РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Куртев
Адрес:
Телефон:
Email: g.kurtev@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1988 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Преподавател, старши асистент, главен асистент,докторант
Основни дейности и отговорности:
Четене на лекции по Техническо чертане и взаимозаменяемост.
Водене на лабораторни и практически упражнения по:
Приложна геометрия и инженерна графика,основи на инженерното проектиране,учебна практика,материалознание,съпротивление на материалите,машинни елементи,машинознание,теориа на механизмите и машините,технология на материалите,технология на машиностроенето.
Име и адрес на работодателя:
ТНСО-Силистра,ПИМЕ-Силистра,Филиал-Силистра към Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 1974 - 1988
Заемана длъжност или позиция: конструктор,н-к Производствен отдел, н- Конструктивен отдел/главен конструктор/
Основни дейности и отговорности:
Конструиране и внедряване на нови изделия.
Управление на производствения процес.
Име и адрес на работодателя:
ХРОМ-АД-Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на изделия от неръждаема листова стомана чрез дълбоко изтегляне.
Образование и обучение
от -до: 1968 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер специалност Технология на машиностроенето
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"Ангел Кънчев"-Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1966 - 1968
Наименование на придобитата квалификация: стругар
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
"Климент Охридски"-Силистра
Ниво по националната класификация:
от -до: 2011 - 0000
Наименование на придобитата квалификация: зачислена докторантура
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТУ-Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
английски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.