РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Драгомир
Фамилия: Добруджалиев
Адрес:
8000 Бургас, жк "Изгрев", бл. 38, вх.3, ет.6, ап.18
Телефон:
+35956524493
Email: DragoDob@yahoo.com
Националност: българин
Дата на раждане: 01.07.1949 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 1974 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент, д-р по Информатика, инж. ВМС
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Информационни технологии,ПИИС, Приложен софтуер в химията и химичните технологии, Процеси, машини, апарати и съоръжения в химичните, биохимични и хранителни технологии, Изграждане и експлоатация на информационни системи, Моделиране и мащабиране на химико-технологично оборудване, Контрол и управление на качеството
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
1973–ВХТИ-Бургас ,1974–ВХТИ–София,1978-ВМЕИ-София,1980–КНТПВО–Сф ,1984-ИИТ-Сф
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски език
много добре много добре много добре много добре
немски език
много добре много добре много добре добре
английски език
добре добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ И ОРГАНИЗАЦИИ от 1973 г. – Федерация на Научно техническите съюзи
от 1973 г. – Съюза на химиците в България
от 1976 г.– Дружеството по “Инженерна химия”-БАН-София
от 1980 г.– Съюза по Автоматика и информатика
от 1986 г. - Съюза на учените в България – клон Бургас
от 1987 г. - Българско дружество по инженерна химия
от 2010 г. - International Scientific Centre for Power and Chemical Engineering Problems ( Kazan, Russian)
от 2009 г. - ITHEA-ISS (ITHEA International Scientific Society)
от 2005 г. - Български Виртуален Университет (БВУ)
oт 2007 г. - Съюза по МАШИНОСТРОЕНЕ
oт 2008 г. – IST WORLD
oт 2012 г. - КЛУБ „9000”
от 2012 г. - Съюз на специалистите по качеството в България
от 2010 г. – НИО (Национален Институт по Образование)
от 2010 г. – Дружество МЕГО под председателството на проф. дфн М. Балкански
от 2010 г. - World Chemical Engineering Community
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ ЗА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ
- КАТО СТУДЕНТ ;
- КАТО НАУЧЕН РАБОТНИК;
- КАТО НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
- НА УЧЕНИЦИ ;
- НА СТУДЕНТИ ;
- НА ДОКТОРАНТИ ;
КАТО: „ЗЛАТНА ЗНАЧКА НА СТУДЕНСКИТЕ НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА” ЗА НАУЧНА РАЗРАБОТКА ОТ III И IV НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ТНТМ, ОТ ИНСТИТУТСКИ И РЕПУБЛИКАНСКИ НАУЧНИ СЕСИИ, ОТ XXXIV МЕЖДУНАРОДЕН МОСТРЕН ПАНАИР – ГР. ПЛОВДИВ, НАГРАДА НА ФОНД “НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ” НА ФОНДАЦИЯ “ЕВРИКА” ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА РАЗРАБОТКА, КРИСТАЛНИЯ ПРИЗ „THE BEST PAPER” НА РУ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ”,ОТ РЦ-БУРГАС И НЦ НА ФНТС, ТРАКИJСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-СТАРА ЗАГОРА,YALDUS UNIVERSITY-ISTAMBUL И ДР.

ЗА ПОКАЗАНИ ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

- ЗЛАТЕН МЕДАЛ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ( ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ 6.00 ОТ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ);
- МЕДАЛ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА „ 30 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРИСКА ГЕРМАНИЯ“ ( ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО БПП);
- ОТ ФНТС- СОФИЯ “ЗЛАТНА ЗНАЧКА” ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС;
- ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ВХТИ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”-БУРГАС.
- "ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ" НА СУ"ХРИСТО БОТЕВ"-НОВА ЗАГОРА ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО И ДР.
НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ Преподавал е в много обучаващи организации: Университет “Проф. д-р Ас. Златаров“- гр.Бургас, Бургаски свободен университет, Русенски университет “Ангел Кънчев“, Тракийски университет-Стара Загора, Полувисш институт „Хр. Смирненски“ към ВМЕИ “Ленин“- София, Англо-български колеж в гр. Съри, Англия, учебни центрове към МНП, стопански обединения, холдинги, фирми и др.Той е един от пионерите на електронните форми на обучение в България. Обучил е и е ръководил в научната област над 15 ученици, над 50 студенти, дипломанти и докторанти, съвместно с Института по инженерна химия към БАН - София. Има над 250 публикации, доклади, монографии, студии, книги у нас и в чужбина, цитирани в Европа, Азия, Америка и Африка.
Той е участвувал в Организационни и Научни комитети на десетки научни конгреси, конференции и симпозиуми у нас и в чужбина.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.