РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 35
статия В.Цонев, В.П.Тарасенко. Построение и оптимизация модульных пирамидальных схем свертки.// Автоматика и вычислительная техника - Рига, 1981, брой 6
статия В.Цонев, С.Белев, К.Обретенов. Система за контрол и измерване на количествата химически продукти в открити резервоари.// сп.”Автоматика и информатика”, 1995, брой 4
статия В.Цонев, Ст.Белев, К.Обретенов. Управляващо устройство за система от хидростатични нивелири.// сп.”Автоматика и информатика”, 1996, брой 6
статия Цонев В., В.П.Тарасенко. Об одном способе порогового контроля модульных комбинационных схем.// Автоматика и телемеханика - Москва, 1981, брой 6
статия Цонев В., В.П.Тарасенко. Об одном способе построения схемы свертки по модулю 3.// Автоматика и вычислительная техника - Рига, 1978, No 5
статия Цонев В., В.П.Тарасенко, Н.Йорданова, В.Йорданов, Й.Йорданов. Автоматизированный тестер для контроля БИС ЗУ на МДП - транзисторах.// Научно-производственный сборник Механизация и автоматизация управления,Киев, 1981, брой 2
доклад Bencheva N., V. Tsonev, Y. Ruseva. Comparative Analysis of PIC16F87X and PIC18XX2 Microcontrollers’ Memory Organization. IN: The Fifteenth International Scientific and Applied Science Conference ELECRONICS ET’06, Sofia, 2006, pp. 27 – 32, ISBN 954-438-566-.
доклад Bencheva N., V.Tsonev , Y.Ruseva. Using the MSSP Module of PIC16F87X Microcontroller in Master Mode for I2C Communications. IN: , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning), CompSysTech /2003, 19-20 June, Sofia, 2003
доклад Bencheva N., V.Tsonev, Y.Ruseva. Using the MSSP Module of PIC16F87X Microcontroller in Master Mode for I2C Communications. IN: Proceedings of the International Conference on Computer System and Technologies, Ruse, 2003, pp. I.10-1 – I.10-5
доклад Ангелов,Б. В.Цонев. Въвеждане на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити – важна предпоставка за повишаване качеството на висшето образование. В: Качеството на висшето образование в България – проблеми и перспективи, Русе, 2009, стр. 51-56, ISBN 1314-0051.
доклад Бенчева Н., Й. Русева, В. Цонев. Преход от PIC16F87X към PIC18FXX2 – необходими корекции в обектния код на програмата. В: Сборник научни трудове на РУ “А.Кънчев”, Ruse, 2006, стр. 230 – 234, ISBN 1311 – 3321.
доклад В. Цонев, Д. Партинов, Ф. Дамянов, Пл. Цветков, Л. Йорданов. Един подход за изграждане на адаптивна система за управление при прибиращи селскостопански машини. В: II младежка школа с международно участие “Автоматизация и роботизация на процеси в селското стопанство, Русе, 1988
доклад В.Цонев , Ст.Белев, Д.Партинов, И.Радев, А.Колев ,К.Обретенов,Ц.Миков, С.Ангелов. Система за определяне честотния спектър на шума и КПД на мотор - редуктори. В: Научна сесия “Електронна техника, Созопол, 1993
доклад В.Цонев, Н.Нойков, Г.Лехов, М.Попова. Измерване на влажността на зърното в шахтови зърносушилни. В: Трета национална конференция с международно участие Електронизация на селскостопанските машини и процеси, Толбухин, 1985
доклад В.Цонев, Р.Цонев, Г.Желязов. Фотоелектрически преобразувател на базата на прибор със зарядна връзка. В: Научни трудове на ВТУ"Ангел Кънчев", т.XXVIII, Ruse, 1986
доклад В.Цонев, Св.Стоянова, Ст.Белев, И.Желязкова. Алгоритъм за определяне производителността на конвейр. В: VI национална конференция по Автоматизация на дискретни производствени процеси, Козубник - Полша, 1988
доклад В.Цонев, Ст.Белев, Д.Партинов, И.Радев, А.Колев , К.Обретенов, Ц.Миков, С.Ангелов. Система за зареждане на сърцарски машини със сърцарска смес. В: Научна сесия “Електронна техника, Созопол, 1993
доклад Станчев, Д., А. Смрикаров, В. Цонев, Ц. Христов, А. Василева. Относно формите на обучение във висшите училища. В: Сборник на юбилейна научна сесия, София, 2003, стр. 107-113, ISBN 954-9783-54-5.
доклад Цонав В., Ст.Варамезов, Н.Михайлов. Статистически анализатор на напрежение. В: Научна сесия 30 години ВНВАУ - Шумен, Шумен, 1978
доклад Цонев В, Й.Русева, Н.Нойков. Транзисторен мултивибратор в автогенераторен режим, осигуряващ колебания при първоначално включване. В: Научни трудове на ВИММЕСС, т.XIX, Русе, 1977
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.