РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 23
монография Съставител: Ю. Дончева. Авторски колектив: А. Велева, П. Конакчиева,Ю. Дончева,Б. Илиева, В. Василева, В. Динева, Д. Алипиева, П. Михова, Г. Георгиева, Е. Иванова, П. Чернева, К. Тодорова и др. Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативността на учащите. Русенски университет, Примакс, 2017, ISBN 978-619-7242-31-7.
студия Кочев, И., В. Динева. Същност на изкуството. Има ли отговор?. Русе, УН при НУИ „Проф. Веселин Стоянов”, 2016, стр. 50, ISBN 978-954-92869-4-6.
статия Dineva, V. Training for planning and solutions for clients with alcohol dependence.// Knowledge - International Journal, 2017, No 20, 4, pp. 2069-2074, ISSN 1857-923Х. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact Factor (GIF))
статия Динева, В. Езикът на решенията в консултативната практика при зависимост към психоактивни вещества.// Психологията - традиции и перспективи, ЮЗУ, Благоевград, 2015, брой 1, стр. 200-204, ISSN 1314-9792.
статия Динева, В. Взаимозависимости между удовлетвореността от учителския труд и индивидуално-демографски фактори.// Педагогически новости, 2015, брой 1, стр. 89-94, ISSN 1314-7714.
статия Динева, В. Разработване и апробиране на програма за психосоциална рехабилитация на лица със зависимост към психоактивни вещества.// Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ, 2013, брой -, стр. 286-295, ISSN 1314–0507.
статия Динева, В. Изследване ефективността на програма за психосоциална рехабилитация при лица със зависимост към психоактивни вещества.// Приложната психология – възможности и перспективи, ВСУ "Черноризец Храбър", Варна, 2013, брой -, стр. 296-304, ISSN 1314–0507.
статия Динева, В., И. Кочев. Възможности за развитие на творческия потенциал в професионалното обучение по класическа китара.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 71-76, ISSN 1314-7714.
статия Динева, В., И. Кочев. Компетентности на диригентът-учител и учителят-диригент в китарната оркестрова практика.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 77-82, ISSN 1314-7714.
доклад Dineva, V. Structural Aspects of the Socio-psychological Training. IN: Reports Awarded with “Best Paper” Crystal Prize, FRI-2G.307-2-PP-05, “Angel Kanchev” University of Ruse, 2017, pp. 142-146, ISBN 978-954-712-733-3.
доклад Dineva, V. Origin and Philosophy of the Solution Focused Brief Therapy. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 435-438, ISBN 978-5-91891-383-3.
доклад Dineva, V. Basic aspects of the Cognitive Behavioral Therapy related to psychoactive substance dependencies. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XVIII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 438-441, ISBN 978-5-91891-383-3.
доклад Dineva, V. About Motivational Methods and Behavioral Change at psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XІХ Международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2014, pp. 230-234, ISBN 978-5-91891-397-0.
доклад Dineva, V. Working out and approbation of a program for psychosocial rehabilitation of individuals with psychoactive substances addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, XIV Международная научно-практическая конференция, т. 2, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 292-298, ISBN 978-5-91891-288-1.
доклад Dineva, V. Researching the effectiveness of the program for the psychosocial rehabilitation of people with addictions to psychoactive substances. IN: Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества, VII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2013, pp. 227-234, ISBN 978-5-91891-272-0.
доклад Dineva, V. Application of Solution Focused Brief Therapy at psychoactive substance addiction. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 291-295, ISBN 978-5-91891-196-9.
доклад Dineva, V. Etiology of the psychoactive substance dependence. IN: Современные проблемы гуманитарных и естественных наук, ХII международная научно-практическая конференция, Москва, Институт стратегических исследований, Спецкнига, 2012, pp. 296-301, ISBN 978-5-91891-196-9.
доклад Динева, В. За валидността на диагностичните критерии при компютърна зависимост и дисфункционална употреба на Интернет. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 54, с. 6.2., 2015, стр. 74-78.
доклад Динева, В. Основни аспекти на Фокусираната към решения супервизия. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 53, с. 6.2., 2014, стр. 101-105.
доклад Динева, В. За възможностите на Фокусираната към решения кратка терапия при зависимост към психоактивни вещества. В: Научни трудове, Русенски университет, т. 52, с. 6.2., 2013, стр. 138 -141.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.