РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Гьоре
Фамилия: Наков
Адрес:
Телефон:
0882956044
Email: gnakov@uni-ruse.bg
Националност: македонец
Дата на раждане: 18.05.1988
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет Филиал Разград
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2014 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Оператор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РЕПЛЕК ФАРМ СКОПИЕ, Р.Македония
Вид на дейността или сферата на работа: Фармацевтична промишленост
от -до: 2013 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Инж. технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Сладкарски цех Сладки Задоволства
Вид на дейността или сферата на работа: Слаткарски изделия
Образование и обучение
от -до: 2016 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Еразъм (практика)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Department of Food Technologies
Sub-department of Cereal Technology
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Food Technology
Ниво по националната класификация:
от -до: 2014 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Биотехнологии
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет - Филиал Разград
Ниво по националната класификация:
от -до: 2012 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Еразъм (обучение)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет по Хранителни Технологии - Пловдив
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по хранително вкусова технология и биотехнология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет Св.Климент Охридски Битоля, Република Македония, Технолошко-технически факултет Велес,
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Македонски
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
B2 B1 B1 B1
Croatian
C2 C2 C2 C2
Serbian
C2 C2 C2 C2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Изнесени лекции в чужбина 01.03.2018/01.04.2018 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Department of Food Technologies, Sub-department of Cereal Technology.
Topic:
-Public opinion survey about consumption of cereals and their products in the Republic of Macedonia and the Republic ot Bulgaria.
-Amilografic testing of white flour, barley flour, einkorn flour and einkorn flakes in differend ratio.
-Nutritive value enriched biscuits whit einkorn flour.
-Nutritive value of enriched biscuits with einkorn flour.

27.02.2017/05.03.2017 University SS Climent Ohridski Bitola, Technical and Technology Faculty Veles, Department: Food Technology and Biotechnology.
Topic:
-Cereals as functional food,
- Biscuits like functional food.

01.05.2017/01.06.2017 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Department of Food Technologies, Sub-department of Cereal Technology.
Topic:
- Production of biscuits;
- Analysing psychical characteristics of biscuits;
- Analysing chemical scharacteristics;
- In vitro digestion of starch;
- Analysing chemical characteristics after digestion.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.