РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

доклад Ferdinandov N., D. Gospodinov, M. Ilieva, R. Radev. Increasing the Heat-Resistance of X210Cr12 Steel by Surface Melting with Arc Discharge in Vacuum. IN: 27th International Conference on Metallurgy and Materials - Metal 2018, Brno, Czech Republic, Tanger, 2018, pp. 137, ISBN 978-80-87294-83-3.
статия К. Захариева, О. Шербанов, Т. Атанасова. Хиперактивност и дефицит на внимание – често свързани проблеми.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2018, брой под печат, ISSN 1311-1078.
статия О. Шербанов, Т. Недева, Кр. Захариева. Здравословният начин на живот и хранене значимо намаляват риска от сърдечно- съдови заболявания.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2018, брой под печат, ISSN 1311-1078.
статия О. Шербанов. Приложение на калциеви антагонисти и небримкови диуретици при пациенти с изразена вариабилност на артериалното налягане.// Известия на Съюза на учените - Русе, "Медицина и екология", 2018, брой под печат, ISSN 1311-1078.
студия О. Шербанов. Поведение при сърдечно – съдовите заболявания по време на бременност. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-141-7.
монография О. Шербанов. Как да намалим риска от периоперативни сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-147-9.
статия T. Nedeva, O. Sherbanov. Some Anesthetic Considerations in Urology Patient with Down Syndrome - clinical case.// Web of Scholar, 2018, No 6(24), pp. 14-18, ISSN 2518-167X.
статия Sherbanov Ognyan. Should We Stop Renin Angiotensin Aldosterone System Antagonists Perioperatively- Literature Review.// Евразийский Союз Ученьiх, Ежемесячный научный журнал, 2018, No 5(50), pp. 11-15, ISSN 2411-6467.
учебно пособие Радева, В. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 48, ISBN 978-619-7457-36-0.
учебник Радева, В., Зл. Димитрова, Н. Петрова. Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 76, ISBN 978-619-7457-37-7.
доклад Дончева Юлия. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манимулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (трета част – . В: СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Национален Военен Университет "Васил Левски", гр. Велико Търново, 14-15 ЮНИ 2018 ГОДИНА Електронно издание, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 74-84, ISBN 2367-7481.
доклад Assenova K. Does Sovereign risk impact interest rates level in Bulgaria. IN: Научна конференция на РУ, Русе, 2017
други трудове Душкова, Мира. Константин Мутафов – идеалист и съзидател, Рец. за Донева, В., В. Антонова, Ст. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество. Русе, 2017,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1545.pdf, стр. 3
доклад Пиримова, В., Русева, Г. Краткосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 300-308, ISBN 978-954-21-0951-8.
доклад Русева, Г. Дългосрочни ефекти от инвестициите в строителство и машини върху БВП в България. В: Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна, Издателство „Наука и икономика”, 2017, стр. 309-318, ISBN 978-954-21-0951-8.
доклад Русева, Г. Краткосрочни кейнсиански ефекти от инвестициите върху БВП на България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 75-79, ISBN 1311-3321.
доклад Русева, Г. Дългосрочни неокласически и ендогенни ефекти от инвестициите върху БВП и растежа в България. В: Научни трудове, Том 56, серия 5.1., Икономика и мениджмънт, Русе, България, Русенски университет, 2017, стр. 80-85, ISBN 1311-3321.
доклад Дончева Ю., Е. Георгиева. Обмен на информация, знания, социална компетентност и етно-традиционни ценности чрез нематериалното културно наследство. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 157-163, ISBN 2367-7481.
доклад Дончева Ю., Е. Георгиева. Педагогически аспекти на фолклора за деца. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 147-156, ISBN 2367-7481.
доклад Дончева Ю. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни и предметно-манимулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (трета част – ан. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, стр. 74-84, ISBN 2367-7481.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.