РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 16 от общо 16
доклад Коев, К., В. Пеев, Д. Димов. Проучване възможностите за използване енергията на слънцето. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 122 – 126, ISBN 1311-3321.
доклад Коев, К., В. Пеев, Д. Димов. Проучване възможностите за използване енергията на вятъра. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 127 – 131, ISBN 1311-3321.
доклад Кръстева, А., К. Коев, В. Пеев. Моделиране на топлинните загуби и потребената топлина за конкретен обект. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев", Русе, том 47, серия 9 Майски научни четения, Силистра, 2008, стр. 168 – 173
доклад Пеев В.,К.Костадинов,В.Манев. Разработване на приспособление за хонинговане и технологичен процес за възстановяване на износени цилиндрови блокове на ДВГ, в условията на малките автосервизини фирми научен доклад , непубликуван.. В: Юбилейна научно-техническа конференция на ТК- Силистра, Технически Колеж Силистра, 1996
доклад Пеев, В П, К Костадинов, В Стоянов. Водене на бутален прът в хидроцилиндър с голям ход с помощта на сачмена направляваща научен доклад. В: Сборник доклади, Научно-техническа конференция Наука и образование, 1995, стр. с.72-76, ISBN 8895.
доклад Пеев, В. П. Възможности на програмата DIESEL – RK за термодинамично пресмятане на Двигатели с вътрешно горене. В: научни трудове том 50 серия 10 2011, Майски научни четения във Филиал Силистра на Русен, 2011, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
доклад Пеев, В. П. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански продукти. В: Научни трудове, том 46, серия 7.3, Майски научни четения 2007г. във Филиал Силистра н, 2007, стр. 155-159, ISBN 1311-3321.
доклад Петров В., К. Костадинов. Измерване токсичните показатели от отработените газове на автомобили с различни технически показатели научен доклад. В: Научни трудове том ХХХVІІІ серия 9, Технически Колеж Силистра, 2001, стр. с.24-28, ISBN 1311-3321.
доклад Петров В., К. Костадинов. Определяне влиянието на износването на гърбиците от разпределителния вал върху изменение площта на проходното сечение на автомобил ВАЗ научен доклад. В: Научни трудове, том ХХХVІІІ, серия 9, Технически Колеж Силистра, 2001, стр. с.11-19, ISBN 1311-3321.
доклад Петров, В. П. Термодинамичен анализ на парокомпресорна хладилна машина. Начини за повишаване ефективните и екологични показатели научен доклад. В: Научни трудове, том 45, серия 7.2, Юбилейни майски научни четения на Педагогически фи, 2006, стр. стр.144, ISBN 1311-3321.
доклад Петров, В. П. Опазване чистотата на водите на р. Дунав и бреговата ивица научен доклад. В: Съюз на учените Русе, участие в кръгла маса – река Дунав в гр. Русе, 2004
доклад Петров, В. П. Диагностика на надбуталното пространство на ДВГ научен доклад. В: Научни трудове том 40 серия 5, Седмите майски научни четения на Педагогически фил, 2003, стр. с. 150 – 155, ISBN 1311 – 3321.
доклад Петров, В. П., К. Костадинов. Разработване на алгоритъм за определяне влиянието на износването на гърбиците от разпределителния вал върху изменение площта на проходното сечение за автомобил ВАЗ научен доклад. В: Научни трудове том 40 серия 5, Шестите майски научни четения на Педагогически фил, 2002, стр. с. 95 – 99, ISBN 1311 – 3321.
доклад Петров, В. П., П Мушаков, Я Дочев. Анализ на видовете хладилни камери за съхраняване на промишлени и селскостопански стоки. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на научна конференция – 2006, Научна конференция на Русенски Университет „, 2006, стр. стр.77, ISBN 1311-3321.
доклад Петров, В. П., С Радев. Опазване чистотата на водите на р Дунав и бреговата ивица научен доклад ISSN 1311 – 3321. В: Научни трудове на РУ Ангел Кънчев том 41 серия 72 2004 г, Осмите майски научни четения на Педагогически фили, 2004, стр. с 148 154, ISBN 1311 – 3321.
доклад Радев С.,Г.Куртев,В.Петров,В.Манев,А.Велев. Изследване на влиянието на добавката за горива MPG – CAPSTM върху експлоатационните параметри на автомобила. В: Научни трудове, том 46, серия 7.3, Майски научни четения 2007г. във Филиал Силистра н, 2007, стр. 147-151, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.