РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Борислав
Фамилия: Беджев
Адрес:
ул. "Цар Иван Александър" №98, пощ. код 9700, гр.Шумен, България
Телефон:
Email: bedzhev@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 24.09.1958г.
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор в катедра "Телекомуникации"
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на учебно-възпитателния процес на високо научно ниво
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев", гр.Русе, п.к. 7017, ул. "Студентска" №8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподаване във висше училище в професинално направление 5.3.Комуникационна и компютърна техника
Образование и обучение
от -до: 2001 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: доктор на техническите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Национален военен университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Англиски език
4 5 5 5
Руски език
5 5 5 5
Немски език
3 4 4 4
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.