РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 122
монография Ениманев, К. Инфраструктурна осигуреност на устойчивото развитие. София, "Крисан - С", 2014, стр. 667, ISBN 978-954-655-61-3.
монография Ениманев, К. Изследване на технологични показатели, осигуряващи микроклимата в животновъдна сграда с аерация. Русе, Печатна база при Русенски университет, 1999, ISBN 000.
студия Батов С., И. Симеонов, А. Иванов, К. Ениманев, М. Колева, Р. Джубраилова, Р. Станимирова, С. Стоянов, Я. Янакиев. България и нейното място в реализацията на европейската политика за сигурност и отбрана. София, РИК „Диана” ООД, 2005, стр. 212, ISBN 954-91599-2-2.
студия Ениманев, К. Методически инструментариум за изследване и анализ на производствената инфраструктура и инфраструктурната осигуреност. София, "Крисан - С", 2014, стр. 55, ISBN 978-954-8655-57-6.
студия Ениманев, К. Устройство на територията – основа на инфраструктурната осигуреност. София, "Крисан - С", 2013, стр. 63, ISBN 978-954-8655-56-9.
студия Ениманев, К. Изпитване на технологично оборудване и разработване на иновационна технология за производство на антисептичен превързочен материал с нано слой сребърни йони и атоми. София, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 2008, ISBN ххх.
студия Сакскобурготски С., Кр. Николов, П. Дулев, Ив. Симеонов, А. Ангелов, К. Ениманев, Л. Точев, Т. Симеонова. АЕЦ Белене в бъдещето на българската енергетика. София, "Симолини 94", 2004, стр. 103, ISBN 954-90845-6-6.
студия Симеонов И., К. Ениманев и др. България и Румъния заедно в НАТО към ЕС. София, Център за информация и анализи на сигурността, 2005, стр. 171, ISBN 954-91599-3-0.
статия Enimanev Kr., K. Andonov, A. Novakova. Engineering Scheme for Reconstruction of Panel-Type Livestock Building.// Research reports Biotechnical faculty, University of Ljubljana, Volume 80, 2002, No 1
статия Enimanev, K. A model of a module element for unification of energy-economical livestock buildings.// Proceedings of the International Scientific Conference "Energy Efficiency & Agricultural Engineering' Rousse", June, 2006, No 1
статия Ivanova D., Kr. Enimanev, K. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Coversion and Management, 2002, No 1
статия Ivanova, D. I., Kr. I. Enimanev, K. J. Andonov. Energy and economic effectiveness of a fruit and vegetable dryer.// Energy Conversion and Management, 2003, No 44, pp. 763-769
статия Otsetova, A., Enimanev, K. A Study on Customer Satisfaction of Courier Services in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, 2014, No 6, pp. 70-82, ISSN ISSN 1314-0175.
статия Андонов K., Кр. Ениманев, А. Новакова. Модел за реинженеринг на системите за приготвянето на фуражите у нас.// Екология и бъдеще, 2007, брой 1
статия Андонов К., А. Кръстева, К. Ениманев, Л. Михайлов. Модел за анализ на енергопотреблението на помпени агрегати.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
статия Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, К. Ениманев. Алгоритъм за управление на хибридна схема за енергоосигуряване на камера за съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2003, брой 4, стр. 15-20
статия Андонов К., И. Евстатиев, Л. Михайлов, К. Ениманев. Алгоритъм за управление на енергопреобразуваща примка.// Селскостопанска техника, 2003, брой 3, стр. 23-26
статия Андонов К., К. Ениманев. Агрегат и инсталация за приготвяне на фуражи.// Механизация на земеделието, 2001, брой 4
статия Андонов К., К. Ениманев, Св. Иванова. Технико-икономически модел на енергийна примка II част.// Научна конференция, Русенски университет “Ангел Кънчев“, 2003, брой 1
статия Андонов К., К. Коев, К. Ениманев, Д. Димов. Технико – икономическа оценка на енергийния потенциал на атмосферния въздух при съхранение на продукция.// Селскостопанска техника, 2001, брой 2, стр. 17-22
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.