РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Лиляна
Фамилия: Сиракова
Адрес:
гр. Русе, ул. "Доростол"32
Телефон:
0896619627
Email: lgenova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане: 17/12/1985
Пол: жена
Трудов стаж
Образование и обучение
от -до: 2015 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Специализация Учителска правоспособност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Психология, Дидактика, Теория на възпитанието, Култура на речта, Методика, Информационни технологии в обучението
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: Учител
от -до: 2010 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: докторант с научен ръководител доц.Георги Вълчев
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: магистър по счетоводство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д.А.Ценов", Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: магистър по маркетинг
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро много добро много добро много добро
румънски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да, категория В + М
Допълнителна информация  
Образование и обучение ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:
1. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ
„ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА“, КЪМ ПГХТБ „ ПРОФ. Д. БАЛАРЕВ“, ГР. РУСЕ, СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДИНИ , 2000-2004 Г.

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА КЪМ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“- КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК, ГР. РУСЕ, 2008 Г.

3. СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГ НА ТЕМА „ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ“ КЪМ ENCOUNTER, TRAINING&CONSULTING, ГР. ВАРНА, 20.04.-22.04.2010 Г.

4. СЕРТИФИКАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ ОТ ОБЛАСТ VII „ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ НА ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА ПО „ПОДГОТОВКА, ИЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“, КЪМ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ГР. РУСЕ, 05.05.2010 Г.

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА КЪМ СВИЩОВСКА АКАДЕМИЯ „ Д. А. ЦЕНОВ“ - КУРС ПО БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК , НИВО В1, ГР. СВИЩОВ, 2011 Г.

6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ „БОРИКА –БАНКСЕРВИЗ“ АД ЗА УСПЕШНО ПРЕМИНАТ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОРИ НА БАНКОМАТИ (АТМ), ГР. СОФИЯ, 04.10-07.10.2011 Г.

7. ПРЕМИНАТ КУРС "ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И РАБОТА В Е-СРЕДА" , РУ, 2011

8. ПРЕМИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО “ЗАКОНОВА БАЗА И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД”, РУ, 22.06.2010

9. ПРЕМИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО “ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ”, РУ, 20.11.2010

10. ПРЕМИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО “ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ. КРЕАТИВНО-ИНОВАЦИОННИ ТЕХНИКИ.”, РУ, 20.01.2011

11. ПРЕМИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО “ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ” , РУ, 24.01.2011

12. ПРЕМИНАТ СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО “АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – НИВО В1”, РУ, 15.04.2011

13. УЧАСТИЕ В КУРС ПО “ТЕОРИЯ НА ЕКСПЕРИМЕНТА”, РУ, 23.02.2012

14. СЕРТИФИКАТ- ГРАМОТА ОТ СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА УСПЕШНО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “ МЛАД ИКОНОМИСТ 2012 Г.” НА ТЕМА “ ДЪРЖАВА, ДАНЪЦИ, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ТЯХНАТА ВЗАИМНА ВРЪЗКА И ОБУСЛОВЕНОСТ”, ГРАД СОФИЯ, 11.06.2012 Г.

15. Участие в деветата конференция за маркетинг и реклама чрез социалните медии Social Me Workshop #9 – гр. София Участие в деветата конференция за маркетинг и реклама чрез социалните медии Social Me Workshop #9 – гр. София, Сертификат №1016/27.10.2012
16.СЕРТИФИКАТ ЗА УСПЕШНО ПРОДУКТОВО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: Счетоводни системи - възможности и предимства. Търговски и ресторантски системи, организирано от Microinvest и ДСМ ООД, проведено на 15.11.2012 г. в град Русе
17. УЧАСТИЕ В СЕМИНАР "ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАТЕНТ", РУ, 15.03.2012
18. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „ФИНАНСИСТ“ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО“, КЪМ ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, ГР. РУСЕ, 2012 Г.
19. Удостоверение за ръководител транспортна дейност – превоз на пътници и товари към Министерството на транспорта, София, септември 2012 г., даващо право за изваждане на лиценз на транспортни фирми към ДАИ

20. Обучение по оперативна програма “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от ЦПО”, 09.10-11.10.2014 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.