РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

монография Димитрина Игнатова-Цонева. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език /Второ преработено и допълнено издание/. Русе, Димитрина Цонева-издател, 2019, стр. 130, ISBN 978-619-90981-1-0.
монография Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения. Русе, Авангард принт, 2019, стр. 1-193, ISBN 978-954-337-359-8.
студия Papazov, E., Mihaylova, L. Strategic Groups: Identification Techniques for Entrepreneurial Medium-Sized Enterprises. IN: Strategic Optimization of Medium-Sized Enterprises in the Global Market. USA, IGI Global (Indexed in: SCOPUS), 2019, pp. 287-311, ISBN 9781522557845.
статия Hristova,Ir., D. Georgieva, Gr. Koleva. Interventional procedures in cardiovascular diseases—Training of nurses to work in a catheterization laboratory.// Journal of Vascular Nursing, 2019, No 1, ISSN doi.org/10.1016/j.
статия Maciver D., M. Rutherford, S. Arakelyan, JM Kramer, J. Richmond, L. Todorova, D. Romero-Ayuso, H. Nakamura-Thomas, M. ten Velden, I. Finlayson, A. O’Hare, K. Forsyth. Participation of children with disabilities in school: A realist systematic review of psychosocial and environmental factors.// PLoS ONE, 2019, No 14(1), pp. 1-22, ISSN 1932-6203.
статия Murthy Chavali, Periasamy Palanisamy, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Ravisankar Tadiboyina and Prasada Rao P.T.S.R.K.,. Inorganic Composites in Biomedical Engineering.// Inorganic Micro and Nanostructures, Handbook of Food Bioengineering (ELSEVIER) (Eds: Prof. A. Mihai Grumezescu, Ms V. Grumezescu), 2019, No Ch.02, pp. in press, ISSN 978-008-10-2814-8.
статия Srinivasan Krishnan, Ravisankar Tadiboyina, Murthy Chavali, Maria P. Nikolova, Wu, Ren-Jang, Da Bian, Yeau-Ren Jeng, P.T.S.R.K. Prasada Rao, Periasamy Palanisamy, Sudhakar Reddy Pamanji. Graphene-Based Polymer Nanocomposites for Sensors Applications.// Hybrid Nanocomposites: Fundamentals, Synthesis, and Applications (Pan Stanford Publishing), (Ed: Dr. Kaushik Pal), 2019, No Ch.01, pp. in press, ISSN 978-981-4800-34-1.
доклад Kornazheva, M., E. Parvanova. The Young Generation in European Politics: Beneficiaries or Policy-Makers?. IN: Proceedings from Conference HOPE (под печат), Русе, 2019
доклад Parvanova, E. Is European Separatism today a Result of EU or State Weakness?. IN: Proceedings from Conference HOPE (под печат), Русе, 2019
доклад V. Voinohovska, S. Tsankov, E. Goranova. METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF THE GROUP FORM OF LEARNING AS A NECESSARY SKILL AND STRATEGY FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. under seal, ISBN _.
доклад Voinohovska V, Sv. Tsankov, E. Goranova. DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ COMPUTATIONAL THINKING SKILLS WITH PROJECT-BASED LEARNING IN SCRATCH PROGRAMMING ENVIRONMENT. IN: 13th annual International Technology, Education and Development Conference, INTED2018, ISI Conference Proceedings Citation Index, Valencia (Spain), Published by IATED Academy, 2019, pp. under seal, ISBN _.
доклад Кънева Й. НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ ПРИ ДОГОВОРИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В: 57-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“, Русе, 2019
учебно пособие Ризова М. Английски език I за специалност Икономика. РУ, Уеб-базирано пособие, 2019, ISBN 11111111.
учебно пособие Ризова М. Английски език II за специалност Икономика. РУ, Уеб-базирано пособие, 2019, ISBN 11111111.
други трудове Бенин, Н. Поезия, която говори с живота. – В: Йорданов, Й. Помилвани от чудо. Русе: Авангард принт, ISBN 978-954-337-355-0, предговор, 2019, стр. 4 – 6
други трудове Бенин, Н. Йорданов, Й. Помилвани от чудо. Русе: Авангард принт, ISBN 978-954-337-355-0, редактор, 2019, стр. 4 – 6
други трудове Борисова, Е. М. Душкова. Към Слънчевата страна на Иво Андрич [Пътепис], Култура, N 1, 2019, стр. 44-57
монография Kozhukharov St., Ts. Dimitrov, E. Barrachina, I. Calvet, D. Fraga, J. Carda. Recycling and Reuse of Materials, Chapter 1 - The Utilization of Waste Materials in the Glass and Ceramics Industries: Available Approaches and Technological Aspects. New York, Published by Nova Science Publishers, 2018, pp. 1-114, ISBN 978-1-53613-467-4.
монография Master Eng. Miglena Julianova Angelova. Prerequisites for the economic sustainability of higher education. Scholar`s Press, Scholar`s Press, 2018, ISBN 978-620-2-31636-1.
монография Алипиев, О. Обобщена теория на еволвентното зацепване. Русе, Русенски университет, 2018, стр. 447, ISBN 978-954-712-528-5.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.