РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно добавени публикации

статия Veleva E., I. Zheleva. GARCH Models for Particulate Matter PM10 Air Pollutant in the City of Ruse, Bulgaria.// AIP Conference Proceedings, 2018, No to appear
учебник Йорданова П., Е. Велева. Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с Excel. Шумен, ШУ „Еп. Константин Преславски“, 2017, стр. 264, ISBN 978-619-201-186-4.
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for awareness raising about the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и повишаване нивото на осведоменост за Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20A.pdf, pp. 22
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
студия Yankov E. Mechanical properties of parts of PLA-Natural as a function of the temperature of the 3D printing by FDM method. MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, VARNA, BULGARIA,, 2018, ISBN ISSN 2535-003X..
статия Gjore Nakov, Daliborka Koceva Komlenić, Nastia Ivanova, Stanka Damyanova, Tzonka Godjevargova, Ana Šušak. SENSORY ANALYSIS OF BISCUITS FROM EINKORN FLOUR, BARLEY FLOUR, EINKORN FLAKES AND WHEAT FLOUR IN DIFFERENT PROPORTIONS AND DIFFERENT SUGARS.// PROCEEDINGS OF THE 9th INTERNATIONAL CONGRESS FLOUR–BREAD ’17 11th CROATIAN CONGRESS OF CEREAL TECHNOLOGISTS BRAŠNO–KRUH ’17, 2018, No 1, pp. 105-114, ISSN 1848-2562.
доклад Маринова, Е. Обмен на данъчна информация и защита на личните данни. В: Международна научна конференция "Предизвикателства пред правото в контекста на дигитализацията", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2018
доклад Маринова, Е. Публичност и корупция. IN: Научно-приложна конференция "Проблеми с корупцията в Република България", Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018
доклад Маринова, Е. Принципът на истинността в данъчния процес. В: Международна научна конференция "Истини и лъжи за факти, новини, събития", Русе, 2018
учебно пособие Маринова, Е. Финансово право - обща част. Ръководство за студенти. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2018, ISBN 978-619-207-136-3.
статия Bulbul Ongar, Iliya K. Iliev, Vlastimir Nikolić, Aleksandar Milašinović. THE STUDY AND THE MECHANISM OF NITROGEN OXIDES’ FORMATION IN COMBUSTION OF FOSSIL FUELS.// FACTA UNIVERSITATIS, Series: Mechanical Engineering Vol. 16, No 2, 2018,, 2018, No 2, pp. 273 - 283, ISSN 2335-0164.
доклад Haralanova V., K. Kamenov, V. Ronkova. CHALLENGES IN TRAINING ON ENGINEERING GRAPHICS - EXPERIENCES FROM TWO EUROPEAN UNIVERSITIES. IN: Proceedings of EDULEARN18 Conference, Palma, Mallorca, Spain, 2018, pp. 7502-7513, ISBN 978-84-09-02709-5.
доклад Георгиев А. Резултативен адвокатски хонорар. В: Научни трудове на Русенския университет, град Русе, Издателски център при Русенски университет, 2017, стр. 103-107, ISBN ISSN 1311 - 3321.
доклад Фурманов А., А. Манукова. IR/R OXYMETER. IN: 57th Science Conference of Ruse University - SSS, Bulgaria, 2018, University of Ruse, 2018
доклад Манукова А. РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА АКАДЕМИЧНА МЕДИЯ ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА ИСКРА“. В: Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, 24 април 2018 г. – 25 април 2018 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2018
доклад Харакчийска Цв., А. Манукова. КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖА НА УНИВЕРСИТЕТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВЕСТНИК „СТУДЕНТСКА ИСКРА“. В: Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, 24 април 2018 г. – 25 април 2018 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, 2018
книга Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Artefacts and Monuments from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-51-3.
книга Hristov G., P. Zahariev, D. Kinaneva, J. Raychev, N. Bencheva, Y. Ruseva, I. Tsvetkova, M. Iliev. Ancient Roman Fortresses from the Cross-Border Region between Bulgaria and Romania. Ruse, Parnas, 2017, ISBN 978-954-8483-52-0.
статия B. Aprahamian, M. Marinova, J. Argirov, M.Nikolova, E.Yankov, V.Zaharieva. IMPROVEMENT OF THE PERFORMANCE OF ELECTRICAL BUSBARS BY APPLICATION OF MAGNETRON SPUTTERED COATINGS.// Nanoscience & Nanotechnology: Nanostructured materials application and innovation transfer, 2018, No in press

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.