РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Последно публикувани

студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
статия Cai W., F. Liu, O. Dinolov, J. Xie, P. Liu, J. Tuo. Energy benchmarking rules in machining systems.// Energy, 2018, No 142, pp. 258-263, ISSN 0360-5442.
статия I. Dimov, J. Kandilarov, V. Todorov, L. Vulkov. Time Discretization/Linearization Approach Based on HOC Difference Schemes for Semilinear Parabolic Systems of Air-Pollution..// LNCS, 2018, No 10665, pp. 1–8
статия Slavova A.,R. Tetzlaff ,M. Markova. Local activity in memristor-based chaotic system model.// Pliska Studia Mathematika, 2018, No 29, pp. 139–150, ISSN 0204-9805.
статия Маринов, С., Алипиев, О., Узунов Т. Профилиране на зъбодълбачни колела за формообразуване на вътрешни правостенни шлици.// Механика на машините, 2018, брой под печат
доклад Gabrovska-Evstatieva K., B. Evstatiev, O. Dinolov, N. Mihailov. Sizing and optimization of cost-efficient PV generator system at residential buildings in the region of Ruse, Bulgaria. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 395-404, ISBN 978-3-319-63214-8.
доклад Mihailov N., O. Dinolov, K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. On the problem of the contemporary building energy systems. IN: Nearly Zero Energy Communities, CSE 2017, Springer Proceedings in Energy, Springer, 2018, pp. 120-128, ISBN 978-3-319-63214-8.
доклад Михаил Милчев, Димитър Колев, Димитър Грозев. Word-of-mouth information as a factor for selecting a car repair service by persons with different education. IN: BulTrans 2017, под печат, 2018
доклад Христова, Л. Влияние на регулирането върху предприемаческата активност в България. В: Сборник с доклади от, Русе, ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР на Русенски университет, 2018, ISBN 1311-3321.
монография Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите. Русе, Примакс, 2017, стр. 101, ISBN 978-619-7242-24-9.
монография Вичева Д. Антибиотично лечение на острите инфекции на горните дихателни пътища и техните усложнения. Пловдив, „Лакс Бук”, 2017, ISBN ISBN 978-619-189-.
монография Георгиева, С. Формиране на компетенции за работа с визуални модели. Русе, Авангард-Принт, 2017, стр. 158, ISBN 978-958-337-325-3.
монография Иванка Желева, Веселка Камбурова, Петко Машков. Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни. България, Калояна, 2017, стр. 156, ISBN 978-619-90785-0-1.
монография Илиева Б. Изследване познанията на децата и младите хора за явлението „трафик на хора”. ИЦ при Русенски университет "Ангел Кънчев", Медиатех-Плевен, 2017, стр. 143, ISBN 978-619-207-095-3.
монография Йорданова, З. Изборите в България - актуални конституционноправни проблеми. Русе, Медиатех - Плевен, 2017, стр. 260, ISBN 978-619-207-104-2.
монография колектив по проект “Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите”. Илиева, Б., Л. Симова. Стимулиране на креативността при децата в риск. Русе, PRIMAX, 2017, стр. 128, ISBN 978-619-7242-31-7.
монография Лебедова, Р. Време-власт-идентичност. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, стр. 211, ISBN 978-619-207-109-7.
монография Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Първа част, т. V (с.25-72). Русе, PRIMAX, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.
монография Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография). Втора част (с. 111-127). Русе, PRIMAX, 2017, стр. 127, ISBN ISBN 978-619-724-.
монография Михайлов, Н., Д. Антонова, С. Кунев, И. Костадинова. Сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво (колективна монография)/Въведение. Първа част, т. I, II, III, IV, VI,VII, VIII, IX (с. 1-25 и 72-117).. Русе, Primax, 2017, стр. 127, ISBN 978-619-724-29-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.