РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

доклад Козов В., Г. Иванова, А. Иванов. Web based 3D environment for learning and measuring turning tools. IN: The 14th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest, Romania, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
доклад Zlatarov P., G. Ivanova, D. Baeva, E. Ibryamova. A User-Centered Software System for Admission Optimization and Education Process Management for Ph. D. Students. IN: The 14 th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, Bucharest (ISI Web Of SCIENCE), Bucharest, 2018, ISBN 10.12753/2066-026.
доклад Miroslav Marinov, Irena Valova. DESIGN AND REALIZATION OF WEB APPLICATION FOR ORGANIZATION AND RETRIEVAL OF IMAGES AND SUB IMAGES. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2017, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електроника, електротехника и автоматика", 2017
доклад Miroslav Marinov, Irena Valova. Design and implementation of a pattern repository for protein cross motif search. IN: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електроника, електротехника и автоматика", ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2017, pp. 115 - 120, ISBN 1311-3321.
доклад Мирослав Маринов, Павел Златаров, Ирена Вълова. Проектиране и разработване на облачно-базирано приложение за управление на смарт устройства. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ – СНС’17, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електротехника, електроника и автоматика", ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017, стр. 109 - 114, ISBN 1311-3321.
доклад Мирослав Маринов, Павел Златаров, Румен Кожухаров. Тенденции и перспективи в развитието на дисплейните технологии. В: СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ - СНС'15, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Факултет "Електроника, електротехника и автоматика", ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2015, стр. 46 - 52, ISBN 1311-3321.
доклад Yusnyu, T., S. Iliev. STUDY ON THE ENGINE OIL'S WEAR BASED ON THE FLASH POINT. IN: Reports Awarded with BEST PAPER Crystal Prize //56th Annual Science Conference of Ruse University, Ruse, University of Ruse Publishing Center, 2017, pp. 102-108, ISBN 978-954-712-733-3.
доклад Лора Радославова. НАУЧНО-ПРОЦЕСУАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО. В: Годишник на Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“,27-29.10, Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2017, стр. 385-389, ISBN 1314-6769.
монография Лора Радославова. Джендър измерения на образователния процес(в начална училищна възраст). Русе, STUDIO COLOR, 2014, стр. 128, ISBN 9789543372317.
статия Борисова, Т. ЕЗИКОВИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МНОГОЕЗИЧИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ И МЯСТОТО ИМ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ.// i- продължаващо образование, 2017, брой 12
статия Liu C., W. Cai, O. Dinolov, C. Zhang, W. Rao, S. Jia, L. Li, F. Chan. Emergy based sustainability evaluation of remanufacturing machining systems.// Energy, 2018, No 150, pp. 670-680, ISSN ISSN 0360-5442.
доклад Атанасова Т К Захариева К Велчева. Детска смъртност в Русенска област. В: Национална конференция Общественото здраве - глобален приоритет в науката и практиката, Варненски медицински форум, 2017, ISBN view 4203 3761.
доклад Захариева К Т Атанасова К Кутровска. Орален мукозит - нежелана реакция при лъчетерапия и химеотерапия Задачи и дейности на медицинската сестра. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет, 2017, стр. под печат
доклад Захариева К Т Атанасова К Велчева О Шербанов. Здравно образование и неговото значение за здравословният начин на живот на подрастващите. В: ХІІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, Шумен, 2017, стр. под печат
доклад Захариева К К Велчева Т Атанасова. Бременността и нейното развитие през погледа на медицинския специалист. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 64, ISBN 978-619-221-081-6.
доклад Атанасова Т К Захариева А Спасова. Дейности на медицинската сестра при хранене и грижи за деца с вродена цепнатина на устната и небцето. В: Научни трудове на Русенски университет, Русенски университет, Русенски университет, 2017, стр. под печат
доклад Атанасова т. Отравяния в детската възраст. В: ХІІ Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2016, стр. 127, ISBN 978-619-221-081-6.
доклад Kosuliev, A. The Higher Education Reform in Bulgaria - Weaknesses and Possible Improvements. IN: 55th Science Conference of Ruse University, Ruse, 366-371, 2016, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Радева, В., П. Памукова. "Малко криво, но красиво" - Познавателна книжка по изобразително изкуство за трета подготвителна възрастова група. Одобрена със заповед № РД 09–556/ 27.03.2018 г. на МОН. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 34, ISBN 978-954-9412-99-4.
учебно пособие Радева, В., П. Памукова. "Малко криво, но красиво" - Познавателна книжка по изобразително изкуство за четвърта подготвителна възрастова група. Одобрена със заповед № РД 09–605/ 28.03.2018 г. на МОН. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 34, ISBN 978-954-9412-91-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.