РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 33
статия Antonova G., M. Mihov, S. Decheva, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov. Influence of Pre-Sowing Electromagnetic Treatment on Some Main Characters of Economic Characteristic of Head Cabbage.// Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2014, No 2, pp. 1574-1578, ISSN 2148-3647.
статия K.Kostov, Iv. Palov, K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Effect of pre-sowing electric treatments of seeds on the yields of wheat varieties Enola and Kristy.// Bulgarian_Journal of_Agricultural Science, Sofia, Bulgaria, 2014, No 6, pp. 1526-1530, ISSN 1212-0751.
статия Palov Iv., K. Sirakov, E. Kuzmanov, Sv. Zahariev. Results of preliminary aboratory studies after pre-sowing electric treatment of pea seeds.// Agricultural engineering, Belgrade, Serbia, 2013, No 4, pp. 17-23, ISSN 0554-5587.
статия Антонова Г., М. Михов, К. Сираков, Св. Захариев, Ив. Палов. Проучване на ефекта от предсеитбена електромагнитна обработка върху кълняемоста на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 1, стр. 22-26
статия Ганева Д., М. Михов, Ив. Палов, К. Сираков, Св. Захариев. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбена електромагнитна обработка на семена български сортове домати.// Селскостопанска техника, 2013, брой 3, стр. 13-21
статия Захариев Св., К. Сираков, Ив. Палов, Е. Кузманов. Резултати от лабораторни изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 29-31
статия Палов Ив., Пл. Генчев, К. Сираков, Св. Захариев, Е. Кузманов. Резултати от полеви изследвания след предсеитбени електромагнитни обработки на семена от френски царевичен хибрид.// Механизация на земеделието, 2013, брой 1, стр. 32-34
статия Сираков К., Г. Антонова, Св. Захариев, С. Дечева, Ив. Палов, М. Михов. Влияние на предсеитбената електромагнитна обработка върху растежната сила на семена от главесто зеле.// Селскостопанска техника, 2013, брой 2, стр. 12-18
статия Сираков К., Д. Ганева, М. Михов, Кр. Мартев, Св. Захариев, Ив. Палов. Изследване влиянието на предсеитбената електромагнитна обработка върху посевните качества на семена от домати сорт Миляна.// Селскостопанска техника, 2015, брой 3-4
статия Сираков К., Д. Ганева, Св. Захариев, Ив. Палов, М. Михов. Резултати от изследване влиянието на предсеитбените електромагнитни обработки и срока на съхранение върху прорастването на семена от български сортове домати.// Екология и бъдеще, София, 2015, брой 1-2, стр. 65-71, ISSN 1312-0751.
доклад Ganeva D., Sirakov K., Mihov M., Martev K., Zahariev S., Ivan Palov. Influence of pre-sowing electromagnetic treatments on propagating seed qualities of tomato variety Milyana. IN: International Symposium, ISB-INMA TEH' 2014, "Agricultural and Mechanical Engineering", Bucharest, Romania, 2014, pp. 646-653
доклад Hristov G, D. Kyuchukova, S. Borisov, P. Zahariev. Improving virtual learning environments by development and integration of 3D models of real devices. IN: ITHET 2015, Lisbon, Portugal, 2015
доклад Palov Iv., S. Vágvőlgy, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from preliminary studies on the effect of the pre-sowing electromagnetic treatment on Hungarian sunflower seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 149-152
доклад Romhany L., S. Vágvőlgyi, Iv. Palov, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Y. Neikov. Results from the studies of the yield parameters of Hungarian sunflower after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 188-194
доклад Sirakov K., Iv. Palov, Sv. Zahariev. Selection of an Electrode System for Pre-Sowing Treatment of the Seeds of Vegetable Crops in an AC Corona Discharge Field. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2015, ISBN 1311-9974.
доклад Sirakov K., S. Vágvőlgyi, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from laboratory studies after pre-sowing electromagnetic treatment of seeds of Hungarian sunflower plants. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 153-156
доклад Vágvőlgyi S., L. Romhany, K. Sirakov, Sv. Zahariev, Iv. Palov, Y. Neikov. Results from studies conducted in Hungary and Bulgaria of the linear parameters of sunflower plants after pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.51, b.3.1, Ruse, Bulgaria, 2012, pp. 176-181
доклад Zahariev Sv., K. Sirakov, Iv. Palov, E. Kuzmanov. Results of studies of the effect of pre-sowing fungicide and electromagnetic fieled treatment of maize seeds. IN: Energy efficiency and agricultural engineering, International Scientific Conference, Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 330-335
доклад Zahariev Sv., Maik Streblau, K. Sirakov. Computer modelling of the electric field arising in a device for pre-sowing electromagnetic treatment of the seeds of cereal grains. IN: National Scientific Conference with international participation, Tg-Jiu, Romania, 2014, pp. 187-191
доклад Захариев Св., Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов. Изследване влиянието на обработката с фунгицид на царевични семена върху резултатите от предсеитбеното им електромагнитно въздействие. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.51, с.3.1., Русе, 2012, стр. 195-200
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.