РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
доклад Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, O. Dinolov, N. Mihailov. Sizing and optimization of cost-efficient PV generator system at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 395-404, ISBN 978-3-319-63214-8.
доклад Mihailov N., O. Dinolov, K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. On the problem of the contemporary building energy systems. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 120-128, ISBN 978-3-319-63214-8.
монография Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
монография Вичева Д. Антибиотично лечение на острите инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения. Пловдив, „Лакс Бук”, 2017, ISBN ISBN 978-619-189-.
монография Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с визуални модели. Русе, Авангард-Принт, 2017, стр. 158, ISBN 978-958-337-325-3.
монография Иванка Желева, Веселка Камбурова, Петко Машков. Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни. България, Калояна, 2017, стр. 156, ISBN 978-619-90785-0-1.
монография Йорданова, З. Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 260, ISBN 978-619-207-104-2.
монография Лебедова, Р. Време-власт-идентичност. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, стр. 211, ISBN 978-619-207-109-7.
монография Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Първа част, т. V (с.25-72). Русе, PRIMAX, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.
монография Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Втора част (с. 111-127). Русе, PRIMAX, 2017, стр. 127, ISBN ISBN 978-619-724-.
монография Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография)/Въведение. Първа част, т. I, II, III, IV, VI,VII, VIII, IX (с. 1-25 и 72-117).. Русе, Primax, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.
студия Beloev Ivan. A study on the application possibilities and the characteristics of the unmanned aerial vehicles. Publishing Centre at University of Ruse, Publishing Centre at University of Ruse, 2017, pp. 40, ISBN 978-954-712-712-8.
студия Богданова, Т., Евг.Горанова. Дигитално обучение в дигитален свят. Издателски център на Русенски университет "Ал Кънчев", РИТТ- Силистра, 2017, стр. 70, ISBN 978-954-759-341-1.
студия Георгиева Тодорка. Небесните покровители на град Силистра - B: Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски“, Книга IХ, година ІХ. РУСЕ, Издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2017, стр. 173-193, ISBN 1313-7395.
студия Горанова, Евг. Синергетична методика при обучение в мултимедийна среда. Известия на Научен център " Св. Дазий Доростолски" книга IX, 2017, Издателски център на Русевски университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 105-126, ISBN 1313-7395.
студия Дончева Ю. Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвикателно поведение, I част. Българска школа по психоанализа, Психоанализа ЕООД, 2017, стр. 34-89, ISBN 2367-509Х.
студия Железова, Д. Валидиране на неформалното и самостоятелното учене за системата на висшето образование - обзор на добри практики. гр. Русе, Издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", 2017, стр. 70-86, ISBN 1313-7395.
студия Златев, Л. Народен съюз "Звено" в Русе и Русенско (1944–1949 г.). Алманах за историята на Русе, т. 17, Лени Ан – Русе, 2017, стр. 22–59, ISBN ISSN 1312–0980.
студия Илиев, Д., Илиева, Д., Трифонова, Д. Изследване на процесите на интеграция и диференциация в Европейския съюз.// Алманах научни изследвания. Управление на знанието, информацията и икономическия растеж, том 24, част I. Свищов, Академично издателство „Ценов”, 2017, стр. 179-204, ISBN 1312-3815.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.