РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 10 от общо 10
статия Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Метонимична концептуализация на основни житейски категории в старозаветните премъдростни книги.// Език и литература, 2017, брой 3-4, стр. 177 - 188, ISSN ISSN: 0324 - 1270.
статия Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Антропоморфизмът като когнитивен инструмент в концептуализацията на мъдростта в старозаветните премъдростни книги Притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст.// Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. Руси Русев, 2016, брой 1, стр. 424 - 436, ISSN 978-954-712-696-1.
статия Топалска, Н. Д. Игнатова-Цонева. Когнитивно изследване на старозаветния концепт мъдрост в неговата словеснообразна репрезентация.// Български език, 2016, брой 2, стр. 25 - 33, ISSN 0005-4283.
доклад Нина Топалска. Метафорите за пътя в старозаветните премъдростни книги - между универсалната символика и тайнствения смисъл. В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе, 2015
доклад Нина Топалска. Старозаветната канонична трилогия на мъдростта: Притчи Соломонови, Иов и Еклисиаст. В: Научни трудове на Русенския университет, Майски научни четения, т. 54, серия 11, Русе, 2015, стр. 32 - 36, ISBN 1311-3321.
доклад Нина Топалска. Дърво, посадено край водни потоци – основна концептуална метафора за мъдростта в старозаветните премъдростни книги. В: Известия на НЦ "Св. Дазий Доростолски", Русе, 2015, ISBN 1313-7395.
доклад Нина Топалска. "Добро нещо е мъдростта" – няколко метафори за ценност в художественото изображение на старозаветната премъдрост. В: Научни трудове на РУ, т. 54, серия 6.3., Русе, 2015, стр. 45 - 49, ISBN 1311-3321.
доклад Нина Топалска. Езикът на метафората в старозаветната книга "Притчи Соломонови". В: Арнаудов сборник, т. 8, Русе, ЛЕНИ - АН, 2014, стр. 383 - 390, ISBN 978-619-7058-33-8.
доклад Нина Топалска. Образът на настъпващата старост в последните две глави на книгата "Еклисиаст". В: Сборник доклади на Студентска научна сесия - СНС'14, Русе, 2014, стр. 22 - 26
доклад Нина Топалска. Старозаветната литература на мъдростта - палитра на словесната образност. В: Известия на НЦ "Св. Дазий Доростолски", Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 54 - 61, ISBN 1313-7395.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.