РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 11 от общо 11
студия д-р Петър Пенчев. “Emergence and Evolution of the Concept of the Agile Enterprise”. Варна, Университетска печатница "Наука и икономика" към Икономически Университет Варна, 2015, pp. 17, ISBN 978-954-21-0875-7.
студия Димитрова,И. Изследване на някои резултати от прилагани амортизационни политики.//Аспекти на неопределеността в икономическия живот (Сборник статии по проект ФНИ № 2015-ФБМ-01). Русе, Примакс, 2015, стр. 88-114, ISBN 978-619-724-2089.
студия докторант Петър Пенчев доц. д-р Александър Петков. Резултати от пилотното изследване на хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Русе, Университетски издателси център при РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 52, ISBN 978-619-7071-72-6.
доклад гл. ас. д-р Петър Пенчев Докторант Ирена Кенарова-Пенчева. ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ: ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ. В: Научни трудове на Варненския университет 2017 под печат, Варна, Университетска печатница "Наука и икономика" към Икономически Университет Варна, 2017
доклад гл.ас.д-р Петър Пенчев докторант Ирена Кенарова-Пенчева. EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR OF BULGARIA - PROBLEMS AND PERSPECTIVES. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017 под печат, Русе, Университетски издателси център при РУ, 2017
доклад д-р Петър Пенчев. „Въздействие на дефлацията върху европейската икономика“.. В: Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 5.1, с. 36-38, Русе, 2015, стр. 3, ISBN 1311-3321.
доклад д-р Петър Пенчев. "Дефлационни рискове". В: Научни трудове на Русенския университет 2015, том 54, серия 5.1, с. 39-41, Русе, 2015, стр. 3, ISBN 1311-3321.
доклад докторант Ирена Кенарова-Пенчева гл.ас. д-р Петър Пенчев. The Role of Human Resources in the Tourism Sector and the Impact of Internal Branding on Employee Engagement. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017 под печат, Русе, Университетски издателси център при РУ "Ангел Кънчев", 2017
доклад Пенчев, П. Хипотезата за адаптивното предприятие в условията на България. Литературен обзор. В: Научна конференция РУ&СУ '11, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски унив, 2011
доклад Пенчев, П. Методология за постигане на адаптивност в производствените организации. В: Научна конференция РУ&СУ '11, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русенски унив, 2011
учебно пособие Трифонов, Е., Донева, Д., Косулиев, А., Пенчев, П. Упражнения по Микро и Макроикономика. Проект №BG051PO001-4.3.04-007 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в Русенския университет".. Русе, Русенски университет, 2013, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.