РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Гергана
Фамилия: Игнатовска
Адрес:
ул.'Вардар',№36,гр.Русе, п.к.7005,България
Телефон:
Email: gignatovska@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 26.01.1977г.
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ 'Ангел Кънчев'-Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Управленски информационни системи, Информационни технологии в управлението
от -до: 2001 - 2009
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ПГЕЕ'Апостол Арнаудов'-Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ 'Ангел Кънчев'
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български език
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Windows, Office, Openbravo, Correl Draw
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: В категория
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.