РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

доклад Terziev, V., V., Banabakova, O., Latyshev, M., Georgiev. Opportunities of application of the balanced scorecard in management and control. IN: Proceedings of ADVED 2017- 3rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 9-11 October 2017- Istanbul, Istanbul, Turkey, International Organization Center of Academic Research, 2017, pp. 773-791, ISBN 978-605-82433-0-9.
доклад Despina Duminica, Cristian Gabriel Alionte, Bogdan Popescu, Horaţiu Pop, Gheorghe Popescu, Tzvetelin Gueorguiev, Anthony Battistuta. The Euro-QLIO Project: An Example of E-learning Platform Used in Order to Improve the Educational Process in the Fields of Quality, Metrology and Logistics. IN: 8th Edition Hervex 2010, Bucharest, Romania, 2010, pp. 436-441, ISBN 1454-8003.
доклад Sirakov K., Iv. Palov, A. Stoilova, A. Muhova. Studying the effect of presowing electromagnetic treatment on the lengths of roots and sprouts of triticale seed cultivar Respect. IN: Proceedings of University of Ruse “Angel Kanchev”, v.55, b.3.1, Ruse, 2016, pp. 83-93, ISBN 1311-3321.
доклад Феимова, Ф., Й. Луканова. Изоимунизация - хемолитична болест на плода. В: Студентска научна сесия 17.05.2018г., Секция Здравни грижи, Русе, 2018
доклад Георгиева, Д., Й. Луканова. Нормално раждане във вода. В: Студентска научна сесия 17.05.2018г., Секция Здравни грижи, Русе, 2018
доклад Делева Р., П.Парашкевова. NEURODYNAMIC TESTS FOR FUNCTIONAL EXAMINATION OF THE SCIATIC NERVE. IN: Научни трудове на РУ, том, Русенски университет, 2018
учебно пособие Белоев, Х.И.,П. Димитров, В. Хвърчилков и др. Интегриран курсов проект за студентите от специалност "Растениевъдство". Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 24, ISBN 978-954-712-725-8.
статия Симеонова, В., В. Павлов. Развиване на бързината, отскокливостта и издръжливостта при 15-16 годишни юноши.// Спорт и наука, 2012, брой 6, стр. 74-87, ISSN ISSN 1310-3393.
статия Ангелова, Н., Т. Стефанова, Б. Тодорова. Обучението в здравословен начин на живот при амбулаторни пациенти с шизофриния -част от индивидуалната им програма за психо-социална рехабилитация.// Международно научно on-line списание "Наука и технологии",Съюз на учените Стара Загора, 2012, брой 1, стр. 155-159, ISSN 1314-411197713144.
статия Стефанова, Т. Дидактическая лаборатория преподавателей для работы в бригаде для проблемно-базированного обучения.// Научно методический журнал "Психология в вузе" . Специальный випуск : 8 международная конференция "Личностно-професиональное развитие педагога: традиции и иновации, 2012, брой № 2, стр. 102-104, ISSN 1991-0711.
други трудове Т. Стефанова. 2015 - Световна година на светлината и светлинните технологии, пленарен доклад на Научна сесия на филиал Силистра на Русенски университет, 2015, стр. 20
други трудове Стефанова, Т. Екологията-начин на мислене и действие, пленарен доклад на Научна сесия в с. Караманово "Екологията-начин на мислене и действие ", 2002, стр. 8
студия Стефанова, Т. Учебно-изследователската работа в природонаучна астрономическа експедиция. Силистра, Научен център, 2011, стр. 13, ISBN 978-954-8-467-42-.
други трудове Стефанова, Т. интерактивни техники, прилагани в екологичното образование на децата, първа научно практическа кщонференция на педагозите в ЦДГ Русе, "Иновации в детската градина", 2009, стр. 7
доклад Стефанова,Т. , Р. Вадачкория. Учебна програма по "Основи на природните науки" за подготовка на студенти от педагогическите специалности. В: В : Сборник доклади от 37 Национална конференция по въпросите на обучение по физика "Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура в средното училище", София, Херон Прес, ООД, 2009, стр. 132-136, ISBN 978-954-580-261-4.
доклад Георгиева, Л. , Т. Стефанова. Усвояване на новото учебно съдържание по физика и астрономия - 7.клас от ученици билингви от основно училище "Н.Вапцаров", с. Иваново, област Русе. В: Сборник доклади на 37 Национална конференция по въпросите на обучението по физика "Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура в средното училище", София, Херон Прес ООД, 2009, стр. 213-217, ISBN 978-954-580-261-4.
доклад Stamatov, N., T. Stefanova. The Divergent practicum in Physics in the University"s education. IN: 7 Conference of the Society of Physycst of Makedonia ,Physika Makedonica 58, Makedonia, Ohrid, Physika Makedonica 58, 2008, ISBN 1409-7168.
доклад Stefanova, T. A Conception for Integrated Study of Astronomical and Physical Knowledge in the Secondary Schools in Bulgaria. IN: EPS 12 "Trends in Physics",vol.26G, Budapest, European Physical Society, 2002, pp. 431-432, ISBN 2-914771-07-X.
доклад Raskova, V. T. Stefanova. Ecological Educational Project Activities in Bulgaria- Innovational Philosophy in the Physics Training Strategy in Secondary and High Education.. IN: EPS 12 "Trends in Physics",vol.26G, Budapest, Europien Physical Society, 2002, pp. 429-430, ISBN 2-914771-07 X.
доклад Daniela Lyutakova, Ivanichka Serbezova. THE IMPLEMENTATION OF SKIN TO SKIN METHODIN LOCAL MATERNITY WARDS –WHAT DO STUDENTS THIN. IN: ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”РУСЕНСКИУНИВЕРСИТЕТ “Ангел Кънчев”BSc, MSc and PhD Students & Young ScientistsСтуденти, докторанти и, Ruse, ISSN 1311-3321(print)ISSN 2535-1028(CD-ROM)ISSN 2603-4123(on-line)UNIVERSITY OF RUSE “Angel Kanchev”, 2018, pp. 200-206, ISBN 2603-4123.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.