РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
статия Александров Й., Г. Христов, Т. Илиев, Н. Бенчева. Система за отдалечено управление на моторизирана единица.// Списание „МТМ”, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1313-0226.
статия Александров Й., Е. Друмева. Работа със синхронни стимули в симулатора на MPLAB v8.// Сборник доклади на студентска научна сесия – СНС’08, 2008, брой 47, стр. 23-27
доклад Tsvetkova I., Y. Aleksandrov, G. Hristov, P. Zahariev, M. P. Iliev. Comparison of target tracking algorithms in hierarchical WSNs. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 309-313, ISBN 2147-5105.
доклад Zahariev P., G. Hristov, M. P. Iliev, I. Tsvetkova, Y. Aleksandrov. A method for adaptive cluster organization in WSN. IN: World Conference on Information Technology WCIT 2011, Antalya, Turkey, 2011, pp. 302-308, ISBN 2147-5105.
доклад Александров Й., М. Илиев. Анализ на безжични мултимедийни сензорни мрежи. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2010, стр. 44-47
доклад Бенчева Н., Й. Александров. Microprocessor Communication Module Connecting On Board Diagnostic System and Personal Computer. IN: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, pp. 118-122, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.