РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

книга Съставители: Пометкова, Я., Недкова, Е. "50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения". Русе, Акад. изд. на РУ, 2017, стр. 203, ISBN 978-954-712-735-7.
статия Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Understanding of security in the postmodern society.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.3, pp. 1379-1388, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., A. Dzhumalieva, R. Parvanov. Еfficient management as optimization of the organization.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.3, pp. 1129-1136, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Levels of security and modern society.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.2, pp. 1031-1039, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev,. Implementation of the common European security and defense policy "in the context of its military aspect.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.2, pp. 953-962, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., S. Stefanov, V. Banabakova, I. Iliev. Common european security and defense policy.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.2, pp. 741-755, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. The job contest - an efficient technology for selecting staff in the organization.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.1, pp. 487-493, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. Study of consumer behavior.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.1, pp. 465-471, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., S. Dimitrova, O. Latyshev, E. Kovalyov. Regulation of social development through active policies.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.1, pp. 437-442, ISSN 1857-923X.
статия Terziev, V., V. Banabakova, S. Stefanov, M. Georgiev. Evolution of the marketing concept,marketing mix –„mix of components“ or a set of actions.// KNOWLEDGE – International Journal, 2017, No 20.1, pp. 213-223, ISSN 1857-923X.
доклад гл. ас. д-р Петър Пенчев Докторант Ирена Кенарова-Пенчева. ТУРИЗМЪТ В БЪЛГАРИЯ: ПРИЧИНИ ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ. В: Научни трудове на Варненския университет 2017 под печат, Варна, Университетска печатница "Наука и икономика" към Икономически Университет Варна, 2017
доклад докторант Ирена Кенарова-Пенчева гл.ас. д-р Петър Пенчев. The Role of Human Resources in the Tourism Sector and the Impact of Internal Branding on Employee Engagement. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017 под печат, Русе, Университетски издателси център при РУ "Ангел Кънчев", 2017
доклад гл.ас.д-р Петър Пенчев докторант Ирена Кенарова-Пенчева. EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR OF BULGARIA - PROBLEMS AND PERSPECTIVES. IN: Научни трудове на Русенския университет 2017 под печат, Русе, Университетски издателси център при РУ, 2017
доклад Косулиев А. Ограничение на теоремата на Коуз при разрешаването на проблеми, произтичащи от външни ефекти. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство "Наука и икономика", 2017, стр. 163-173, ISBN 978-954-21-0951-8.
студия Yankov E., N. Tontchev, S. Yonchev. Application of CAD design of tehnological processes in the field of material science. International Scientific Journal, Industry 4.0, YEAR II, ISSUE 6, 13-16.12.2017, Borovets, Bulgaria,, Scientific-Technical Union Of Mechanical Engineering, 2017, pp. 249-252, ISBN 2534-997X.
доклад Христова, Л. Влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
статия Gyulov T.B., M.N. Koleva, L. G. Vulkov. Numerical approach to optimal portfolio in a power utility regime-switching model.// American Institute of Physics CP, 2017, No 1910, pp. 030002
статия Камбурова В. Енергийна ефективност на уличноосветление на малка община.// Енергетика, 2017, брой 6, стр. 57-63, ISSN ISSN 0324-1521.
статия Камбурова В. Методика за топлинни изчисления на топлообменник с оребрени термосифони.// Енергетика, 2017, брой 6, стр. 50-53, ISSN ISSN 0324-1521.
статия Канев Д., В. Терзиев. Поведенческата икономика: развитие, състояние и перспективи.// Year-book of D. A. Tsenov Academy of Economics– Svishtov, 2017, брой CXX, стр. 7-31, ISSN 0861-8054.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.