РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Минков
Адрес:
Телефон:
086/821521
Email: pgm@fs.uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: зам.-директор АСД
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Филиал - Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2008
Заемана длъжност или позиция: зам.-директор АСД
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Технически колеж - Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - 2001
Заемана длъжност или позиция: зам.-директор АСД
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Технически университет – Русе
Технически колеж - Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1997
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Полувисш институт по машиностроение и електроенергетика “Димитър Дончев” – Силистра.
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1988 - 1989
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Техникумът по машиностроение и електротехника над средно образование “Димитър Дончев” – Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1984 - 1988
Заемана длъжност или позиция: настройчик на електронна апаратура
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
КОТ "Оргатехника" гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1979 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по радиоелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Изчислителна техника
Микропроцесорни системи за управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.