РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

монография Kozhukharov St., Ts. Dimitrov, E. Barrachina, I. Calvet, D. Fraga, J. Carda. Recycling and Reuse of Materials, Chapter 1 - The Utilization of Waste Materials in the Glass and Ceramics Industries: Available Approaches and Technological Aspects. New York, Published by Nova Science Publishers, 2018, pp. 1-114, ISBN 978-1-53613-467-4.
монография Делева Радослава. Кинезитерапия при раменни периартропатии- импиджмънт синдром. Русе, Медиатех- Плевен, 2018, стр. 207, ISBN 978-619-207-127-1.
монография Душкова, Мира. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Русе, Артцентрик, 2018, стр. 304, ISBN 978-619-9055-92-2.
монография Иваничка Сербезова. Оптимизиране на обучението по Здравни грижи чрез видеометоди. Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев”, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2018, стр. 160, ISBN 978-619-207-142-4.
монография Недялков, А. Операционен мениджмънт на услугите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-33-1.
монография Недялков, А., Петков, А., Кирова, М., Бонева, М. Интегриране на системата за управление в организациите. Русе, Примакс, 2018, ISBN 978-619-7242-34-8.
монография О. Шербанов. Как да намалим риска от периоперативни сърдечно – съдови усложнения при несърдечна хирургия. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-147-9.
студия GENBACH A., D.Bondartsev. I.ILIEV. INVESTIGATION OF A HIGH-FORCED COOLING SYSTEM FOR THE ELEMENTS OF HEAT POWER INSTALLATIONS (Scopus). Wroclaw, Poland, Journal of Machine Engineering, Vol.18, 2, 2018, ISBN 2391-8071.
студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
студия Белоев И. Проектиране, създаване, провеждане на експерименти и оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 80, ISBN 978-954-712-39-5.
студия Белоев И. Иновативни форми на самостоятелна работа на студентите от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация".. Русе, Академично издателство, 2018, стр. 42, ISBN 978-954-712-740-1.
студия О. Шербанов. Поведение при сърдечно – съдовите заболявания по време на бременност. Печатна база Русенски университет, Медиатех Плевен, 2018, ISBN 978-619-207-141-7.
статия Bargazov E., Uzunov T., Alipiev О., Antonov S., Bortyakov D. NEW STRUCTURE OF THE GANTRY CRANES LEVEL LUFFING JIB SYSTEM.// MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS, 2018, No 1, pp. 3-7, ISSN 1314-507X.
статия Cai W., F. Liu, O. Dinolov, J. Xie, P. Liu, J. Tuo. Energy benchmarking rules in machining systems.// Energy, 2018, No 142, pp. 258-263, ISSN 0360-5442.
статия Chernogorova T.P., M. N. Koleva, R. L. Valkov. A two-grid penalty method for American options.// Comp. Appl. Math., 2018, No под печат
статия Despinа Georgieva, Teodora Todorova. EFFICIENT METHODS OF TEACHING - IMPLEMENTATION OF MIND MAP AND CONCEPT MAP IN HEALTH CARE TRAINING.// KNOWLEDGE – International Journal Budva, Montenegro; Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, No 23.4, pp. 919-1330, ISSN ISSN 2545-4439.
статия Donka Ivanova, Nikolay Valov, Anka Krasteva. Energy Efficiency Control of Home Heating.// TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics, 2018, No 7 (2), pp. 263-267, ISSN 2217-8309.
статия Genbach A., D.Bondartsev, I.Iliev. Heat transfer crisis in the capillary-porous cooling system of elements of heat and power installations.// Thermal Science, 2018, No 4, ISSN 2334-7163.
статия Genbach A.A., N. Jamankulova, H.Beloev, I.K.Iliev. ENERGY DIVIDER WITH INSERT FOR HEAT PROTECTION OF FRUIT TREES.// Acta Technologica Agriculturae 1, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae (Scopus), 2018, No 1, pp. 8-13, ISSN 1338-5267.
статия Giuseppe Caristia, Shapour Heidarkhani, Amjad Salari, Stepan A.Tersian. Multiple solutions for degenerate nonlocal problems.// Applied Mathematics Letters, 2018, No 84, pp. 26-33, ISSN 0893-9659.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.