РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 54
статия Zaharieva Sn., Mutkov V., Georgiev I. Electronic measurement system for monitoring of geometrical parameters of rolling shaped metal profiles” (Еlektroniczny system pomiarowy do kontroli parametrów geometrycznych profili produkowanych na.// Journal of Electronics, Poland, 2012, No 1, pp. 95-98
статия Борислав Й. Беджев, Валентин А. Мутков, Огнян М. Фетфов. Алгоритъм за синтез на сигнали за мобилни радиокомуникационни системи.// “Е+Е” 42 год., 2007, брой 3-4, стр. 45-52, ISSN 0861-4717.
доклад Bedzhev B. Y., Z. N. Savova-Tasheva, V. A. Mutkov. An Algorithm for Computer Synthesis of Pairs of Generalized Mutually Orthogonal Complementary Signals. IN: Proceedings of International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’06,15-16 June 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2006, pp. IIIA.22-1-IIIA.22-6, ISBN 954-9641-46-5.
доклад Bedzhev B. Y., Z. N. Savova-Tasheva, V. A. Mutkov. A Method for Computer Design of Families of Generalized Mutually Orthogonal Complementary Signals. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’06, 15-16 June 2006, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2006, pp. IIIB.2-1-IIIB.2-6, ISBN 978-954-9641-46-2.
доклад Bedzhev B. Y., Z. N. Tasheva, V. A. Mutkov. CDMA Codes for the Next Generation Mobile Communication Systems. IN: Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Vol. I, Warsaw, Poland, 2003, pp. 61-64, ISBN 83-916444-1-3.
доклад Borodzhieva, A., V. Mutkov, A. Milev. An Algorithm for Synthesis of Convolutional Codes. IN: 2nd International Conference on Security for Information Technology and Communication, SECIT&C 2009, Journal of Information Technology & Communication Security, Bucharest, Romania, ASE Publishing House, 2009, pp. 9–15, ISBN 978-606-505-283-3.
доклад Gospodinov G., Shtereva K., Zhelyazova V., Mutkov V., Neikov Y., Dimov V. Laboratory Electronic Circuit for Tracing I-V and P-V Characteristics of Photovoltaic Devices. IN: 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, ATEE 2017, Bucharest, Romania, 2017, pp. 57-61, ISBN 978-1-5090-5160-1.
доклад Milev A. P., V. A. Mutkov. Research Over Correlation Properties of Families Optical Orthogonal Codes. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’09, June 18-19, Ruse, Bulgaria, 2009, pp. IIIB.20-1-IIIB.20-6, ISBN 1313-8936.
доклад Milev A., V. Mutkov, B. Najdenov. An Algorithm for Construction of Optical Orthogonal Codes. IN: Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR, November 24-26, Belgrade, Serbia, 2009, pp. 728-731, ISBN 978-86-7466-375-2.
доклад Mutkov V. A., A. P. Milev. An Information System for Temperature Monitoring of Administrative Buildings. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’09, June 18-19, Ruse, Bulgaria, 2009, pp. IIIB.21-1-IIIB.21-9, ISBN 1313-8936.
доклад Mutkov V., N. Nikolov, R. Tsakov, L. Staneva. An Improved Method for Synthesis of Families of Costas Arrays. IN: Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR, November 24-26, Belgrade, Serbia, 2009, pp. 580-583, ISBN 978-86-7466-375-2.
доклад Mutkov V., N. Nikolov, R. Tsakov, L. Staneva. A Survey of the Correlation Properties of the Generalized Barker Codes. IN: Proceedings of the 17-th Telecommunications Forum TELFOR, November 24-26, Belgrade, Serbia, 2009, pp. 584-587, ISBN 978-86-7466-375-2.
доклад P. Petrov, V. Mutkov. An Algorithm for Complex Spread Spectrum in Downlink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, 12-13 June 2008, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. IIIA.10-1-IIIA.10-9, ISBN 978-954-9641-52-3.
доклад P. Petrov, V. Mutkov. Complex Spread Spectrum in Uplink Line of Mobile Link Systems CDMA2000 and UMTS. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing - CompSysTech’08, 12-13 June 2008, Gabrovo, Bulgaria, 2008, pp. IIIA.11-1-IIIA.11-7, ISBN 978-954-9641-52-3.
доклад Tasheva Z. N., B. Y. Bedzhev, V. A. Mutkov. A Shrinking Data Encryption Algorithm with p-adic Feedback with Carry Shift Register. IN: Proc. of the XII-th International Symposium ISTET’03, 06-09.07.2003, Vol. II, Warsaw, Poland, 2003, pp. 397-400, ISBN 83-916444-1-3.
доклад Zaharieva Sn. A. Levi V. Mutkov V. Dimitrov S.Kadirova, V. Zhelyazova. ASSESSMENT OF ACCURACY CLASS OF ELECTRONIC SYSTEM FOR MONITORING OF COMPLEX AND DIFFERENTIATED GEOMETRICAL PARAMETERS OF ROLLING SHAPED METAL PROFILES. IN: III International scientific conference, University press, 2014, pp. 56-63
доклад Великова Д. Д., В. А. Мутков. Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция". В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 3.2, Русе, 2014, стр. 16-20
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Изследване на електронен модул за измерване скоростта на въздуха в животновъдни сгради. В: VI ННПК с МУ “Електронна техника ЕТ'97”, 24-26.09.1997, Сборник научни трудове, гр. Созопол, 1997, стр. 118-123
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Електронен модул за измерване относителната влажност на въздуха в животновъдни сгради. В: НК с МУ “Електроника'96”, 10-11.10.1996, Доклади, гр. Ботевград, 1996, стр. 125-130
доклад Димитров В. Р., В. А. Мутков. Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството - резултати от експерименталните изследвания. В: III НПК с МУ “Електронна Техника ЕТ'94”, Специализиран научен сборник от докладвани трудове, том II, 28-30.09.1994, гр. Созопол, 1994, стр. 133-138
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.