РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Магбуле
Фамилия: Папазова
Адрес:
Бул. Гоце Делчев 35, гр. Русе, 7000, България, Бл. АОНСУ, Ет. 7, ап. 120
Телефон:
0894763096
Email: magbule_sivri@abv.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 27.07.1979
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Консултант-продажби
Основни дейности и отговорности:
Качествено и бързо обслужване на клиентите, отговорност за дейности, свързани със събирането, съхраняването, разходването или отчитането на парични и материални ценности.
Име и адрес на работодателя:
Кимимпекс ТЛ ООД – гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Продажба на продукти и услуги в областта на телекомуникацията
от -до: 2006 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Младши специалист – отдел „Регионално планиране, развитие и евроинтеграция
Основни дейности и отговорности:
Участие в разработването на проекти на общината при кандидатстване за външно финансиране; дейности, свързани с икономическото развитие на общината; качествено и в срок изпълнение на поставените задачи.
Име и адрес на работодателя:
Общинска администрация – гр. Ветово
Вид на дейността или сферата на работа: Разработване на проекти, програми, стратегии на общината
Образование и обучение
от -до: 2012 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Редовен докторант по История на България
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев” – гр. Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Публична администрация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий”
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Учител по педагогика на обучението по български език и история
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев” – гр. Русе
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1994 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: Технолог в общественото хранене
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по обществено хранене “Ив. П. Павлов” – гр. Русе
Ниво по националната класификация: Средно специално
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Турски
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Добро Много добро Много добро Много добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.