РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 34
статия Donka Ivanova, Nikolay Valov, Anka Krasteva. Energy Efficiency Control of Home Heating.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2018, No 7 (2), pp. 263-267, ISSN 2217-8309.
статия Donka Ivanova, Nikolay Valov, Irena Valova, Darina Stefanova. Optimization of Convective Drying of Apricots.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2017, No Vol.6, No.3, pp. 572-577, ISSN 2217-8309.
статия Donka Ivanova, Nikolay Valov, Valentin Stojanov. Dynamic models for apricots drying using genetic algorithm.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2013, No 1, pp. 29-33, ISSN 1314-7455.
статия Ivanova, D., N.Valov, V. Stoyanov. Optimal Control of Thin-layer Drying of Apricots.// INTERNATIONAL JOURNAL EMERGING OF TECHNOLOGY AND ADVANCED ENGINEERING (IJETAE), 2016, No vol.6,Issue5, pp. 26-32, ISSN 2250-2459. (SJR rank: 2.324 /2014, International Society for Research Activity)
статия Вълов, Н., Б.Петров, Д.Иванова, И.Вълова, Г.Лехов. Система за поддържане на ниво на течности.// Компютърни науки и технологии, 2015, брой 2, стр. 31-37, ISSN 1312-3335.
статия Вълов, Н., Д. Иванова, И. Вълова, В. Стоянов. SMART УПРАВЛЕНИЕ НА КОНВЕКТИВНА СУШИЛНЯ ЗА КАЙСИИ.// Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 2014, брой 17, стр. 1044-1060, ISSN 1311-0489.
статия Иванова, Д., Н. Вълов. Размито управление на сушилня за плодове и зеленчуци.// Селскостопанска техника, 2007, брой 2, стр. 2-7, ISSN 0037-1718.
статия Иванова, Д., Н.Вълов, В.Стоянов. Дефиниране на критерии за оптимално управление на процеса сушене на кайсии.// Хранително-вкусова промишленост, 2012, брой 3, стр. 38-41, ISSN 1311-0179.
статия Иванова, Д., Н.Вълов, В.Стоянов. Оптимално управление на сушилни процеси на плодове и зеленчуци.// Автоматика и информатика, 2012, брой 4, стр. 30-34, ISSN 0861-7562.
статия Иванова, Д.И., К.Й. Андонов, А.Х. Кръстева, Н.П. Вълов. Модел за определяне на енергоефективната граница при дроселно и честотно регулиране дебита на помпени агрегати.// Селскостопанска техника, 2006, брой 1, стр. 34-40, ISSN 0037-1718.
доклад Ivanova, D., N. Valov, D. Ilieva. COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND MATHEMATICAL MODELS FOR APRICOTS DRYING. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE АUTOMATICS AND INFORMATICS'2016, SOFIA, 2016, pp. 121-124, ISBN 1313-1850.
доклад Nikolay Valov, Irena Valova. Drying Process Management Laboratory with Remote Access. IN: IEEE ITHET 2017 - 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Ohrid, Macedonia, 2017
доклад Valov, N., D.Ivanova, V.Stoyanov. INFORMATION TOOLS FOR DRYER FOR FRUITS AND VEGETABLES. IN: SIELA 2012, XVIIth International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies, Sofia, 2012, pp. 336-343, ISBN 1314-6297.
доклад Valov, N., I. Valova. System for monitoring and control of the drying process. IN: INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING'14, Tenerife, Spain, University of La Laguna, 2014, pp. 96-102, ISBN 976-954-712-611-4.
доклад Ангелов, Н.А., Георгиева Л.Х., Вълов Н.П. Управление на пречиствателни инсталации за отпадни води. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, ВеликоТърново, 1998
доклад Ангелов, Н.А., Л. Х. Георгиева, И.М. Вълова, Н.П. Вълов. Рефрактометричен анализатор за непрекъснато измерване. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
доклад Ангелов, Н.А., Л.Х.Георгиева, Н.П.Вълов. Капацитивен нивомер с двупозиционен регулатор. В: Юбилейна научна сесия с международно участие ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1998
доклад Ангелов, Н.А., Л.Х.Георгиева, Н.П.Вълов. Система за измерване и регулиране параметрите на средата при хладилно съхранение на плодове. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
доклад Ангелов, Н.А., Л.Х.Георгиева, Н.П.Вълов. Система за автоматично дозиране на многокомпонентни хранителни среди. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ”Кирил и Методий” и ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 1997
доклад Ангелов, Н.А., Л.Х.Георгиева, Н.П.Вълов. Автоматичен контрол на ниво в технологична линия за фракциониране. В: Международна научна сесия ВВУАПВО “Панайот Волов”, Шумен, 1997
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.