РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Анелия
Фамилия: Любенова
Адрес:
Русе 7005, ул. Студенска 8
Телефон:
0887389354
Email: ALyubenova@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2000 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1998 - сега
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: финанси, финансов мениджмънт,
Образование и обучение
от -до: 1998 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Магистър Бизнес администрация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
много добро много добро много добре много добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Повишаване на квалификацията 2008 – Курс за професионална квалификация по Разработване и управление на европейски проекти.
Специализации и обучение в чужбина Германия, Проект “Агроекологията - ново качество на професионалната подготовка на бъдещите фермери” N 2008-1-BG1-LEO03-00392 oт Програмата „Леонардо да Винчи”, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Landwirtschaftszentrum Haus Riswick, 2009 г.
Членство в научни съюзи и организации 1. Член на Съюза на учениете от 2001г. до сега.
2. Член на Асоциацията на преподавателите по управление и икономика (АПУИ)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.