РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 8 от общо 8
монография Павлов, В., В. Михова. Приложна статистика със SPSS. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 192, ISBN 978-954-337-308-6.
статия Mihova V. Decision Trees as a Business Online Advertising Strategy Optimization Tool.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, No 9, pp. 28-41
статия Mihova V., V. Pavlov. An Approach Of Estimating The Probability Of Being Good For New Borrowers.// Economy & Business Journal, 2017, No 11(1), pp. 200-208
статия Mihova V., V. Pavlov. Comparative analysis on the probability of being a good payer.// American Institute of Physics Conference Proceedings, 2017, No 1895, pp. 050006-1 - 050006-15 (SJR rank: 0.167 /2016, SCOPUS)
доклад Mihova V. Maximizing social welfare in environmental context. IN: Doctoral Conference in Mathematics and Informatics – 2015, Sofia, 2015
доклад Михова В. Една класификация на кредитополучателите на търговските банки. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2016, том 55, серия 6.1, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 47-51, ISBN 1311-3321.
доклад Михова В., Е. Христова, И. Георгиев. Математико-икономически анализ на инвестиционен проект – изграждане на хладилно плодохранилище. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 6.1, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, стр. 28-34, ISBN 1311-3321.
доклад Михова В., И. Георгиев. Върху едно приложение на транспортна задача. В: Сборник с доклади на Студентска научна сесия - СНС'15, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.