РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

статия Чуков, Вл. Хибридният характер на армията на ИДИЛ и подходите на САЩ, ЕС и Русия спрямо групировката.// Международни отношения, 2017, брой 1, ISSN 9789547511262.
статия Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128, ISSN 2537 - 5865, ISSN.
статия Чуков, Вл. „Ислямска държава” (ИДИЛ) – генезис, идеология, фанатизъм.// Международни отношения, 2016, брой 4, ISSN 9789547511262.
статия Чуков, Вл. Социално-племенна структура на ИДИЛ.// сп. „Социално-политически анализи“, 2017, брой 1, ISSN 1313-6909.
статия Kamburova V., A.Ahmedov, I.K.Iliev, I. Beloev, I.Pavlovic. NUMERICAL MODELING OF THE OPERATION OF A TWO-PHASE THERMOSYPHON.// Thermal Science, 2018, No 5, vol.22, pp. S1311-S1321, ISSN 0345-9836.
статия Vezirka Jankuloska, Ilija Karov, Gorica Pavlovska, Gjore Nakov. RESIDUES OF ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDES IN APPLES.// Proceedings of Universtiry of Ruse, 2018, No 57(10.2), pp. 76-81, ISSN 1314-8796.
статия Tatjana Blazhevska, Marija Menkinoska, Gjore Nakov, Natiya Ivanova, Vinko, Stanoev. THE INFLUENCE OF INDUSTRIAL AND FACIAL WATER ON THE FIFTH CHANNEL SITUATION IN THE CITY OF BITOLA.// Proceedings of Universtiry of Ruse, 2018, No 57(10.2), pp. 51-53, ISSN 1314-8796.
статия Tatjana Pavlova, Viktorija Stamatovska, Tatjana Kalevska, Ivan Dimov, Gjore Nakov. QUALITY CHARACTERISTICS OF HONEY: A REVIEW.// PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, 2018, No 10.2, pp. 31-37, ISSN 1311-3321.
други трудове ЧУКОВ, Владимир Стефанов. Ислямският фундаментализъм като заплаха за националната сигурност / Владимир Стефанов Чуков, дисертация, 2004
доклад Василева, В., Д. Стоянова. ЛОГОПЕДИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. В: 57-ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените Русе Нови индустрии , дигитална икономика, общество- проекции на бъдещето, Русе, Университетско издателство на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321 (print).
доклад Vasileva, V.,D.Stoyanova. Discovering language and speech pathologies in pre- school and primary school children. IN: 57 - ма годишна научна конференция на Русенски университет и Съюз на учените - Русе Нови индустрии, дигитална икономика, общество-проекции на бъдещето, Русе, Издателски център на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, ISBN 1311-3321 (print).
доклад Василева, В. Ролята на професионално-личностните качества на учителя за успешна педгогическа работа с подрастващите. В: Детето и педагогиката Юбилеен сборник в чест на 70- годишнината на проф.д-р Емилия Василева, София, "Просвета- София"-АД, 2018, стр. 366-370, ISBN 978-954-01-3806-0.
статия Nikolay D. Dimitrov. Existence of periodic solutions for a nonlinear discrete p-Laplacian system.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 050001
доклад Gjore Nakov, Plamena Encheva, Stela Ickova, Nadejda Ivanova, Mariyan Boyanov, Nadejda Stoyanova, Maria Yordanova. INFLUENCE OF PREPARATION OF BLACK TEA ON CONTENT OF POLYPHENOLS AND COLOUR OF TEA. IN: ІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTERNET-CONFERENCE «BIOTECHNOLOGY: EXPERIENCE, TRADITIONS AND INNOVATIONS», Kyev, 2018, pp. 73
статия Koleva M.N., L.G. Vulkov. Numerical solution of the Monge-Amp`ere equation with an application to fluid dynamics.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 030002
статия Koleva M.N.,L.G. Vulkov. Finite difference approach to penalty methods for pricing two-factor American put option.// American Institute of Physics CP, 2018, No 2048, pp. 030001
доклад Minev R., D. Kamarinchev, E. Minev, M. Ilieva, E. Yankov. Capability of Desktop 3D Printers to Produce Mezo-micro Features for Bio Implantable Meshes. IN: Proceedings of WCMNM 2018, Portorož, Slovenia, Research Publishing, Singapore, 2018, pp. 331 - 334, ISBN 13-981-11-2728-1.
статия Gospodinov D. D., N. V. Ferdinandov, M. D. Ilieva, R. H. Radev, St. P. Dimitrov. Welding of Grade 1 titanium by hollow cathode arc discharge in vacuum.// Proceedings of III International Scientific Conference Industry 4.0, 2018, No 1, pp. 39 - 41, ISSN 2535-0153.
статия Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Structure and pitting corrosion of Ti-6Al-4V alloy and Ti-6Al-4V welds.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 325-330, ISSN 2068-0783.
статия Ferdinandov N. V., D. D. Gospodinov, M. D. Ilieva, R. H. Radev. Mechanical properties of arc welded in vacuum Ti-6Al-4V alloy.// Proceedings of ICAMS 2018, 2018, No 7, pp. 319 - 324, ISSN 2068-0783.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.