РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 22
статия Стаматов, Н. Уред за изследване на “Взаимодействието на светлината с веществото”.// физика, 1993, брой 5, стр. 23-25, ISSN ISSN 0203-696.
доклад Stamatov, N, T. Stefanova. Divergent Practicum in Physics in the University's Education. IN: 7th Conference of the Society of Physicists Macedonia, ,, Ohrid, 2008, pp. рр. 45, ISBN 1409 -7168.
доклад Попов Д., Вл.Матеев, Н. Стаматов. Магнитно поле на кръгов ток в равнината, определена от токовите контури. В: Научни трудове, РУ “Ан. Кънчев”, РУ “Ан. Кънчев”, 2002, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
доклад Попов Д., Н. Стаматов. Върху извода на закона на Ампер за действието на магнитно поле върху проводник с ток. В: ХХVІІІ Национална конференция по въпросите на обучение по физика, Свищов, МОН, 2000, стр. 157-161
доклад Стаматов ,Н. Закони за запазване в електростатиката, Научни трудове, том 44,се. В: Научни трудове, том 44,серия 7, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2005, стр. 190-193, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов Н., В. Стаматова. Дивергентният практикум в учебната дисциплина „Физични константи”. В: Научни трудове, Русе, Издателство на РУ, 2010, стр. стр. 40 -44, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов Н., В. Стаматова. Определяне на магнитната константа. В: Научни трудове, том 47,серия 9,РУ ”Ан. Кънчев”, 20, Русе, Издателство на РУ, 2008, стр. стр. 183 - 187, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов Н., В. Стаматова, Д. Попов. Константи и физични теории. В: Научни трудове ,т.39,с.10, РУ “Ан. Кънчев”, РУ “Ан. Кънчев”, 2002, стр. 181-183, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов Н., В. Стаматова, Определяне на магнитната константа. Определяне на магнитната константа, Научни трудове, том 47,серия 9,РУ ”Ан.. В: Научни трудове, русенски университет, РУ, 2008, стр. 183-187, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов Н., Научни трудове, том 50,сер. Моделната хипотеза и моделът в дивергентният практикум,. В: Научни трудове на РУ, Русе, издателство на РУ, том 50, серия10, 2011, стр. стр.21 - 25, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов, Н. Оценка на дивергентния практикум „Физични константи”. В: Научни трудове,, Русе, Издателство на РУ, 2010, стр. стр.40 - 44, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов, Н. Закони, константи, теории във физиката. В: Научни трудове, том 46,серия 7.3, РУ ”Ан. Кънчев”, 2, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2007, стр. 162-166, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов, Н. За константите на термодинамиката. В: Научни трудове, том 46,серия 7.3, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2007, стр. 168-172, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов, Н. Определяне константата на Кавендиш – пример за дивергентен практикум. В: Научни трудове, РУ ”Ан. Кънчев”, РУ ”Ан. Кънчев”, 2004, стр. 184-187, ISBN 1311-3321.
доклад Стаматов, Н. Нестандартните примери в обучението по физика – основа за активизиране на учениковата дейност. В: ХХІІІ Национална конференция по въпросите на обучение по физика, СТ. Загора, мон, 1995, стр. 86-89
доклад Стаматов, Н. Обучението по физика с използването на персонален компютър във физичния експеримент по оптика. В: ХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Ст. Загора, МОН, 1994, стр. 152-156
доклад Стаматов, Н. Интеграционна форма на обучение по физика чрез “Основи на геофизиката”. В: научна сесия, Русе, ВТУ “Ангел Кънчев, 1994, стр. 128-132
доклад Стаматов, Н. Приложение на математическото моделиране в обучението по физика. В: ІV национален симпозиум с международно участие, ВТУ" Св.св.Кирил и Методий", ВТУ, 1993, стр. 125-130
доклад стаматов,Н. За информацията в учебния процес по физика, Доклад от ХХІІ Национална конференция. В: ХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Ст. Загора, МОН, 1994, стр. 123-126
доклад Стаматов,Н. Обобщаване на знанията от раздел “Променливи токове” чрез решаване на задачи. В: ХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, Ст. Загора, МОН, 1994, стр. 126-130
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.