РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 34
статия Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. On Teaching Hardware/Software Co-design, using FPGA.// Electronics and Electrical Engineering, Technologija, Kaunas, 2010, No vol 6, pp. 91 – 94, ISSN 1392 – 1215.
статия Костадинов Н., Н. Бенчева. Един подход за съвместно проектиране на хардуер и софтуер при използване на FPGA.// Компютърни науки и технологии,Технически университет Варна, 2008, брой 1, стр. 36 – 41, ISSN 1312-3335.
статия Костадинов, Н., А. Смрикаров, З. Курдов. Микрокомпютърна система за изследване на тракторни пръскачки.// Селскостопанска техника, 1990, брой 7, стр. 51-55, ISSN 0037-1718.
статия Костадинов, Н., А.Смрикаров, Ал.Букев, Д. Стойков. Едноплаткова микропроцесорна система на базата на едночипов микрокомпютър от фамилията MCS51.// Електротехника и електроника, 1993, брой 3-4, стр. 35-37, ISSN 0861-4717.
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Решение за контактни центрове: базови блокове.// Ютилитис, 2006, брой 3, стр. 40 – 41, ISSN 1312-3017.
статия Луканчевски, М., Н. Костадинов, Х. Авакян. Система "ТелеУслуги" - ново качество в обслужването от телефонни кабини.// Съобщения и информатика, 1995, брой 11, стр. 10-12, ISSN 0861-1858.
статия Луканчевски, М., Х. Авакян, Н. Костадинов. Цифрови качества към А-29.// Съобщения и информатика, 1995, брой 4, стр. 2-4, ISSN 0861-1858.
статия Тодоров, Г., Н.Бенчева, Н.Костадинов, Д.Иванов, А.Смрикаров, Д. Станчев. Бордова информационно-съветваща система за трактор ТК-45.// Механизация на селското стопанство, 1991, брой 1, стр. 25 – 26
доклад Bencheva, N., N. Kostadinov. Teaching Hardware/Software Co-design of Embedded Systems – a Case Study. IN: 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, Grenoble, 2017
доклад Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. Interdisciplinary projects in Teaching “Microprocessor Systems”. IN: Proceedings of the conference 20th EAEEIE Annual Conference “Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EIE)”, Valencia, 2009, ISBN 978-1-4244-5385-6.
доклад Ivanova, A., N. Kostadinov, G.Ivanova. Teaching VHDL for Students in Computing at the University of Rousse. IN: ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 374, 2008, pp. VII.1-1 - VII.1-6, ISBN 978-954-9641-52-3.
доклад Kostadinov, N. Modelling of an Automatic Call Distributor in a Multi-site Call Centre. IN: CompSysTech'13 Proceedings of the 14th International Conference on Computer Systems and Technologies, ACM ICPS Vol. 767, ACM Inc., NY, USA, 2013, pp. 224-230, ISBN 978-1-4503-2021-4.
доклад Kostadinov, N., A. Ivanova. A VHDL Training Model of a Processor. IN: ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 285, 2007, pp. VII.1-1 – VII.1-6, ISBN 978-954-9641-50-9.
доклад Kostadinov, N., M. Loukantchevsky, H. Avakyan. An Experimental Soft-core Stack Processor. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 56th Science Conference of Ruse University, Ruse, 2017, pp. 79-85, ISBN 978-954-712-733-3.
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakian. Computer System Architecture for ‘140’ Phone Call Processing. IN: Proc. of the CompSysTech2001, Sofia, 2001, pp. III.10-1 – III.10-4
доклад Loukantchevsky, M., N. Kostadinov, H. Avakyan. Non-determinism Support in the fiberOS Exokernel. IN: Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize - 55th Science Conference of Ruse University, Rousse, Rousse University Publishing House, 2016, pp. 224-228, ISBN 1311-3321.
доклад Авакян Х. М. Луканчевски Н. Костадинов. Имитационно моделиране на специализирани системи за телефонни услуги. В: Научни трудове на Русенския университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 105-111, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов, Н., Ал. Букев. Мониторна програма за микропроцесорни системи на база MCS51. В: Шеста международна конференция, Варна, 1992, стр. 72-76
доклад Костадинов, Н., Ал.Букев, И.Цанков, Е.Русев, А.Смрикаров, Г.Ангелов. Създаване на развойна система за едночипови микрокомпютри от фамилята MCS-51. В: Шеста международна конференция "САИТНИ", Варна, 1992, стр. 33-37
доклад Костадинов, Н., М. Луканчевски, Х. Авакян. Автоматизиране на услугите от телефонни кабини. В: Национална конференция с международно участие, София, 1994, стр. 226-229, ISBN 954-900020-1-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.