РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
статия Радева, В. Трудовите злополуки в гр. Русе и региона от Освобождението до началото на Втората световна война /1878 г. – 1939 г./.// Алманах за историята на Русе, 2011, брой 11, стр. 359 – 372, ISSN 1312-0980.
статия Радева, В. Законът за осигуряване на работниците и служащите в случай на злополука и болест от 1918 г. в българската осигурителна система.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2011, брой 6, стр. 43–49, ISSN 1311-1094.
статия Радева, В. Д-р Янко Вайнщайн - първият лекар на фонда "Обществени осигуровки" в гр. Русе.// Алманах за историята на Русе, 2010, брой 10, стр. 305 – 312, ISSN 1312-0980.
статия Радева, В. Доростолочервенската митрополия и протестантската общност в с. Хотанца, Русенско през 20-30 години на 20 век.// Алманах за историята на Русе, 2004, брой 5, стр. 113-119, ISSN 1312-0980.
статия Радева, В. "За и "против" протестантството в Русе /1878 г. - 1939 г./.// Алманах за историята на Русе, 2002, брой 4, стр. 404-420, ISSN 1312-0980.
доклад Радева, В. Осигуряването за майчинство в периода между двете световни войни (1919-1939 г.). В: Научни трудове на Русенския университет, том 50, серия 6.2, Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, стр. 246-250, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Храмът "Св. Богоявление" - с. Пиргово, Русенско в архивните документи и живите спомени. В: Девети Св. Николаевски православни образователни четения, Бургас, Димант, 2011, стр. 290-299, ISBN 1313-9541.
доклад Радева, В. Осигуряване за трудова злополука и професионална болест в периода между двете световни войни /1919 г. – 1939 г./. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2011, стр. 63-67, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Проблемът със свободния лекарски избор през 20-30-те години на ХХ век. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" т. 49 серия 6. 4, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2010, стр. 179 – 183, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Пенсионните досиета като исторически извор. В: Сборник доклади от Студентска научна сесия на РУ "Ангел Кънчев", Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 78-81, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Фашизъм и антифашизъм в българската пенсионна система през 40-те-60-те години на ХХ век. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" серия 6. 2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 282-285, ISBN 1311-3321.
доклад Радева,В. Крайдунавските каменни кариери в с. Пиргово, Русенско в отношенията между местната и централната власт през 20-30-те години на ХХ в.. В: Река Дунав – поминък и култура, Тутракан, Исторически музей - гр. Тутракан, 2006, стр. 256-264, ISBN 10:954-8775-46-8.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.