РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

доклад Dimitrov M. Structure of Heat Powered 'AND', 'OR' and 'NOT' Logic Gates. IN: Научни трудове на РУ, Математика, информатика и физика, Русе, 2015, pp. 177-181, ISBN 1311-3321.
доклад Стоянова, Д., Ц. Христова. Организационна форма на образователния процес с метода case study в практическото обучение на акушерките. В: ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ,,ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, Научни трудове от конференция, ,,Иновации в образованието“, Т XXI D, Педагогически факултет, Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски“, 2017, стр. 200 - 208, ISBN 1314 - 6769.
доклад Стоянов П., Милчев М., Хинков Ц. Приложение на симулационата програма VISSIM за изследване на транспортния поток. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2014, том 53, серия 4, Русенски университет, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване и оценка на маршрутен коефициент на схемата на градския пътнически транспорт в Русе. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 4, Русенски университет, 2015, ISBN 1311-3321.
доклад Цеков А., Пенчева В., Стоянов П. Изследване на електронната система за таксуване на пътниците в градския пътнически транспорт на град Русе.. В: 55th Science Conference of Ruse University, Bulgaria, Русенски университет, 2016, ISBN ISSN 1311-3321.
учебно пособие Русев, Р., Г. Станева, Г. Кадикянов. Ръководство за практически упражнения и разработване на курсова задача по Надеждност на транспортната техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-619-7242-27-0.
статия Bilge T., A. R. Motorcu, Al. Ivanov. OPTIMIZATION OF DRILLING PARAMETERS FOR DIMENSIONAL ACCURACY IN DRILLING OF COMPACT LAMINATE COMPOSITE USING GRAY RELATIONAL ANALYSIS.// SDU International Journal of Technological Sciences, 2017, No Vol. 9, №2, , pp. 1-22, ISSN 1309-1220.
учебник Митев И., Т. Деликостов. Надеждност и диагностика. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2011, стр. 208, ISBN 978-954-712-544-5.
учебник Митев И. Т. Деликостов. Надеждност и диагностика на земеделската техника. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2005, стр. 200, ISBN 954-712-309-2.
учебник Митев И., Д. Бекана, Т. Деликостов, П. Кангалов. Ремонтно-технологични процеси. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2012, pp. 160, ISBN 978-954-712-566-7.
учебник Митев И., Т. Деликостов, Д. Бекана, П. Ангелова. Теория на диагностиката. Русе, ПБ при РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 152, ISBN 978-954-712-567-4.
доклад Dimitar K. S. Toncheva, V. Terziev, K. Narleva. Specific Aspects Of Motivation Of Seafarers. IN: 18 Annual General Assembly of the International Association of Maritime Universities Global perspectives in MET: Towards Sustainable, Green and Integrated Maritime Transport Volume I Varna, 2017, pp. 392-400, ISBN 978-954-8991-96-4.
доклад Стефанова, П. Алтернативните музикални инструменти-поглед към бъдещето в музикалната педагогика. В: Научна конференция на НБУ, София, 2017
книга Harakchiyska, T. (ed.), Popova, J. and Georgiev, T. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organisations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse, 2017, pp. 114, ISBN 978-954-712-730-2.
статия Златев, Л. Към политическата и социалната характеристика на русенското парламентарно представителство през първото десетилетие на ХХ век (1901–1911 г.).// Алманах за историята на Русе, 2017, брой т. 17, стр. 130–140, ISSN ISSN-1312–0980.
студия Златев, Л. Народен съюз "Звено" в Русе и Русенско (1944–1949 г.). Алманах за историята на Русе, т. 17, Лени Ан – Русе, 2017, стр. 22–59, ISBN ISSN 1312–0980.
доклад Тасев Г., К. Георгиева, М. Михов, М. Николов. Въпроси на докторанти. В: XXVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МАДИ УЧЕНИ' 2017, София, Авангард Прима, 2017, стр. 81-86, ISBN 1314-4669.
доклад Тасев Г., К. Георгиева, М. Михов, М. Николов. Указания за разработване на справка за приносите в дисертационно изследване. В: XXVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МАДИ УЧЕНИ' 2017, София, Авангард Прима, 2017, стр. 75-80, ISBN 1314-4669.
статия M P Nikolova, A Genov, S Valkov, E Yankov, D Dechev, N Ivanov, R. Bezdushnyi, P Petrov. Application of TiN/TiO2 coatings on stainless steel: composition and mechanical reliability.// Journal of Physics: Conference Series, IOP Conference Series, 2017, No in press
статия Emil Yankov and Maria P. Nikolova. Comparison of the Accuracy of 3D Printed Prototypes Using the Stereolithography (SLA) Method with the Digital CAD Models.// MATEC web of Conferences, The 13th INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING (MTeM’17), 2017, No in press, ISSN 2261-236X.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.