РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 47
статия Aprahamian B., V. Zaharieva, M. Nikolova. Nanostructured sintered metal electrical contacts - types, production technologies, properties and application.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2014, No 14, pp. 165-168, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Multilayered Nanostructured PVD Coatings Deposited on Electrical Contacts – Structure and Properties.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 177-180, ISSN 1313-8995.
статия Aprahamian B., Zaharieva V., Nikolova M., A. Gaydardzhiev. Influence of the Nanostructured Multilayered Architecture on the Mechanical Properties of TiN-type Coatings.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2013, No 13, pp. 173-176, ISSN 1313-8995.
статия Bohos АPRAHAMIAN, Vanya ZAHARIEVA, Мaria NIKOLOVA, Meline APRAHAMIAN. Electrical wear and transient resistance of contact rivets of electrical apparatus covered with nanostructured multilayer coatings of Ti/TiN typе.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2017, No 17, pp. 36-39, ISSN 1313-8995.
статия Bohos АPRAHAMIAN, Мaria NIKOLOVA, Vanya ZAHARIEVA, Emil YANKOV. Protective TiN Coatings Deposited on Copper and Aluminum Medium Voltage Busbars of Electrical Distribution Boards.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2016, No 16, pp. 44-46, ISSN 1313-8995.
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Petar, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria, ZAHARIEVA Vanya, TONEV Danko, ANDREEVA Andreana. Electron beam surface modification of Ti5Al4V alloy for biomedical applications.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1555-1559, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия NIKOLOVA Maria P., YANKOV Emil, PETROV Peter, NIKOLOV Danail, VALKOV Stefan, ZAHARIEVA Vanya, ORMANOVA Maria. Phase and mechanical changes of Ti5AL4V alloy after heat treatment in vacuum.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1899-1904, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия Nikolova, М., V. Zaharieva. BIOCOMPATIBLE MATERIALS FOR IMPLANTS AND STRATEGIES FOR THEIR SURFACE MODIFICATION: A REVIEW.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 57-61, ISSN 1313-8995.
статия Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
статия Shishkov R., V. Zaharieva, M. Nikolova, D. Milanova. Thermal Treatment of Ti/TiC/TiN Coated 90CrSi5 Steel with the Presence of Barrier Sublayers.// Journal of Material Science and Technology, 2014, No Vol. 22, pp. 98–105, ISSN 0861-9786.
статия YANKOV Emil, NIKOLOVA Maria P., PETROV Petar, ZAHARIEVA Vanya, VALKOV Stefan, ORMANOVA Maria. Influence of the combined vacuum heat treatment and electron beam surface modification on the elastic-plastic behavior of Ti5Al4V alloy.// METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, 2017, No 2017, pp. 1549-1554, ISSN 978-808729479-6. (SJR rank: 0.13 /2017, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100817401&tip=sid&clean=0)
статия Аprahamian, B., M. Nikolova, V. Zaharieva. INFLUENCE OF COMBINED SURFACE TREATMENT (OXY-NITRICARBURIZING AND NANOSTRUCTURED PVD TIN COATING) ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE CONTACTS OF ELEKTROMAGNETIC CONTACTOR TYPE K6E.// Nanoscience & Nanotechnology (Sofia, Bulgaria), 2015, No 15 (2), pp. 47-50, ISSN 1313-8995.
статия ДИМИТРОВА В., ЙОРДАНОВ М., НИКОЛОВА М., ЗАХАРИЕВА В. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКРИТИЯ ОТ ZrN ЧРЕЗ МАГНЕТРОННО РАЗПРАШАВАНЕ ВЪВ ВАКУУМНА ПЕЩ.// Известия на Съюза на учените-Сливен, 2016, брой 31, ISSN 1311 - 2864.
статия Захариева В., М. Николова, М. Йорданов, Б. Апрахамян. Възможности за подобряване на някои характеристики на електрически контакти К6.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 94-97, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Р. Шишков, И. Дерменджиев, М. Йорданов, М. Николова. ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ТВЪРДОСТТА НА МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ПОКРИТИЯ.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 53-58, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив., Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана 9ХС.// сп. Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 87-93, ISSN 1312-8612.
статия Захариева В., Шишков Р., Дерменджиев Ив.,Йорданов М. Влияние на термичната обработка върху структурата и свойствата на многослойни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// сп.”Машиностроене и машинознание”, 2006, брой 1, стр. 80-86, ISSN 1312-8612.
статия Николова М., В. Захариева, П. Данев, И. Дерменджиев. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА PVD-ОБРАБОТЕНА И ВАКУУМНО ОКСИ-КАРБОНИТРИРАНА ИНСТРУMЕНТАЛНА СТОМАНА.// Mашиностроение и машинознание, 2012, брой 17, стр. 47-52, ISSN 1312-8612.
статия Руско ШИШКОВ, Ваня ЗАХАРИЕВА,Милко ЙОРДАНОВ. „ПОСЛОЙНА“ ТВЪРДОСТ НА МНОГОСЛОЙНИ ПОКРИТИЯ, МАГНЕТРОННО ОТЛОЖЕНИ ВЪРХУ СТОМАНА Х12M.// Maшиностроене и машинознание, 2013, брой 19, стр. 98-101, ISSN ISSN 1312-8612.
статия Шишков, Р., В.Захариева , И.Дерменджиев , С.Топалски , М.Йорданов. Многослойни TiN/TiC покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване на ВТ3-1 във вакуумна пещ върху Х12М.// АМТЕХ-2005, 2005, брой т. 44, серия, стр. 36-41, ISSN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.