РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

студия Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
статия Murthy Chavali, Periasamy Palanisamy, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Ravisankar Tadiboyina and Prasada Rao P.T.S.R.K.,. Inorganic Composites in Biomedical Engineering.// Inorganic Micro and Nanostructures, Handbook of Food Bioengineering (ELSEVIER) (Eds: Prof. A. Mihai Grumezescu, Ms V. Grumezescu), 2019, No Ch.02, pp. in press, ISSN 978-008-10-2814-8.
статия Srinivasan Krishnan, Ravisankar Tadiboyina, Murthy Chavali, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Da Bian, Yeau-Ren Jeng, P.T.S.R.K. Prasada Rao, Periasamy Palanisamy, Sudhakar Reddy Pamanji. Graphene-Based Polymer Nanocomposites for Sensors Applications.// Hybrid Nanocomposites: Fundamentals, Synthesis, and Applications (Pan Stanford Publishing), (Ed: Dr. Kaushik Pal), 2019, No Ch.01, pp. in press, ISSN 978-981-4800-34-1.
други трудове Бенин, Н. Поезия, която говори с живота. – В: Йорданов, Й. Помилвани от чудо. Русе: Авангард принт, ISBN 978-954-337-355-0, предговор, 2019, стр. 4 – 6
други трудове Бенин, Н. Йорданов, Й. Помилвани от чудо. Русе: Авангард принт, ISBN 978-954-337-355-0, редактор, 2019, стр. 4 – 6
монография Kozhukharov St., Ts. Dimitrov, E. Barrachina, I. Calvet, D. Fraga, J. Carda. Recycling and Reuse of Materials, Chapter 1 - The Utilization of Waste Materials in the Glass and Ceramics Industries: Available Approaches and Technological Aspects. New York, Published by Nova Science Publishers, 2018, pp. 1-114, ISBN 978-1-53613-467-4.
монография Аипиев, О. Обобщена теория на еволвентното зацепване. Русе, Русенски университет, 2018, стр. 447, ISBN 978-954-712-528-5.
монография Делева Р. Кинезитерапия при раменни периартропатии - импинджмънт синдром. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 207, ISBN ISBN 978-619-207-.
монография Динева, В. Синдром на професинално прегаряне в помагащите професии. Русе, Примакс, 2018, стр. 124, ISBN ISBN 978-619-7242.
монография Душкова, Мира. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Русе, Артцентрик, 2018, стр. 304, ISBN 978-619-9055-92-2.
монография Иваничка Сербезова. Оптимизиране на обучението по Здравни грижи чрез видеометоди. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 160, ISBN 978-619-207-142-4.
монография Константинова Д. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Русе, Медиатех - Плевен, 2018, стр. 155, ISBN 978-619-207-145-5.
монография Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2018, стр. 229, ISBN 00000000000.
монография Недялков, А. Операционен мениджмънт на услугите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-33-1.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-34-8.
монография О. Шербанов. Как да намалим риска от периоперативни сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-147-9.
монография Русева Н. Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост. София, Сиела, 2018, стр. 242, ISBN 978-954-28-2626-2.
монография Стефанова, Ив. Роля на кинезитерапията за двигателното възстановяване след мозъчен инсулт. Университетски издателски център при РУ, Медиатех - Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-133-2.
монография Таня Тимева. ЕНДОМЕТРИУМЪТ ПРИ ЖЕНАТА И РОЛЯТА МУ В ПРОЦЕСА НА ИМПЛАНТАЦИЯ. София, София, 2018, стр. 116, ISBN 978-619-91134-0-0.
монография Хубчев Г. ДИАГНОЗА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС УРИНАРНАТА ИНКОНТИНЕНЦИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ. Университетски издателски център при Русенски университет "Ангел Кънчев", МЕДИАТЕХ - Плевен, 2018, стр. 130, ISBN 978-619-207-135-6.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.