. CHARACTERISTICS OF BUCKWHEAT AND BUCKWHEAT FLOUR.// 82 International scientific conference of young scientist and students "Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution", 2016, No 82, pp. 84-85
статия Gjore Nakov, Viktorija Stamatovska, Ljupka Necinova, Nastia Ivanova, Stanka Damyanova. Sensor analysis of functional biscuits..// Ukrainian Food Journal, 2016, No 5, pp. 56-62, ISSN 2313-5891.
статия Gjore Nakov, Viktorija Stamatovska, Nastia Ivanova, Stanka Damyanova, Ljupka Necinova. NUTRITIONAL PROPERTIES OF EINKORN WHEAT (TRITICUM MONOCOCCUM L) - REVIEW.// 55thScience Conference of Ruse University, Bulgaria, 2016, 2016, No 1, pp. 381-384
статия Godjevargova T., Ar. Dimov, N. Vasileva. Immobilization of glucose oxidase using acrylonitrile copolymer membranes.// Journal of Membrane Science, 1994, No 88, pp. 279-283 (Impact factor: 1 /1994, Scopus)
статия Godjevargova T., N. Vasileva, Zl. Letskovska. Study of the thermal stability of glucose oxidase in the presence of water-soluble polymers.// Journal of Applied Polymer Science, 2003, No 90, pp. 1393-1397 (Impact factor: 1 /2003, Scopus)
статия Godjevargova T., V. Konsulov, A. Dimov, N. Vasileva. Behavior of glucose oxidase immobilized on ultrafiltration membranes obtained by copolymerizing acrylonitrile and N-vinylimidazol.// Journal of Membrane Science, 2000, No 172, pp. 279-285 (Impact factor: 1 /2000, Scopus)
статия Godjevargova Ts., A. Dimov, N. Vasileva. Effects of chemical modifications and immobilization of glucose oxidase onto acrylonitrile copolymer membranes on membrane potential and membrane charge density.// Journal of Membrane Science, 1996, No 116, pp. 273-278 (Impact factor: 1 /1996, Scopus)
статия Godjevargova Ts., Ar. Dimov, N. Vasileva. Immobilization of glucose oxidase onto membranes of modified acrylonitrile copolymer.// Journal of Applied Polymer Science, 1994, No 54, pp. 355-359 (Impact factor: 0 /1994, Scopus)
статия Godjevargova Ts., K. Gabrovska, N. Vasileva. Copper (II) determination by immobilized urease inhibition in a spectrometric flow-injection system.// Biotechnology and Biotechnological Equipment, 2005, No 19, 2, pp. 202-210 (Impact factor: 0 /2005, Scopus)
статия Godjevargova Ts., M. Velikova, N. Vasileva, N. Dimova, D. Damyanov. Metallochelate immobilization of urease on to amorphous SiO2.// Process Biochemistry, 2005, No 40, 9, pp. 3045-3049 (Impact factor: 1 /2005, Scopus)
статия Kostova I., D. Dimitrov, M. Ivanova, R. Vlaseva, S. Damyanova, N. Ivanova, A.Stoyanova. The Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 2. Dill (Anethum Graveolens).// Ukrainian Food Journal, 2014, No vol. 3, № 4, pp. 516 - 523, ISSN ISSN 2304-974Х.
статия Kostova I., D. Dimitrov, M. Ivanova, R. Vlaseva, S. Damyanova, N. Ivanova, A.Stoyanova. Studying the Possibilities of Using Of Essential Oils in Dairy Products. Oregano (Origanum vulgare L.).// Proceedings of the International Conference Modern Technoologies, in the Food Industry, 2014, No Octob 16-18, pp. 228-235, ISSN 978-9975-80-840-8.
статия Kostova I., D. Dimitrov, M. Ivanova, R. Vlaseva, S. Damyanova, N. Ivanova, A.Stoyanova. Studying the Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 1. Dill (Anethum Graveolens).// Ukrainian Food Journal, 2014, No vol. 3, № 4, pp. 525-532, ISSN 2304-974Х.
статия Kostova I., D. Dimitrov, M. Ivanova, R. Vlaseva, S. Damyanova, N. Ivanova, A.Stoyanova,. Studying the Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 3. Basil (Ocimum basilicum).// Food and Packaging, Science, Technique and Technologies, 2014, No vol.3, № 5, pp. 17 - 21, ISSN 1314-7773.
статия Kostova I., R. Vlaseva, M. Ivanova, S. Damyanova, N. Ivanova, A.Stoyanova. Studying the Possibilities of Using of Essential Oils in Dairy Products. 2. Caraway (Carum carvi L.).// Indian Journal of Applied Research, 2015, No vol. 5, №3, pp. 83 – 85, ISSN 2249-555X. (Impact factor: 3 /2015, International Istitute For Research Impact Factor Journals)
статия Kostova I., S. Damyanova, N. Ivanova, A. Stoyanova, M. Ivanova, R. Vlaseva. Use of essential oils in dairy products 2. Essential oil of Caraway (Carum Carvi L.).// Journal of Food and Packaging. Science, Technique and Technologies, 2016, No 8, pp. 20 - 23, ISSN 1314-7773.
статия Kostova I., S. Damyanova, N. Ivanova, A.Stoyanova, M. Ivanova, R. Vlaseva. Use of Essential Oils in Dairy Products. Essential Oil of Basil (Ocimum basilicum L.).// Indian Journal of Applied Research, vol. 6, 2016, No Issue: 1, pp. 211 – 213., ISSN 2249-555X.
статия Marinov I., Y. Ivanov, N. Vassileva, T. Godjevargova. Amperometric inhibition-based detection of organophosphorus pesticides in unary and binary mixtures employing flow-injection analysis.// Sensors and Actuators B: Chemical, 2011, No 160, pp. 1098-1105 (Impact factor: 3 /2011, Scopus)
статия Nakov G., N. Ivanova, S. Damynova, V. Stamatovska, L. Necinoca, V. Chonova, B. Gjeorgiev, I. Kostova. Formulation development of functional biscuits.// Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, No т. 54, 10.2., pp. 24 - 28, ISSN 1311-3321.
статия Nakov Gj. Ivanova N., Damyanova S., Stamatovska V., Necinova Lj. Public opinion surveys of consumers for manner of labeling the food product in the Republic of Macedonia.// Ukrainian Food Journal, 2017, No 6, pp. 154-164, ISSN 2313-5891.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.